cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádná TV behem jídla muze snízit riziko obezity

Vsichni víme, ze pozitivní zmeny ve stravovacích a cvicebních modelech nám mohou pomoci udrzet zdravou váhu a zabránit obezite. Nový výzkum naznacuje, ze varení rodinného jídla a vyhýbání se televizi pri jídle muze snízit pravdepodobnost obezity.
Nový výzkum naznacuje, ze konzumace domácího jídla s rodinou a vynechávání televize muze výrazne snízit riziko obezity.

Obezita postihuje více nez tretinu populace Spojených státu, podle National Institutes of Health (NIH). Priblizne 1 z 3 dospelých v USA je obézních a více nez 1 z 20 má extrémní obezitu, zpráva NIH.

Stav je rizikovým faktorem pro nekolik onemocnení, vcetne cukrovky typu 2, kardiovaskulárních onemocnení a nekterých typu rakoviny.

Vedci z Ohio State University se zamerili na zkoumání vztahu mezi rodinnými jídly a rizikem obezity.

Studie, kterou provedla Rachel Tuminová, reditelka výzkumu a zdravotního analytika populace v Ohio College of Medicine, a Sarah Andersonová, profesorka epidemiologie na Ohiu State College of Public Health, zjistila, ze dospelí, kterí se nedívají na televizi jíst doma-varené jídlo se svou rodinou muze mít nejmensí sanci stát se obézní.

Zjistení byla zverejnena v Vestník Akademie výzivy a dietetiky.

Studium vazby mezi rodinnými jídly a obezitou

Tumin a Anderson pouzili údaje z Ohio Medicaid Assessment Survey 2012, pruzkum populace Ohio provedené telefonicky. Studie zkoumala dospelé, kterí zili v Ohiu a v minulém týdnu jedli alespon jedno rodinné jídlo. To prineslo studijní vzorek celkem 13 000 respondentum.

Pro tuto studii výzkumníci definovali obezitu jako index telesné hmotnosti (BMI) nejméne 30 a vypocítali ji pro kazdého respondenta na základe své vlastní vykázané výsky a hmotnosti.

Vedci vyuzili modely logistické regrese, které analyzují vazbu mezi obezitou a rodinnými zpusoby stravování a postupy. Oni se prizpusobili faktorum, jako je zamestnanost a rodinný stav, úroven vzdelání, etnická príslusnost a vek.

Celkove více nez polovina úcastníku uvedla, ze mají vetsinu dnu v týdnu rodinné stravování. Navíc 35 procent respondentu uvedlo, ze v nekterých dnech mají rodinné stravování a 13 procent uvedlo, ze je mají jen nekolik dní.

Priblizne tretina úcastníku byla povazována za obézní a priblizne tretina sledovala televizi nebo videa vetsinu casu behem techto jídel. Dalsích 36 procent respondentu uvedlo, ze pri rodinné strave nikdy nevideli televizi ani videa, a 62 procent úcastníku uvedlo, ze vsechny jídla, které meli s rodinou, byly doma.

Kvalita, ne frekvence rodinné stravy muze snízit riziko obezity

Studie nezjistila zádnou souvislost mezi frekvencí rodinné stravy a rizikem obezity.

Lidé, kterí meli rodinné stravování ve vetsine dnu týdne - to je asi 6 az 7 dní - byli stejne obezretní jako ti, kterí meli rodinné jídlo jen pár dní - nebo 1 az 2 dny týdne. Lidé, kterí nikdy nevideli televizi ani videa behem rodinného jídla, meli o 37 procent méne pravdepodobnosti, ze budou obézní ve srovnání s dospelými, kterí vzdy sledovali televizi. Tato korelace byla nezávislá na frekvenci rodinného jídla.

Nejnizsí riziko obezity bylo zjisteno u tech, jejichz rodinná jídla byla doma i neprerusovaná televizí nebo videem.

Spoluautor Sarah Anderson vysvetluje zjistení:

"Obezita byla stejne castá u dospelých, kterí jedli rodinné jídla 1 nebo 2 dny v týdnu, stejne jako u tech, kterí jedli rodinné jídlo kazdý den. Bez ohledu na frekvenci rodinného jídla byla obezita méne castá, jestlize jídla byla jedena s vypnutým televizorem a pri jídle byly uvarené doma. "

"Jak casto jíte rodinné jídlo nemusí být nejdulezitejsí, mohlo by to být to, ze to, co deláte behem techto jídel, je dulezitejsí.

To zduraznuje dulezitost kritického myslení ohledne toho, co se deje behem techto jídel, a zda mohou existovat prílezitosti k vypnutí televize nebo k príprave více prípravných preparátu. "

Rachel Tumin, vedoucí autorka

Zjistete, jak spatné spánkové návyky mohou zvýsit prírustek hmotnosti u dospelých s genetickou obezitou.

Velikost má zálezitost: Zeny najdou velké penisy atraktivnejsí

Velikost má zálezitost: Zeny najdou velké penisy atraktivnejsí

Nakonec je debata skoncena: velikost je dulezitá a zeny preferují muze s vetsími balícky, protoze predpovídají muzské sexuální pritazlivost, uvádí nová studie v casopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Studie, kterou provedla australská národní univerzita, ukázala, ze cím vyssí je muz, tím vetsí je vliv penisu na jeho sexuální pritazlivost.

(Health)

Státní bitvy federální vláda pro nezávislost v lékarské marihuany vec

Státní bitvy federální vláda pro nezávislost v lékarské marihuany vec

Magistrát Maria-Elena Jamesová rozhodl, ze kanabisový dispenzár v Oaklandu ve státe CA, muze zustat otevrený, zatímco místní úrady bojují proti federálnímu stíhání, aby ho zastavily, uvádí agentura Reuters. Rozhodnutí vstoupilo dne 3. cervence, tesne pod drátem místních príznivcu zdravotního strediska v prístavu Harborside, aby oslavili svou docasnou lékarskou svobodu marihuany ve ctvrtek cervence.

(Health)