cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádný screening rakoviny prsu u zen ve veku 40-49 let, nové kanadské pokyny

Zeny ve veku ctyricátých az ctyricátých devet by nemely podstoupit rutinní mamografické vysetrení rakoviny prsu podle nových pokynu Kanadské pracovní skupiny pro preventivní zdravotní péci, která byla zverejnena CMAJ (casopis Kanadské lékarské asociace). Pracovní skupina také doporucuje, aby byl interval screeningu prodlouzen kazdých dva az tri roky u zen ve veku od 50 do 74 let, a to kazdé dva roky.
Zeny by nemely provádet klinické prsní vysetrení a auto-vysetrení prsu, pokud nemají zádné príznaky poukazující na rakovinu prsu, doporucují také pokyny.
Nové doporucení jsou zamerena na lékare a tvurce politik a poskytují pokyny pro mamografii, MRI vysetrení, klinické vysetrení prsu lékarem a vysetrení prsou. Zamerují se zvláste na zeny ve trech vekových skupinách - 40 az 49, 50 az 59 a 70 az 74 let - a nemají v minulosti ani rakovinu prsu ani rodinnou anamnézu s blízkým príbuzným s onemocnením. Blízký príbuzný znamená matku, sestru nebo dceru.
Dr. Marcello Tonelli, predseda pracovního týmu pro preventivní zdravotní péci a docent na univerzite v Alberte, oddelení medicíny v Edmontonu v Alberte, rekl:

"Vzhledem k tomu, ze smernice o screeningu rakoviny prsu byla naposledy aktualizována v roce 2001 a screening rakoviny prsu se od té doby stal predmetem diskuse mezi lékari a pacienty, revitalizovaná kanadská pracovní skupina vybrala vybraný screening rakoviny prsu jako téma pro její první vodítko.
Máme v úmyslu, aby tento pokyn, který odrází nejnovejsí vedecké dukazy o screeningu rakoviny prsu, byl pouzit pro vedení lékaru a jejich pacientu, pokud jde o optimální vyuzití mamografu a vysetrení prsu. "

Zásady uvádejí, ze je nutná lepsí rovnováha mezi skodami a náklady na overdiagnosi, nadmernou lécbu a falesne pozitivní výsledky a výsledky screeningu rakoviny prsu s ohledem na detekci a mortalitu nádoru. Nekolik nedávných studií ukázalo, ze rutinní screening rakoviny prsu behem stredního veku nemají vliv na míru úmrtnosti natolik, aby vyvázení jejich negativních dusledku.
Projevy, které pricházejí s falesne pozitivním výsledkem, mohou mít vázný dopad na pohodu pacienta a její rodiny, coz zpusobuje narusení a dodatecné náklady; vyuzívají také zdroje zdravotního systému.
Dr. Tonelli rekl:
"Poskytování kanadanu s pokyny, které odrázejí nejnovejsí vedecké dukazy, je nasí prioritou. Doporucujeme kazdou zenu, aby diskutovala o rizicích a prínosech screeningu u svého lékare, nez se rozhodne pro nejvhodnejsí prístup."

Níze uvádíme hlavní doporucení:
  • Vzhledem k tomu, ze riziko vzniku rakoviny je u zen ve veku 40-49 let velmi nízké a rizika nadmerné diagnózy, pretrénování a falesne pozitivních úcinku jsou relativne vysoké, nemela by být u této vekové skupiny zádná rutinní mamografie
  • Zeny ve veku od 50 do 69 let - rutinní screening by se mel objevit kazdé dva az tri roky
  • Zeny ve veku od 70 do 74 let - rutinní screening by se mel objevit kazdé dva az tri roky
  • Prumerné riziko zeny by nemely být vysetreny pomocí MRI
  • Nemely by existovat rutinní klinické vysetrení prsu lékari
  • Nemely by být vysetrovány prsní samice k screeningu rakoviny prsu
Autori pokynu napsali:
"Neexistují zádné dukazy o tom, ze screening s mamografií snizuje riziko úmrtí z kazdé príciny. I kdyz screening by mohl umoznit chirurgický zákrok proti rakovine prsu v ranejsím stadiu nez diagnóza klinicky zjevné rakoviny (coz dovoluje pouzití nekterých méne zen s invazivními postupy). dostupné údaje ze studie naznacují, ze celkové riziko mastektomie je významne zvýseno u príjemcu screeningu ve srovnání s zenami, které nebyly podrobeny screeningu. "

Kanadská pracovní skupina pro preventivní zdravotní péci se skládá ze 14 odborníku na primární péci a prevenci - je to nezávislá instituce. Byla zrízena Agenturou verejného zdraví Kanady "vypracovat pokyny klinické praxe, které podporují poskytovatele primární péce pri poskytování preventivní zdravotní péce".
V komentári ve stejném casopise Dr. Peter Gøtzsche, Nordic Cochrane Centre, Kodan, Dánsko, poznámky:
"Tyto pokyny jsou vyvázenejsí a duveryhodnejsí nez drívejsí doporucení."

Gøtzsche vysvetluje, ze neexistují zádné dukazy, které by podporovaly pouzívání rutinního mamografického screeningu, ríká, ze je to v nejlepsím prípade neúcinné a také skodlivé, protoze "diagnóza rakoviny, která by jinak nebyla zjistena, vede k lécbe zkrácení zivota a mastektomii".
Dr. Gøtzsche napsal:
"Hlavním úcinkem screeningu je produkce pacientu s rakovinou prsu ze zdravých zen, které by zustaly bez výskytu onemocnení prsu po zbytek zivota, pokud by nebyly podrobeny screeningu.
(záver) Nejlepsí metodou, kterou musíme snízit riziko rakoviny prsu, je zastavit screeningový program, "uzavírá to." To by mohlo snízit riziko o jednu tretinu ve vysetrované vekové skupine, nebot úroven nadmerné diagnózy v zemích s organizovanými screeningovými programy je asi 50%. "

Napsal Christian Nordqvist

Platby od prumyslu k ortopedickým chirurgum poklesly po zverejnení pozadavku

Platby od prumyslu k ortopedickým chirurgum poklesly po zverejnení pozadavku

Platby od výrobcu zdravotnických prostredku k ortopedickým chirurgum klesly mezi roky 2007 a 2010 po zverejnení plateb - doslo k poklesu jak celkové výse zaplacené cástky, tak poctu individuálních plateb, výzkumníci z University of Iowa a Iowa City Veterans Affairs Medical System hlásené v Archivu vnitrního lékarství - cást série zdravotní reformy, kterou casopis vydává.

(Health)

Vedci objevují nový mechanismus, který rídí sírení rakoviny

Vedci objevují nový mechanismus, který rídí sírení rakoviny

V nové studii zverejnené v casopise Journal of Cell Biology vedci ukazují, jak se zdá, ze bílkoviny bezné v lidských bunkách precházejí na metastázy v rakovinových bunkách. Navrhují, ze objev nám pomuze lépe porozumet epiteliálním rakovinám, jako je rakovina prsu a plic. Metastázy, kdy rakovinné bunky cestují do jiných cástí tela a vytvárejí sekundární nádory, jsou odpovedné za drtivou vetsinu úmrtí na rakovinu.

(Health)