cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nedávno britský licencovaný antikoagulant "Pradaxa" by mohl tezit z tisícu pacientu s vhodnou sínovou fibrilací

První nový perorální antikoagulancium pro prevenci mrtvice a systémové embolie bude ve Velké Británii k dispozici od 18. srpna 2011 poté, co bude udelena licence EU 1. srpna tohoto roku. Pradaxa® je prvním novým orálne antikoagulantem, který má více nez 50 let licenci k prevenci mrtvice a systémové embolie u dospelých pacientu s nevalvulární fibrilací síní (AF) a jedním nebo více rizikovými faktory (viz poznámky vydavatelu). Jeho uvolnení je významným kritériem pri lécbe pacientu postizených AF, nejcastejsím stavem srdecního rytmu ve Spojeném království a hlavním prícinou mrtvice.

"Fibrilace síní je velmi castým problémem, který postihuje priblizne 2% populace. Casto poprvé nekdo zjistí, ze mají AF, kdyz mají mrtvici, coz je skutecná katastrofa."

komentuje profesor John Camm, vedoucí oddelení srdecních a vaskulárních ved, nemocnice St. Georges, Londýn. Pokracoval,

"Asi 50% pacientu trpících cévní mozkovou príhodou behem prvních dnu nebo týdnu zemre a 50% tech, kterí prezijí, má po sesti mesících urcitou míru invalidity. Nový antikoagulant, jako je Pradaxa, bude velmi dulezitá pro pacienty s AF, které jsou zpusobilé. "

Americká licence k prevenci mrtvice a systémové embolie u oprávnených dospelých pacientu s AF byla udelena po predlození údaju z trialku RE-LY, nejvetsí fáze III prevence mrtvice v soubezném testu AF. Výzkum byl proveden u 18 113 pacientu z 951 center ve 44 ruzných zemích. Doporucená dávka prípravku Pradaxa 150 mg je podávána dvakrát denne.

Výzkum pouzíval výskyt mrtvice a systémové embolie jako primární cíl studie RE-LY a ukázal, ze doporucená dávka prípravku Pradaxa 150 mg dvakrát denne snízila relativní riziko cévní mozkové príhody nebo systémové embolie o 35% u zpusobilých pacientu s AF v porovnání s warfarinem 1,71% rocne s warfarinem na 1,11% rocne s prípravkem Pradaxa 150 mg, coz predstavuje absolutní snízení rizika o 0,6% rocne {ARR}, coz je relativní snízení rizika o 35% rocne {RR}; p
Prípravek Pradaxa 110 mg dvakrát denne (dávka pro konkrétní pacienty - viz poznámky vydavatelu) odhalila podobné snízení mozkové príhody a systémové embolizace ve srovnání s warfarinem. Prípravek Pradaxa 110 mg zaznamenal v prípade závazných krvácení rocní snízení o 20% (p = 0,003) ve srovnání s warfarinem. Rocní míra závazného krvácení byla ve skupine s warfarinem 3,36% ve srovnání s 2,71% u skupiny 110 mg dabigatranu (p = 0,003, ARR 0,65%).
Pradaxa nabízí lékarum nové moznosti lécby prevence mrtvice u pacientu s AF, aniz by museli sledovat castou koagulaci, zmeny dávkování nebo rutinní úpravy a dietní omezení.

Ackoli Pradaxa a warfarin mohou obe zpusobit krvácení, Pradaxa má ve srovnání s warfarinem vyssí riziko gastrointestinálního krvácení a symptomu GI, avsak má nizsí riziko intrakraniálního krvácení. Klinický úsudek by mel být vzdy zvazován pri lécbe jednotlivých pacientu.
1,2 milionu lidí ve Velké Británii trpí AF, nejcastejsím stavem srdecního rytmu, coz je hlavní prícina mrtvice. Cévní mozková príhoda patrí mezi tri nejcastejsí príciny smrti a je hlavní prícinou invalidity pro dospelé v Anglii. AF je zodpovedná za odhad 15% mozkových príhod s prumernou cenou pres 10 000 GBP na pacienta, který muze rocne zvýsit az o dalsích 7900 GBP v následných nákladech, pokud je mrtvice zakázáno. Celkové náklady na pacienty s mrtvicí stojí NHS za 3 miliardy GBP rocne.
Napsal Petra Rattue

Vetsina Americanu si neuvedomuje zdravotní rizika spojená s obezitou

Vetsina Americanu si neuvedomuje zdravotní rizika spojená s obezitou

Mnoho Americanu úplne nerozumí úplným dlouhodobým dusledkum obezity, podle výsledku pruzkumu The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Prekvapivé císlo si plne neuvedomuje, kolik chronických onemocnení a stavu je spojeno s tím, ze jsou obézní. Pruzkum zahrnoval dotazování více nez 1 000 dospelých o svém názoru na obezitu a zdravotní problémy, které s ní souvisejí.

(Health)

Dve kombinace léku produkovaly silné výsledky v pozdním stadiu fáze II rakoviny vajecníku

Dve kombinace léku produkovaly silné výsledky v pozdním stadiu fáze II rakoviny vajecníku

Výzkumníci byli prekvapeni, ze pacienti s pokrocilým stadiu onemocnení vajecníku dobre reagovali na experimentální kombinacní terapii karboplatinou-decitabinem, protoze se stali rezistentními vuci karboplatine. Vedci z univerzity Indiana jsou rádi, ze provedou rozsáhlejsí lidskou studii, aby testovali kombinaci dvou léku s existující lécbou rakoviny vajecníku.

(Health)