cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Anthraxová ockovací látka pro vojáky slouzící v Iráku, Afghánistánu a Jizní Koreji k obnovení

Americké ministerstvo obrany uvedlo, ze povinná antraxová vakcinace vojenského personálu slouzícího v Iráku, Afghánistánu a Jizní Koreji bude pokracovat v prístích 30 az 60 dnech. Predpokládá se, ze ockování proti antraxu zvysuje riziko neplodnosti, roztrousené sklerózy a lupus. Prestoze lidé po ockování zemreli, Pentagon ríká, ze spojení mezi ockováním proti antraxu a smrtí není zrejmé.
Antraxová imunizace byla kontroverzním tématem - dokonce ji zastavil federální soud.
Stejne jako vojenský personál budou imunní dodavatelé v techto trech zemích také imunizováni.
Podle Williama Winkenwerdera Jr., námestka ministra obrany pro zálezitosti zdraví, je vakcína úcinná a bezpecná. Rekl, ze jedinými vedlejsími úcinky jsou otoky, zarudnutí, symptomy podobné chripce, nekteré bolesti a nemoci. "Ve vsech studiích, které jsme provedli, vypadají velmi dukladne na ockování, nedochází k nárustu úmrtnosti, nezvysuje se nemocnost, nezvysuje se hospitalizace," rekl.
Mark Zaid, právník, který zpochybnil imunizacní program, uvedl, ze neexistuje vedecký dukaz, ze vakcína je úcinná u lidí.
Meryl Nass, reditel projektu vojenského a biologického ockování (MBVP), uvedl, ze "clenové americké vojenské sluzby si zaslouzí být plne informováni o úmrtí, chronických nemocech a postizeních, které mnozí vojáci zazili po ockování proti antraxu. ze vakcína obsahuje pouze sest úmrtí a dve desítky autoimunitních onemocnení spojených s touto vakcínou, avsak FDA nenavrhovala výrobce, aby aktualizoval inzert témer pet let. Více nez 1200 vojáku zranených vakcínou proti antraxu bylo léceno na kongresove podmínené vakcíne Centra zdravotní péce, které se DOD pokousela uzavrít, trpí ochromujícími, zivotem menícími se nemocemi, které jsou pod kobereckem známy, víme, ze vakcína proti antraxu je reaktivní a máme podezrení, ze je zvláste riskantní pro ty s dedicnými a jinými rizikovými faktory ze DOD odmítá vysetrit nebo priznat. "
Vojáci, kterí odmítnou být ockováni, mohou celit bojovému soudu.
Americký útvar obrany
Vojenský a Biodefense Vaccine Project (MBVP)
Napsal: Christian Nordqvist
Editor: Zdravotní zprávy dnes

Rozpad zlomenin: Co potrebujete vedet

Rozpad zlomenin: Co potrebujete vedet

Obsah Príciny a rizikové faktory Príznaky Diagnostika Lécba Výhled Zlomené zápestí je to, co casto nazýváme zlomeniny Colles. Presto je to polomer kosti v predloktí, který se rozpadá, a nikoliv karpální kosti zápestí. Polomer je vetsí ze dvou kostí v predloktí a oblast nejblíze k zápestí je distální konec.

(Health)

Prodlouzený imunitní systém na opakované boty

Prodlouzený imunitní systém na opakované boty

Výsledky nové studie na mysích a studie na fázi 1 u lidí naznacují, ze prodlouzené cykly nalacno - po dobu 2-4 dnu najednou - nejen chrání proti toxickým úcinkum chemoterapie, ale také vyvolávají regeneraci nových kmenových bunek a odstranení starých, poskozených bunek. Studie provedená výzkumnými pracovníky z University of Southern California (USC) v Los Angeles a publikovaná v casopise Cell Stem Cell je první, která ukazuje, ze prirozená intervence muze zpusobit regeneraci orgánu nebo systému pomocí kmenových bunek.

(Health)