cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Ne, pane Nice Guy; Být geneticky nepríjemný dostanete zaplaceno v práci

Pekní kluci se nedostanou na pracoviste, pokud jde o zaplacení. Zeny vubec nemají obecne, ale pokud jsou také trochu argumentativní, jsou také trochu víc nez jejich protejsky. Ve skutecnosti muzi s nepríznivými osobnostmi vydelávají muze s príjemnými osobnostmi asi o 18% a zeny vydelávají peknou dívku o 5%. Ukazuje se, jak hezké jste, je také zalozena na urcité úrovni genetiky.
Timothy soudce univerzity Notre Dames 'Mendoza College of Business rekl:

"Zeny, které se zdají být tezké nebo nepríjemné, dostávají zvlástní druh pohrdání smerující k nim, coz neutralizuje prínos, který by jinak mohli získat z jejich houzevnatosti. Muze se stát pevným a presvedcivým v tom, co chce, ale ne být vnímáno jako agresivní "Zeny se pravdepodobne musí více venovat nejen tomu, co pozadují, ale jak se o to ptají."

Význam chování na pracovisti je struktura jednání a interakce clenu organizace, která prímo nebo neprímo ovlivnuje její úcinnost.

Takze co znamená "príjemné"? Agreeability je definována jako tendence k teplu, laskavosti a spolupráci. Je to také jeden ze základních osobnostních rysu objevených vedci, kterí mají silný genetický základ. Asi polovina rozdílu mezi príjemností lidí je rízena geny.
Soudce pokracuje v tom, ze teplo a spolupráce se zdají být prospesnými znaky na pracovisti, ale drívejsí studie zjistily, ze naopak spokojenost není spojena s kariérovým úspechem.

Chcete-li hloubeji se ponorit, rozhodcí vytáhl údaje ze trí velkých studií Americanu v prubehu casu: Národní longitudinální pruzkumy mládeze, Národní prehled vývoje stredního veku a Wisconsin Longitudinal Survey. V záverecné analýze bylo zahrnuto témer 3500 lidí, od pracovníku, kterí byli jen mimo skolu, az po zamestnance v 70. letech. Vedci se rídili takovými faktory, jako je vzdelání a slozitost práce, které by mohly zkreslit výsledky.
Ve vsech trech studiích získali lidé, kterí zaznamenali vysokou nespokojenost, více nez príjemné typy. Muzi, kterí byli nepríjemní, získali o 18,31% více nez príjemní muzi, coz je rozdíl, který se v pruzkumech promenil v prumeru o 9.772 dolaru rocne více. Nepríjemné zeny získaly príjemné zeny o 5,47%, prumerný rozdíl cinil pouze 1 828 USD rocne.

Chcete-li zjistit, proc se nepríjemnost zdá být prospesná zejména muzum, soudce a jeho kolegové pozádali 460 studentu, aby si precetli profily osmi uchazecu o podporu práce nebo osm kandidátu. V obou prípadech byla polovina uchazecu o zamestnání namalována jako príjemná, zatímco druhá polovina byla nepríjemná.
Studie zjistila, ze u muzu, kterí jsou nepríjemní, je casteji doporucována povýsení nez nepríjemné zeny. Úcastníci studie uvedli, ze vidí nepríjemné muze jako silné vudce, výhodu, kterou nenalezli u nepríjemných zen.
Jedním z nejvetsích problému, kterým celí manazeri a vudci, je pochopit motivy lidí. Pokud víme, proc lidé delají to, co delají, muzeme rozvíjet lepsí porozumení, lepsí vztahy v práci, stastnejsí prostredí a lepsí individuální, týmový a organizacní výkon. To samozrejme vede k celkovým výhodám.
Napsal Sy Kraft

Obyvatelé nechat nemocnice a úmrtí zvýsit v "cerveném efektu"

Obyvatelé nechat nemocnice a úmrtí zvýsit v "cerveném efektu"

Cervenec je spatný mesíc, nez dorazíme do nemocnice. Ne kvuli teplotním vlnám, výpadkum elektriny a cenám plynu, ale proto, ze nejlépe a nejpouzívanejsí zdravotníci opoustejí a novácci vstoupí do praktického systému. Nová studie tohoto týdne potvrzuje tento trend, pricemz první komplexní pohled na míru úmrtí a komplikace, ke kterým dochází v nemocnicích po celý rok.

(Health)

Kojenci s vetsí pravdepodobností chytí cerný kasel od sourozencu nez od matek

Kojenci s vetsí pravdepodobností chytí cerný kasel od sourozencu nez od matek

Nová studie zverejnená v casopise Pediatrics identifikovala posun v tom, jak se prenásí pertus, bezne známý jako cerný kasel, a odhaluje, ze kojenci s nejvetsí pravdepodobností chytí tento stav od svých sourozencu. Vedci zjistili, ze více nez 35% prípadu cerného kasle je nyní predáno sourozenci.

(Health)