cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prílezitostné kourení, tezké kourení mezi dospívajícími v USA

Zatímco míra tezkého, pravidelného kourení v USA klesá mezi mladistvými, více z nich kourí prílezitostne, vedci hlásili Americký zurnál preventivní medicíny.
Zatímco tezké kourení u mladistvých kleslo z 18% na 8% mezi roky 1991 a 2009, prílezitostné kourení se behem stejného období zvýsilo z 67% na 79%, informovali autori. Podle údaju z pruzkumu nebyly mezi afroamerictí teenagery zjisteny zádné významné zmeny kourení. Nicméne, tezké kourení u dospívajících Hispanics vzrostlo z 3,1% na 6,4%
Autori definovali tezké kourení jako více nez 11 cigaret za den, prumerné kourení 6 az 10 za den a lehké kourení od 1 do 5 let. Výzkumníci tvrdí, ze pokles tezkého kourení u mladistvých je predevsím dusledkem lepsího povedomí o jeho nebezpecích.
Nicméne dodali, ze prílezitostné (prílezitostné) kourení také predstavuje zdravotní rizika.

Zákony proti kourení vytvárejí nový typ kuráku

Autori se domnívají, ze mladí lidé se prizpusobují prostredí bez koure a pouze kourí, kdyz jim to dovolí.
Spoluautor, Dr. Terry Pechachek, rekl Reuters:

"Vidíme siroký národní fenomén. Mozná vytváríme nový typ kuráka, který muze být trvanlivejsí, prizpusobuje se prostredí bez koure a menícím se spolecenským normám."

Musí se zlepsit povedomí o nebezpecích pri nekuráckém zdraví.
Shromázdily údaje o zácích ve tríde 9 az 12, kterí se zúcastnili národních pruzkumu chování rizik mládeze, které obsahovaly otázky o kourení a zdraví.

Svetlo kourení muze ztrojnásobit riziko ischemické choroby srdecní, podle studie z roku 2005 v Ceské republice Obeh. Dalsí zdravotní rizika jsou pro svetlé kuráky také vetsí, vcetne infarktu a uhynutí z aneuryzmatu. Svetlé kourení také zvysuje riziko rakoviny plic a nekterých dalsích druhu rakoviny.
Spoluautor John Frohna, M.D., rekl:
"Vsiml jsem si, ze více teenageru se zdá, ze kourí jen pár cigaret za den. Myslím si, ze v mé praxi je málo detí, které tezce kourí, ale i nadále me znepokojuje, ze kourí vubec. ze kazdé kourení není nebezpecné. Musíme také zajistit silné prosazování zákonu proti prodeji cigaret detem. "

Napsal Christian Nordqvist

Arytmie rízená mutací genu TBX3

Arytmie rízená mutací genu TBX3

Arytmie, potenciálne zivot ohrozující porucha, pri níz frekvence nebo rytmus srdecního tepu zpusobuje, ze porazí prílis rychle, pomalu nebo nepravidelne, postihuje miliony lidí po celém svete. Rytmus a frekvence srdce je rízena systémem srdecního vedení (CCS), skupinou specializovaných bunek ve stenách srdce, které vysílají elektrické signály ze sinoatriálního uzlu v pravé síni nebo horní komore srdce do komor nebo nizsí komory, coz zpusobuje jejich kontrakci a pumpování krve.

(Health)

Vedci nalezli protein, který muze zpomalit smrtelné onemocnení plic

Vedci nalezli protein, který muze zpomalit smrtelné onemocnení plic

Ovlivnuje pet milionu lidí po celém svete, plicní fibróza je progresivní, fatální onemocnení plic, které prezívají více nez 3-5 let po diagnóze. Nová studie naznacuje, ze proteinová molekula muze zpomalit onemocnení. Bylo zjisteno, ze pacienti s vysokými hladinami proteinu v krvi nazývaném LYCAT mají lepsí prezití a funkci plic nez pacienti s nizsími hladinami.

(Health)