cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádné varovné stítky pro koks a Pepsi

Coca Cola a Pepsi Cola a dalsí obecné nápoje Cola pouzívají karamel k vytvorení tmave hnedé barvy. Nicméne proces varení k výrobe karamelu má tendenci tvorit chemickou látku známou jako 4-methylimidazol, který byl prokázán karcinogenní. Kalifornie poverila výstraznými stítky pro nápoje s úrovní chemického daru.
Aby se zabránilo výstrazným stítkum, oba koks a Pepsi si objednali dodávky karamelu, aby zmenili zpusob, jakým vyrábejí prísadu, aby se snízila hladina 4-methylimidazolu. Zatímco Coca-Cola a Pepsi tvorí témer 90% trhu s nealkoholickými nápoji, reagovali i dalsí výrobci, vcetne Dr. Pepper Snapple Group Inc., který uvedl, ze vsechny karamelové barvy nyní splnují nový kalifornský standard.
Americká asociace pro nápoje, která zastupuje odvetví nealkoholických nápoju, uvedla, ze její clenské spolecnosti budou i nadále pouzívat karamelové barvivo v produktech, které ji zarucují, ale tento výrobní proces byl upraven tak, aby vyhovel novým normám Kalifornie.
Rekli ve svém prohlásení, ze:

"Spotrebitelé si v nasich produktech nevsimnou zádný rozdíl a nemají zádný duvod
vse pro vsechny zdravotní problémy. "

Diana Garza-Ciarlante, zástupkyne spolecnosti Coca-Cola, zároven uvedla, ze primela své dodavatele karamelu k tomu, aby zlepsily své výrobní procesy a snízily mnozství chemického 4-methylimidazolu a uvedly:
"I kdyz se domníváme, ze neexistuje zádné riziko pro verejné zdraví, které by ospravedlnovalo jakoukoli takovou zmenu, pozádali jsme nase dodavatele karamelu o provedení tohoto kroku, aby nase výrobky nebyly predmetem pozadavku vedecky nepodlozeného varování."

Zatím skupina spotrebitelu, Centrum pro vedu ve verejném zájmu, podala minulý mesíc petici a vyzvala Úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA), aby zakázal pouzívání karamelového amoniak-sulfitového zbarvení.
V tom, co se zdá být ponekud bourkou v cajovém poháru, FDA odpovedel, pricemz si uvedomil obavy, ale objasnil, ze spotrebitel bude muset vypít více nez 1000 plechovek sodovky denne, aby byl jejich príjem srovnatelný s dávkami podávanými ve zvíreti testování na hlodavcích, které projevily spojení s rakovinou. 1.000 plechovek denne, témer vsechno, by vám z dlouhodobého hlediska pravdepodobne dalo rakovinu !.
Americká asociace nápoju víceméne odmítla pravidlo Kalifornie, kdyz ríkalo, ze karamelové zbarvení bylo pridáno do seznamu karcinogenu bez úplné studie, která by ukázala, ze zpusobuje rakovinu u lidí. Asociace ríká, ze zalozila svuj zákon na jediné studii u laboratorních mysí a potkanu.
Napsal Rupert Shepherd

Druhé riziko rakoviny je hlavne omezeno na stejný typ recidivy

Druhé riziko rakoviny je hlavne omezeno na stejný typ recidivy

Celosvetove je priblizne 15% pacientu s nádorovým onemocnením diagnostikováno s druhou primární rakovinou. Studie publikovaná v casopise Canadian Medical Association Journal (CMAJ) odhaluje, ze ti, kterí prezili rakovinu, mají více nez dvojnásobek rizika druhého primárního karcinomu stejného typu, avsak riziko vývoje druhé rakoviny jiného typu je pouze okrajove vyssí.

(Health)

Doplnek sójových isoflavonu není úcinný pri ochrane pred rakovinou prsu

Doplnek sójových isoflavonu není úcinný pri ochrane pred rakovinou prsu

Studie zverejnená v casopise Cancer Prevention Research, casopis Americké asociace pro výzkum rakoviny, odhaluje, ze proliferace bunek rakoviny prsu nebyla v randomizované lidské studii snízena o sójové isoflavonové doplnky. Isoflavon je soucástí sójových potravin, u nichz se predpokládá, ze mají antiestrogenní aktivitu.

(Health)