cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zdraví novorozencu a matek v rozvíjejících se zemích

Podle studie, která sleduje pokrok smerem k rozvoji tisíciletí, který podporuje zdraví matek a detí (cíle c. 4 a 5), ??vedci z univerzity Pelotas v Brazílii zjistili, ze nejspravedlnejsí intervencí bylo vcasné zahájení kojení a ze docházka kvalifikované osoby pri narození se ukázala být nejméne spravedlivou intervencí. Studie je zverejnena v tomto týdnu Lancet.
Od pocátku cíle tisíciletí "odpocítávání" do roku 2015 zduraznilo potrebu resit nerovnosti v oblasti zdraví matek a detí jako klícový prístup k lepsímu zdraví a prezití. Dr. Aluisio J D Barros a jeho tým se rozhodli analyzovat údaje o 12 zdravotních zákrocích týkajících se matek, novorozencu a detí z národních pruzkumu provedených v 54 zemích od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2008.
Zjistení ukázala, ze nejméne spravedlivou intervencí bylo získání kvalifikovaného pokrytí porodem, po nemz následovaly ctyri nebo více návstev pred porodem, zatímco nejvhodnejsí intervence se ukázala jako vcasná iniciace kojení. Nejvíce nespravedlivé zeme vyhodnocených zásahu byly Cad, Etiopie, Laos, Nigérie, Niger a Somálsko, následované Indií, Madagaskarem a Pákistánem, pricemz nejvhodnejsími zememi jsou Kyrgyzstán a Uzbekistán.
Závery dále ukázaly, ze zásahy na komunitách byly rovnomerneji rozlozeny ve srovnání s intervencemi poskytovanými ve zdravotnických zarízeních. Variabilita celkového pokrytí intervencí mezi jednotlivými zememi byla vetsí mezi nejchudsími nez nejbohatsími lidmi.
Vedci poznamenávají:

"Intervencní variabilita intervencního pokrytí je mnohem vetsí pro nejchudsí bohatý kvintil v kazdé zemi nez pro nejbohatsí, coz naznacuje, ze i v nejchudsích zemích mají bohatsí lidé mechanismy pro získání prístupu k záchranným zásahum".

Shrnují, ze:

"Okamzité dusledky nasich výsledku zahrnují potrebu venovat zvlástní pozornost nejvíce nespravedlivým zásahum na celostátní, regionální a mezinárodní úrovni. Intervence na úrovni Spolecenství byly obecne rovnomerneji rozlozeny nez intervence zalozené na sluzbách, coz naznacuje, ze je zapotrebí dalsího úsilí aby se dostalo k nejchudsím osobám s takovými zásahy. Nejvíce nespravedlivé odpocítávací zeme potrebují obnovené úsilí mezinárodního spolecenství. "

Pridruzený komentár ve stejném casopise

Pridruzený komentár od Dr. Roberta Goldenberga z PdF a Gynekologie na Lékarské fakulte Drexel University ve Philadelphii, PA, USA a Dr. Elizabeth McClure, oba z Výzkumného trojúhelníkového ústavu Research Triangle Park, NC, USA , Stát:
"Proces odcítání do roku 2015 je vynikajícím príkladem pouzití dusledne shromázdených údaju pro sledování programu v oblasti zdraví a zlepsení zdravotních výsledku. Podobné údaje lze vyuzít v ruzných zemích i v rámci jednotlivých zemí, aby bylo mozné posoudit rozdíly v poskytování péce, coz ciní tento proces obzvlást cenným.
Snízení rozdílu v oblasti pokrytí v rámci jednotlivých zemí se s nejvetsí pravdepodobností dosáhne v rámci fungujícího systému zdravotnictví, který vyuzívá údaje pro stanovení cílu jak pro výsledky, tak pro pokrytí na národní, regionální a místní úrovni. "

Napsal Petra Rattue

Schopnost bunek rakovinových bunek uvolnit se a sírit vzniká z "zlomeného spínace"

Schopnost bunek rakovinových bunek uvolnit se a sírit vzniká z "zlomeného spínace"

Nová studie odhaluje nové pohledy na to, jak rakovinné bunky uniknou z primárních nádoru a sírí se do jiných cástí tela. Výzkumníci zjistili, ze takové bunky mají "zlomený spínac", který jim umoznuje zbavit se fyzických omezení. Výzkumníci zjistili, ze rakovinové bunky, které se vydaly do jiných cástí tela, mají "zablokované" prepínace, které jim umoznují uniknout fyzickým kontrolám, které by jim normálne zastavily rust a sírení.

(Health)

Teen obezita sazby spojené s vztahem matka-díte dríve

Teen obezita sazby spojené s vztahem matka-díte dríve

Vztah matky s jejím batohem, pokud jde o citlivost na své narázky a potreby, stejne jako smysl pro emocní bezpecnost dítete má dopad na jejich následné sance na to, ze jsou obézní teenagery, výzkumníci z Ohio State University College of Public Health a Temple University , uvádené v peer-reviewed casopisu Pediatrics.

(Health)