cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová nadeje na lupus screening a lécbu

Vedci z University of Alabama v Birminghamu (UAB) objevili nový imunitní protein ovlivnující autoimunitní onemocnení, jako lupus a roztrousenou sklerózu.

Pri autoimunitních onemocneních, jako je lupus, imunitní systém tela nadmerne reaguje a napadá zdravou tkán, místo aby jen eliminoval bakterie. Lupus muze postihnout mnoho ruzných oblastí tela vcetne kloubu, kuze, ledvin, plic, srdce a mozku.

Príznaky lupusu se lisí od cloveka k cloveku a mohou zahrnovat horecku, obtíze s ledvinami, neustálý pocit únavy a vyrázky. Vzhledem k tomu, ze se úcinky onemocnení lisí od pacienta k pacientovi, je dulezité vyvinout individuální terapii, která pacientum poskytne lécbu, která je pro ne správná.

Vedci za novou studii si myslí, ze nová mutace imunitního proteinu, nazývaného "receptor Fc", muze pomoci vedcum vyvinout lépe prizpusobené lécby autoimunitních onemocnení.

Fc receptor reguluje produkci protilátek, které napadají baktérie v nasem tele. Predtím vedci mysleli, ze Fc receptory mohou zastavit produkci protilátek, ale asi 15% svetové populace má tento nový druh Fc receptoru, který muze také aktivovat produkci protilátek. U lidí s lupusem to znamená, ze Fc receptor by vytvoril prílis mnoho protilátek, coz by vedlo k útoku na zdravé bunky.

Být schopen identifikovat tuto receptorovou mutaci u pacientu by mohl pomoci lékarum predepisovat lécbu specifickou pro tohoto pacienta a mohla by také poskytnout vcasné varovné známky autoimunitních onemocnení.

Fc receptory jako personalizované lécby a screening nástroj

Dr. Robert Kimberly, reditel Centra UAB pro klinickou a translacní vedu, který spoluvytvárel príspevek, ríká:

"Toto nové zjistení by mohlo hrát významnou roli ve zpusobech, jakým spolecnost navrhuje lécení autoimunitních onemocnení, v cílenejsím prístupu. Nyní je mozné vyvinout úsilí zamerené na osoby, které budou mít prospech z lécby na základe genetické mutace."

Úcinnost lécby autoimunitních onemocnení casto urcují geny, které "jemne doladí" imunitní systém jednotlivce. Dr. Kimberley a jeho tým verí, ze identifikace tohoto nového genu u pacientu nepovede jen k rychlejsímu a vhodnejsímu lécení pacientu, ale také muze usetrit cas a peníze pro farmaceutický prumysl.

"Nase nálezy poskytují farmaceutickým spolecnostem nový screeningový nástroj, který identifikuje nejen ty pacienty, které s nejvetsí pravdepodobností reagují na tyto protilátkové terapie, ale co je dulezitejsí, jednotlivci, u kterých by tyto terapie mohly být skutecne skodlivé," ríká spoluautor Jeffrey Edberg, PhD.

"Takový prístup muze usetrit nejen cas, ale i náklady spojené s klinickými studiemi tím, ze identifikuje pacienty s touto mutací," dodává.

Jak muze povedomí o této mutaci zlepsit stávající lécbu?

Priblizne tretina pacientu s autoimunitní chorobou nereaguje na tradicní lécbu zalozenou na protilátkách. Tyto léky fungují tak, ze se zamerují na jeden protein - faktor nekrotizující nádory alfa - známý jako autoimunitní onemocnení.


Príkladem vyrázky zpusobené lupusem.

Novejsí terapie mají za cíl snízit aktivitu bunek B, bunek, které vytvárejí protilátky. Nicméne tato lécba nemusí být úcinná u lidí, kterí mají variantu receptoru Fc.

"Problémem pro návrháre drog je to, ze navrhli protidrogové léky s pochopením biologické biologie bunek, které jsme v dnesní dobe provedli nasí studií - svetu, kde signalizují pouze receptory inhibující zpetnou vazbu Fc," ríká Kimberly.

Edberg souhlasí s tím, ze výrobci léku potrebují znovu zhodnotit své oblasti vývoje:

"S pokroky v oblasti genetiky má nyní farmaceutický prumysl k dispozici znalosti, které umoznují identifikovat pacienty s nejvetsí pravdepodobností reagovat na tyto terapie a stát se lídrem v rozvojové oblasti personalizované medicíny."

Vedci spekulují, ze stejný nadmerne reaktivní imunitní systém, který zpusobuje, ze lidé s touto variantou Fc receptoru mají vetsí pravdepodobnost lupusu, mohou mít klíc k úcinnému lécení stejných jedincu.

"Budoucí výzkum vlivu exprese tohoto Fc receptoru na B lymfocyty na produkci protilátek jak v oblasti zdraví, tak v nemoci pravdepodobne povede k pokrokum v nasem porozumení jak autoimunite, tak prirozeným reakcím na výskyt infekcních onemocnení," ríká Dr. Kimberly.

Jak se vyrovnat s chronickou bolesti kolena

Jak se vyrovnat s chronickou bolesti kolena

Obsahy Príciny Rizikové faktory Lécba Tipy Príznaky Diagnostika Prípady chronické bolesti kolena se v posledních 20 letech znacne zvýsily. Protoze koleno je hlavní spolecné uzívání pro chuzi, muze být dulezité pochopení dlouhodobé bolesti kolene. Poranení kolena je tak castá, a to cástecne kvuli komplikovanosti kloubu.

(Health)

Rusivé míry nesprávného pouzívání autosedacky u detí

Rusivé míry nesprávného pouzívání autosedacky u detí

Ve Spojených státech jsou dopravní nehody nejvyssí prícinou úmrtí detí ve veku nad 3 roky a jsou odpovedné za kazdorocne více nez 140 000 detských návstev pohotovosti. Navzdory tomu nový výzkum zverejnený v zárí v americkém casopise Journal of Preventive Medicine ukázal, ze jen malé procento detí v U.

(Health)