cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Novartis vakcíny proti chripce jsou zakázány v Itálii a ve Svýcarsku

Svýcarsko a Itálie zakázaly prodej vakcín Novartis proti chripce - Agrippal a Fluad - poté, co farmaceutická spolecnost oznámila, ze zábery mají hromadení "cástic". Novartis ujistuje, ze jeho záchvaty chripky jsou stále bezpecné.
Regulacní orgány ve Svýcarsku a v Itálii uvedly, ze Novartis neposkytl dostatek údaju, aby úredníci mohli presne rozhodnout, co proteiny nalezly, a jaký prípadný vliv mají na kvalitu a bezpecnost.
Zdravotní orgány v obou zemích zduraznily, ze nedostaly zádné zprávy o nemoci zpusobené cásticemi.
Oznámení ze strany italského ministerstva zdravotnictví informovalo o tom, ze "vady kvality, které jsou potenciálne nebezpecné pro verejné zdraví."
AIFA (italská agentura pro lécivé prípravky Agenzia Italiana del Farmaco) uvedla, ze "stanovila potrebu dalsích testu týkajících se kvality a bezpecnosti vakcín".
Spolecnost Novartis spolecne s Johnsonem a Johnsonem mela v nedávné dobe spatný cas na výrobu. Novarty musel docasne uzavrít závod v Lincolnu v Nebrasce kvuli obavám o kvalitu; tam firma vyrábí Excedrin, Lamisil a Sentinel.
Krome toho, ze trvá na tom, ze vakcíny jsou zcela bezpecné, spolecnost Novartis tvrdí, ze poskytla italským orgánum hodnocení, které podporuje úcinnost, bezpecnost a kvalitu výrobku. Novartis dodal, ze úzce spolupracuje s italskými ministerstvy a ministrem zdravotnictví, stejne jako AIFA, aby pochopil duvody svého rozhodnutí a objasnil jakoukoli otázku.
Italské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, ze bylo zakázáno priblizne 488 000 dávek.
Svýcarská regulacní agentura proti drogám, Swissmedic, zakázala distribuci záberu jako preventivní opatrení po italském zákazu. Spolecnost Swissmedic ujistovala pacienty, kterí jiz zastreleli, ze neexistují zádná nebezpecí.
Swissmedica dodala, ze cástice nacházející se v injekcních stríkackách mohou být jednoduse shluky normálních slozek vakcíny.
Pet procent z príjmu prípravku Novartis pochází z vakcín.
V on-line komuniké Novartis napsal:

"Proteinové agregáty pozorované v jedné dávce, které vedly k preventivním opatrením na nekterých trzích, se mohou objevit v normálním výrobním procesu vakcíny a nemají zádný vliv na bezpecnost nebo úcinnost vakcín."

Agrippal a Fluad nejsou prodávány v USA. V Nemecku jsou uvádeny na trh pod obchodním názvem Begripal. V Itálii jsou také známé pod obchodními názvy Influpozzi sub unità a Influpozzi adiuvato.
Italská i svýcarská ministerstva zdravotnictví zduraznily, ze chybí ockování proti chripce.
Napsal Christian Nordqvist

Dokonce jeste pred tím, nez mohou pumpovat krev, srdce dítete potrebují rytmus

Dokonce jeste pred tím, nez mohou pumpovat krev, srdce dítete potrebují rytmus

Studie zverejnená v casopise Biomaterials zjistila, ze rytmická pulzace bunek srdecního svalu je hnací silou pri pocátecní tvorbe srdecních chlopní. Srdce se tvorí jako jednoduchá tkanina ve tvaru písmene U slozená ze trí vrstev. Vrstva bunek srdecního svalu zacíná pulsovat jeste predtím, nez se vytvorí krevní cévy.

(Health)

Výsledky bariatrické chirurgie za méne úmrtí a kardiovaskulárních príhod

Výsledky bariatrické chirurgie za méne úmrtí a kardiovaskulárních príhod

Studie zverejnená v císle JAMA z 4. ledna odhaluje, ze bariatrická operace je spojena se snízením kardiovaskulárních úmrtí a událostí, jako je srdecní infarkt a mrtvice u obézních jedincu. Podle vetsiny epidemiologických studií je obezita spojena se zvýseným kardiovaskulárním príhodem a úmrtností.

(Health)