cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nevycerpávající vzdelávání dospívajících zvysuje riziko, ze budou mít prínos pozdeji

Studie publikovaná online v roce 2009 Journal of Epidemiology a Community Health ze dospívající jsou témer trojnásobne vyssí pravdepodobností, ze budou mít v budoucnu výhody, pokud opustí skolu nez ti, kterí dokoncí své vzdelání.
Výzkumníci zkoumali sebehodnocení zdraví témer 9000 norských adolescentu ve veku od 13 do 19 let, kterí se jiz v letech 1995 az 1997 úcastnili studie Young-HUNT.
Tato data byla spojena s vnitrostátními databázemi a poskytovala informace o skolním vzdelání ao jakékoli následné potrebe zdravotního postizení / nezamestnanosti / nemocenské dávky v letech 1998 az 2007.
Podle údaju bylo 17% vsech úcastníku studie ukonceno stredoskolským vzdeláním do veku 24 let.
Výzkumníci zjistili, ze témer 1 z 10 (9%) ze 6,451 úcastníku, pro které byly údaje k dispozici, pobíraly dávky ve veku 26 let a polovina dávek byla pro nemoc nebo zdravotní postizení.
Témer 1 z 4 (23%) mladistvých, kterí opustili skolu, dostávali dlouhodobé dávky, z nichz více nez polovina byla pro nemoc nebo zdravotní postizení.
Mezi 7% úcastníku, kterí ukoncili stredoskolské vzdelání, nemocenské dávky a dávky v invalidite predstavovaly pouze 4% dávek.
Po zohlednení vlivných faktoru, jako je dosazení vzdelání matky a veku, vedci zjistili, ze dospívající, kterí upustili ze skoly, byli témer trojnásobne vyssí (44%), aby získali jakýkoli druh prínosu v prístích peti letech úcastníku, kterí ukoncili strední a stredoskolské vzdelání (16%).
Výsledky studie ukázaly, ze hodnocení osobního zdraví a propoustení ze skoly bylo silne spojeno. Úcastníci, kterí vykazovali spatné zdravotní stav behem dospívání, meli vyssí výpadku (26,5%) nez úcastníci, kterí hlásili dobré zdraví (16%).
1 ve 3 dospívajících, kterí hlásili spatné zdravotní stav, bylo ve veku od 24 do 28 let, srovnávalo 1 z 5 úcastníku, kterí hlásili dobré zdraví.
Vedci varují pred vycerpávajícími závery o prícinách a následcích, ale naznacují, ze jejich zjistení "mohou být známkou toho, ze spatné zdraví zvysuje zranitelnost vuci sociálnímu vyloucení pri prechodu od dospívání k dospelosti".
Pokracují:

"Výzkum týkající se souvislostí mezi zdravotním stavem, predcasným ukoncením studia a integrací mladých dospelých do pracovního procesu je nedostatecný, zatímco publicita na toto téma je casto dramatická a moralistická a muze prispet k dalsí stigmatizaci."

Napsal Grace Rattue

Nemocnicní bezpecnost - nemocnice v USA se stupnují od A do F

Nemocnicní bezpecnost - nemocnice v USA se stupnují od A do F

Skupina Leapfrog vydala v USA ratingový seznam 2652 nemocnic, pricemz "A" je nejbezpecnejsí a "F" znamená nejhorsí skóre. Autori zprávy vysvetlují, ze nemocnicní chyby zpusobují kazdodenní úmrtí asi 400 pacientu ve Spojených státech; ekvivalent velké letadlo plné cestujících zhroucení kazdý den.

(Health)

Statiny: Jak bezpecné jsou?

Statiny: Jak bezpecné jsou?

Navzdory dukazum, jejichz cílem je potlacit spor o bezpecnost a úcinnost statinu, zustává nejistota. Je bezpecnost statinu diskutabilní, jak naznacují nekteré príbehy, nebo je spor za tuto skupinu léku potencionálne poskozující více lidí nez samotná droga? Zjistíme. Bezpecnost a úcinnost statinu je po desetiletí obklopena diskusí.

(Health)