cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nove objevený proces bunecné smrti projevuje slib v lécbe vsech forem rakoviny

Podle clánku zverejneného nedávno v online deníku Molecular Cell, výzkumníci z výzkumného strediska prulomového výzkumu rakoviny prsu v Institutu výzkumu rakoviny (ICR) v Londýne nalezli novou techniku ??eliminace rakovinných bunek. Tento nový prístup se muze ukázat jako vysoce úcinný pri lécbe vsech typu rakoviny.
V tomto clánku vedci vysvetlili, proc nekterí pacienti s rakovinou nereagují na chemoterapeutické léky a také zduraznili nový mechanismus, který lze pouzít k cílení rezistentních nádoru. To bylo povazováno za významný krok k personalizované medicíne.
"Apoptóza" nebo programovaná smrt bunek, coz je normální slozka vývoje a zdraví multibunkových organismu, byl az donedávna jediným procesem, o nemz bylo známo, ze zpusobuje bunecnou smrt. Tento proces je casto zastavován v rakovinových bunkách, coz vede k neúcinnosti chemoterapeutických léku. Vedci zjistili, ze nekteré léky vedou ke smrti bunek nove objeveným procesem necroptóza a nikoli apoptózou. Tento objev byl ucinen, zatímco vedci studovali mechanismus úcinku trídy chemoterapeutických léku nazývaných inhibitory topoizomerázy.
Významným zjistením, které vedci zjistili, byla moznost zabít rakovinné bunky (dokonce i nádorové bunky rezistentní na apoptózu) tím, ze je vedly k nekroptóze. V laboratori dosáhla necroptóza týmem vedcu aktivace nekterých specifických proteinu, které identifikovali v rakovinných bunkách.
Profesor Pascal Meier z výzkumného strediska prulomového karcinomu prsu v ICR, který je také autorem studie, uvedl:

"Tato zjistení predstavují novou linii útoku v boji proti rakovine." Chemoterapie probíhá po desetiletí, ale nikdy jsme nepochopili, jak zabíjí rakovinové bunky. "Tato práce ukazuje nejen to, ze se to muze stát dvema ruznými procesy, ale jak drogy mohou aby se aktivoval tento nove objevený proces zabíjení bunek mnohem chytrejsím a úcinnejsím zpusobem. Jsme v rané fázi s touto prací, ale to by mohlo predstavovat nový zpusob myslení o tom, jak bychom v budoucnu lécit rakovinu. "

Vedci se domnívají, ze aktivace specifických proteinu, které identifikují, by mohla úcinne zabíjet rakovinové bunky. Tyto proteiny by také mohly pusobit jako nový cíl pro vývoj nových, úcinnejsích, cílených terapií s méne vedlejsími úcinky pro pacienty.

To také znamená, ze nekteré chemoterapeutické léky by nemely být predepisovány pacientum, jejichz nádory neobsahují tyto proteiny.
Dobrou zprávou je, ze SMAC-mimetika, lék, který se zameruje na jeden z proteinu v tomto komplexu, jiz slibuje v probíhajících klinických studiích. Tyto výsledky dále posilují argument, ze SMAC-mimetika muze být pro nekteré pacienty úcinnou lécbou rakoviny.

Dr. Julia Wilsonová, vedoucí oddelení výzkumu pri prulomové lécbe rakoviny prsu, uvedla:
"Tato práce je velkým pokrokem v nasem chápání toho, jak fungují rakovinové bunky a jak muzeme bojovat proti této nemoci. Navrhujeme, abychom mohli chemoterapii pouzívat inteligentneji a vyvinuli lécebné postupy, které presneji vyuzívají tuto nove zjistenou slabost ve prospech pacientu. chtejí zajistit, aby vsichni pacienti s rakovinou prsu meli pro ne správnou lécbu, a je to krok smerem k tomuto cíli. "

"Ripoptosome, signalizacní platforma, která se shromazduje v reakci na genotoxický stres a ztrátu IAP"
Tenco Tenevsend, Katiuscia Bianchi, Maurice Dardingová, Meike Broemer, Claudia Langlais, Fredrik Wallberg, Anna Zachariou, Juanita Lopez, Marion MacFarlane, Kelvin Cain, Pascal Meiersend
Molecular Cell, 7. cervence 2011. 10.1016 / j.molcel.2011.06.006
Anne Hudsmithová

Self-Harm spojený s predcasnou smrtí

Self-Harm spojený s predcasnou smrtí

Lidé, kterí mají v minulosti sebeposkozování, mají trikrát vyssí pravdepodobnost, ze zemrou predcasne nez obycejná populace, a nikoliv pouze ze zrejmých prícin. Ti, kterí se samy zraní, mají 2krát vyssí riziko úmrtí kvuli prirozeným prícinám, nez se ocekávalo, podle studie The Lancet. Setrení vedené Keithem Hawtonem z Oxfordského Centra pro výzkum sebevrazdy ukázalo, ze riziko je mnohem vyssí u lidí zijících v sociálne znevýhodnených oblastech.

(Health)

10% vrozené srdecní choroby nezdedeno od rodicu

10% vrozené srdecní choroby nezdedeno od rodicu

Deset procent detí narozených vrozenými srdecními chorobami má genetické mutace, které se vyskytly v dobe, kdy se nacházely v deloze, tj. Nezdedí genetické mutace od svých rodicu, uvedli výzkumníci v casopise Nature z 12. kvetna. Tisíce detí se rodí kazdorocne s tezce deformovanými srdci.

(Health)