cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Gén úzkosti muze omezit ochotu pomáhat druhým

Pokud jste videli, ze stará dáma se potýká s nákupním vozíkem, nabídli byste jí pomoc? Vetsina z nás by, ale nový výzkum naznacuje, ze gen spojený s úzkostnými poruchami muze narusit ochotu jedince pomáhat druhým.

Výzkumní pracovníci z University of Missouri a University of Nebraska-Lincoln zjistili, ze lidé s genotypem 5-HTTLPR - spojený s vyssím sociálním znepokojením - byli méne náchylní k úcasti na prosociálním chování, ve srovnání s temi, kterí tento genotyp chybeli.

"Prosociální chování je úzce spjato se silnými sociálními dovednostmi a je povazováno za ukazatel zdraví a pohody jednotlivcu," ríká Gustavo Carlo, profesor diverzity Millsap na Vysoké skole lidských environmentálních ved na University of Missouri.


Sociální úzkost muze mít ochromující úcinky na pacienty. V extrémních prípadech muze vést k agorafobii.

"Sociální lidé jsou mnohem pravdepodobnejsí, ze jsou zdravejsí, exceloví akademicky, mají zkusenosti s kariérou a rozvíjejí hlubsí mezilidské vztahy, které mohou pomoci zmírnit stres."

Podle výzkumníku predchozí studie ukázaly, ze neurotransmiterní systém mozku pro seratonin - chemikálie, která prenásí nervové impulsy mezi nervovými bunkami nebo neurony - hraje klícovou roli pri ovlivnování prosociálního chování cloveka.

Z tohoto duvodu vedci chteli zjistit, zda tento proces byl zprostredkován úzkostí zpusobenou genotypem 5-HTTLPR.

Tým analyzoval genotyp 398 vysokoskolských studentu. Úcastníci byli rovnez povinni hlásit vynechání urcitých situací, které by pomohly jiným lidem po celou dobu studia.

Biologické faktory jsou "kritické vlivy" na prosociální chování

Vysvetlení výsledku studie publikované v casopise Sociální neurovedy, výzkumníci ríkají:

"Triaiální genotyp 5-HTTLPR byl významne spojen s prosociálním chováním a úcinek byl cástecne zprostredkován sociální úzkostí, takze ti, kterí nesou S-alelu, hlásili vyssí míru sociálního vyhýbání se a nizsí míry pomoci druhým."

Scott Stoltenburg, docent na University of Nebraska-Lincoln dodává:

"Nase zjistení naznacují, ze individuální rozdíly v úrovních sociální úzkosti jsou ovlivneny tímto genem serotoninového systému a ze tyto rozdíly pomáhají cástecne vysvetlit, proc jsou nekterí lidé s vetsí pravdepodobností, nez se ostatní chovají prosociálne."

"Studie, jako je tato, ukazují, ze biologické faktory jsou kritické vlivy na to, jak lidé vzájemne komunikují."

Potenciální pomoc pro ty se sociální úzkostí

Profesor Carlo poznamenává, ze od té doby, co jejich zjistení ukazují, ze prosociální chování je spojeno s genetickou anxiózou, je mozné, ze tem, kterí mají sociální úzkost, lze pomoci prostrednictvím podpory, poradenství a léku a povzbudit je ke spolecenskému chování.

"Nekteré formy úzkostí mohou být pro jednotlivce velice oslabující," ríká profesor Carlo. "Kdyz lidé trpí váznou sociální úzkostí, jako je agorafobie - strach z verejných míst a velkých davu - vyhneme se spolecenským situacím úplne a ztratíme prosociální prílezitosti."

Dodává, ze ackoli je obtízné pochopit, kolik prosociálního chování cloveka je dusledkem environmentálních nebo biologických faktoru, tento výzkum je priblizuje k pochopení, jakým zpusobem hraje roli cloveka biologický makeup.

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie naznacující, ze úzkost muze zpusobit, ze mozek premení neutrální pachy na negativní.

Co je deprese a co s ní muzu delat?

Co je deprese a co s ní muzu delat?

Obsahy Diagnostika Príznaky a príznaky Zpusoby lécby Typy smutku, pocitu dolu, ztráta zájmu nebo potesení z kazdodenních cinností - to jsou príznaky známé vsem. Pokud ovsem pretrvávají a podstatne ovlivnují nás zivot, muze to být deprese. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), 7.

(Health)

Psi jsou podobní mladým detem, studijní prehlídky

Psi jsou podobní mladým detem, studijní prehlídky

Vztah mezi psy a jejich majiteli je velmi podobný vazbe mezi malými detmi a jejich rodici, ukázala nová studie. Priblizne 15 000 let jsou psi psu úzce spojeni s lidmi, vysvetlil výzkum, který byl publikován v PLoS One. "Zvírata jsou tak dobre prizpusobena zivotu s lidmi, ze v mnoha prípadech majitel nahrazuje konspecifické a prebírá roli hlavního sociálního partnera psa", podle odborníku.

(Health)