cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová studie se zabývá sexuálním rizikem u zen na dovolené

Backpacking, prohlídky památek a odpocinku a relaxace v tropických destinacích nebo v evropských zemích jsou vnímány americkými zenami jako ideální prostredí pro sex s jak stálými, tak prílezitostnými sexuálními partnery, podle zjistení nové studie.
Vedci kategorizovali motivaci a odmenu do trí kategorií: anonymní experimentování, bezpecné vzrusení a posílení, zábavu a méne inhibice.

Liza Berdychevskijová a Heather Gibsonová - z Illinoisových univerzit a Florida - shromázdily údaje z 853 amerických zen v prumerném veku 23 let pomocí online pruzkumu.

Studie, publikovaná v Management cestovního ruchu, jehoz cílem bylo posoudit, jak a jak aktivity cestovního ruchu prispívaly k sexuálnímu riskování zen a zjistily, jak riskantní vnímají radu praktik a situací.

Tyto 23 prípadu zahrnovalo nechránený sex nebo sex pod vlivem alkoholu a vedci zjistili, ze nekteré zeny mohou podcenovat rizika spojená s urcitými praktikami.

Podle predcházejících výzkumu turistické destinace podporují zmenený smysl pro skutecnost mezi cestujícími, který umoznuje sexuální experimentování a pruzkum a soucasne snizuje vnímání rizika a dusledku.

Soucasná studie zjistila, ze odpojení od kazdodenního zivota a sociální ocekávání vedlo k sexuálnímu riskování. Zatímco dovolenka byla spojena také s tím, ze nosila odhalující oblecení a cítila se více sexuálne jistá, hlavním prostredníkem rizikového sexu, který úcastníci uvádeli, byla vysoká konzumace alkoholu.

U nekterých zen jim alkohol dal "psychologickou výmluvu", aby se prestehoval za své normální sexuální hranice a prozkoumal zázitky, které predtím byli zvedaví, a poskytoval jim "tekutou odvahu".

Berdychevský, odborný asistent na oddelení rekreace, sportu a cestovního ruchu, popisuje zmenený smysl pro realitu, který byl vytvoren tím,

"Mozná, ze v kazdodenním zivote jsme tak nadmerne plánováni a disciplinovaní, ze jakmile se ocitneme v situaci, kdy neexistuje plán a zádná sociální kontrola a jediný cas, který musíme mít na pameti, je odchod naseho letadla, mnoho nasich psychologických bariér a zábran. "

Úcastníci uvedli, ze jsou primárne motivováni potesením, prílezitostí konat fantazie doma zakázanou, pocit, ze je bez negativního úsudku a anonymity. U nekterých zen vsak bylo riziko urcitých praktik a situací dost motivacní.

Studie upozornuje na faktory, které je treba resit kampanemi zamerenými na sexuální zdraví

Tyto zkusenosti poskytly zenám radu výhod, od erotických vzrusení a chválujícího práva k pocitu posílení pro ty, kterí se úcastní sexuálního experimentování.

Pri analýze vnímání rizika spojeného s ruznými sexuálními praktikami a situacemi studie zjistila, ze zeny, které se dríve zabývají rizikovými sexuálními praktikami behem dovolené, je méne pravdepodobné, ze je budou povazovat za nebezpecné nez zeny, které tyto zkusenosti nemely.

Nezávislý penetracní sex byl úcastníky trvale povazován za nejvyssí stupen rizika. Autori vsak zjistili, ze nekteré zeny podcenují rizika spojená s nepenetrickou sexuální praxí a nadhodnocují ochranu poskytovanou latexovými bariérami.

Autori se domnívají, ze osvetlení aspektu zkuseností turistu, které usnadnují sexuální riskování, spolu s presvedcením a motivacemi, které tyto aktivity obklopují, je rozhodující pro rozvoj úcinných vzdelávacích kampaní zamerených na sexuální zdraví.

"Skutecnost, ze zeny mají tendenci podcenovat rizika spojená s nepenetrickými sexuálními aktivitami, nadhodnocují ochranu kondomu a prisuzují sexuálnímu uzívání alkoholu, jsou faktory, které by se chtely zamerit na informacní kampane sexuálního zdraví," uvádí Berdychevský.

Gibson, profesor na oddelení cestovního ruchu, rekreace a rízení sportu, zaznamenal plakát na letisti v Sydney, který turistum pripomínal, ze si cvicí bezpecný sex. S ekvivalentními plakáty, které v USA neexistují, verí vedci, ze USA zaostávají v podpore povedomí o dusledcích sexuálního pruzkumu v nekterých turistických prostredích.

"Jakmile budeme souhlasit s potrebou techto programu pro zvysování povedomí, výzva bude uprednostnovat publikum, které je treba dosáhnout, a budovat efektivní zprávy," uvádí Berdychevský.

"Identifikace vnímání rizik, motivace a odmeny zen v tomto turistickém kontextu, jak jsme ucinili v této studii, je dulezitým krokem, jestlize se chceme pokusit prizpusobit zprávy o sexuálním zdravotním vzdelání urcitým demografickým skupinám."

Nedávno, Zdravotní novinky dnes provozovala funkci Spotlight na zdravotní rizika pro cestující na letní dovolenou.

Je diabetes typu 2 autoimunitní nemoc?

Je diabetes typu 2 autoimunitní nemoc?

Diabetes typu 2 je v soucasné dobe nove definován jako autoimunitní onemocnení spíse nez metabolická porucha, uvedl autori nové studie zverejnené v prírodovedecké medicine tento týden, jehoz nálezy mohou vést k novým lékum na diabetes, které se zamerují na imunitní systém místo pokusu o kontrolu hladiny cukru v krvi.

(Health)

Znecistení ovzdusí spojené s predcasným porodem

Znecistení ovzdusí spojené s predcasným porodem

Deti jsou vystaveny vyssímu riziku predcasného porodu, tj. Pred 37 týdny od normálních 40 týdnu tehotenství, pokud jsou jejich matky vystaveny pusobení znecistení ovzdusí jemnými cásticemi, pokud ocekávají. Vysoké vystavení znecistení jemnými cásticemi ve tretím trimestru bylo spojeno s nejvyssím rizikem predcasného porodu.

(Health)