cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Eradikaci polio muze být zrychlena extra dávkou vakcíny

V oblastech, kde poliovirus stále zpusobuje infekci, muze dát vsem detem do peti let dalsí dávka vakcíny proti obrne, která by mohla pomoci urychlit eradikaci - a vedci, kterí od booster nalézají "podstatne vetsí prínos", vyzývají k tomu, to testu.

Pokus o podání injekcne podané inaktivované vakcíny proti obrne u detí, kterí jiz byli imunizováni vakcínou proti perorálnímu polioviru, byl publikován v Lancet a byla financována Nadací Bill & Melinda Gates na podporu iniciativy Global Eradication Polio.

Protoze polio zustává endemické v Afghánistánu, v Nigérii a v Pákistánu, jiné zeme jsou vystaveny riziku dovezené nemoci, coz vede k sirsím prípadum ochromující poliomyelitidy - virus napadá nervový systém a muze zpusobit nevratnou paralýzu "behem nekolika hodin", ríká iniciativa . Takové importované prípady, ríkají vedci, vedly k rozsáhlým epidemum v Africe, Asii a Evrope.

Vedoucí autor clánku, Dr. Jacob John z krestanské lékarské fakulty ve Vellore v Indii, ríká:

"Pridání doplnkové dávky inaktivované vakcíny proti polio detem, které jiz byly ockovány vakcínou proti perorálním poliovirusem, muze urychlit eradikaci detské obrny zvýsením odolnosti stáda v endemických oblastech, pusobit jako posilovac prevence mezinárodního sírení cestujícími a minimalizovat riziko výskytu obrny zpusobené dovezenými divokými typy nebo poliovirusy odvozené od vakcíny. "

"Vetsina vakcinacních kampaní uzívá více dávek perorální vakcíny, které poskytují urcitou imunitu ve streve, ackoli to postupne klesá," vysvetluje Dr. John.

Vzhledem k tomu, ze booster dávka testovaná v klinickém pokusu byla injekcne aplikována do ramene, nez aby byla podána perorálne, predpokládá se, ze neposkytuje dostatecnou ochranu ve streve "a bude méne úcinná nez perorální vakcína, pokracuje.

"V sedesátých letech 20. století se mezi vedci, kterí vyvinuli dve vakcíny, objevilo rozsáhlé rivalství, pricemz vakcína proti perorálnímu polioviru se nakonec stala nejoblíbenejsí."

Dr. John uzavírá:

"Zjistili jsme vsak, ze tam, kde deti jiz mely imunitu v dusledku orální poliovirové vakcíny, vstríkaná vakcína skutecne zvýsila imunitu streva."

Programy imunizace "berte na vedomí"

Prední odborník na vakcínu proti obrne psaný komentár ke studii ve stejné casopise podporuje zádosti o ockování programy, aby zvázila posilování.

"Pokud vse bude v souladu se soucasnými snahami o eradikaci polio, zeme brzy dosáhnou a zachovají cíl zastavit prenos vsech divokých poliovirusu soucasne," píse profesorka Kimberly Thompsonová z University of Central Medicine College v Orlandu.


Vzhledem k tomu, ze dávka boosteru se injekcne podává do ramena, nez aby byla podána perorálne, predpokládá se, ze nedochází k prílisné ochrane strev "a byla by méne úcinná nez perorální vakcína.

"Vedoucí imunizacních programu by mohli tyto výsledky povazovat za uzitecné, protoze povazují roli inaktivované vakcíny proti polio v jejich soucasných a budoucích imunizacních programech."

Orální ockovací vakcína proti polioviru (OPV) pouzívaná v soucasných programech je podle studijních výzkumníku "vysoce úcinná, snadná a relativne nenárocná" - ale její schopnost vyvolat silnou strevní imunitu proti infekci " ockování."

"Tak mohou být ockované deti i dospelé stále infikovány a prolévat divoký poliovirus, coz prispívá k sírení nemoci," ríkají výzkumní pracovníci.

Vysetrení konkrétních výsledku úcinku dalsí injekcne podané vakcíny, mereno prezíváním viru ve vzorcích stolice, Prof. Thompson ríká, ze pridání dávky inaktivované vakcíny proti polio (IPV) zvysuje ochranné sérové ??protilátky u detí z Indie ve veku 1- 4 roky.

Ve skupine, která obdrzela extra dávku prostrednictvím IPV, snízilo pocet detí o polioviry ve vzorcích stolice - mezi 8% a 12% (v závislosti na virovém sérotypu), ve srovnání s výskytem viru se vyskytuje az u ctvrtinu detí, které nemely byl podán posilovac IPV.

Doba rozhodování pro globální programy ockování

I kdyz se shodují na zjistení výzkumných pracovníku, ze pomocníci, kterí zkouseli, "mohou pomoci," profesor Thompson dodává poznámku opatrnosti a ríká, ze zeme budou muset "zvazovat dopady injekce".

"Poskytnutí dodatecné dávky IPV nebo OPV jiz tem jiz ockovaným detem s oslabenou imunitou poskytne urcitý individuální prínos," ríká. "Nicméne úcinky na celkovou imunitu obyvatelstva a nákladovou efektivitu extra dávky zustávají nejisté."

Starsí autorka studie prof. Grassly z Imperial College London ve Velké Británii je více nadsená z potenciálního príspevku k zastavení polio, coz zduraznuje výber mezi extra dávkou vstrikované formy a extra dávkou ústní verze:

"Významný prínos pouzití IPV spíse nez dalsích dávek prípravku OPV k podpore intestinální imunity u detí v typickém vekovém rozmezí pro masové ockování podporuje jeho pouzití jako soucást globálního programu eradikace."

Polio ohrozuje jizní Ameriku a Evropu

Zatímco Svetová zdravotnická organizace (WHO) usiluje o eradikaci obrny do roku 2018, zatím problém importovaných prípadu zustává hrozbou.

Byly zaznamenány obavy v Lancet v listopadu 2013, ze syrstí uprchlíci budou importovat polio do Evropy po potvrzení vypuknutí v konfliktním regionu. Viz "Syria polio vypuknutí muze zasáhnout Evropu, ríkají odborníci."

Nedávno v cervnu 2014 WHO informovala o odhalení polioviru v kanalizacním vzorku v Brazílii, pravdepodobne dovezeném behem prílivu lidí do mistrovství sveta.

Vse, co potrebujete vedet o jódu

Vse, co potrebujete vedet o jódu

Obsah Doporucený príjem a zdroje Nedostatek Potenciální zdravotní rizika Jiná pouzití Jod je minerální látka, která je nutná ve strave, aby se zajistilo správné fungování stítné zlázy. Hormony stítné zlázy hrají dulezitou roli v sirokém spektru telesných funkcí, vcetne metabolismu, zdraví kostí, imunitní odpovedi a vývoje centrálního nervového systému (CNS).

(Health)

Dusevní onemocnení postihuje polovinu vsech Americanu behem jejich zivota

Dusevní onemocnení postihuje polovinu vsech Americanu behem jejich zivota

Priblizne polovina vsech dospelých Americanu trpí behem svého zivota nejakým dusevním onemocnením. Autori zduraznují potrebu lepsího dohledu, aby se zlepsilo lécení a prevence. Je dulezité zduraznit, ze autori odkazují na výskyt dusevních onemocnení behem zivota cloveka.

(Health)