cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nezákonné pojistovací obleky Rampant, ale jen nekolik zalujících dostat výplaty

Mezi specialitami s vysokým rizikem zneuzití pravomocí témer vsichni lékari budou mít pochybení v dobe, kdy dosáhnou veku 65 let, ale pravdepodobnost soudních sporu je pro neurochirurgy mnohem vetsí nez pro psychiatry a asi tri z kazdého ctyri zaloby na neoprávnené jednání jsou vyreseny bez výplaty zalobcum. Dokonce i u specialit s nízkým rizikem bude mít 75% lékaru nárok na neoprávnený prístup pred dosazením veku odchodu do duchodu. Takze co dává? A co pojistení?
Vedci zkoumali údaje o 40,916 lékaru, na které se vztahuje jedna pojistná pojistovna, po dobu alespon jednoho roku od roku 1991 do roku 2005. Lékari pocházeli ze vsech 50 státu a okresu Columbia. Analýza zahrnovala 25 specialit, vcetne kategorie "jiné". Mezi nejbeznejsí patrí anesteziologie, rodinná praxe a vnitrní lékarství.
Podíl lékaru, kterí meli kazdý rok nesprávný postup, se znacne lisil podle specializace. Nejvyssí rocní míra byla v neurochirurgii (19,1%), hrudní kardiovaskulární chirurgii (18,9%) a obecná chirurgie (15,3%). Nejnizsí byly v psychiatrii (2,6%), pediatrii (3,1%) a rodinné medicíne (5,2%).
Nicméne z penezního hlediska a po peclivém prezkumu databáze velké pojistovny odpovednosti za skodu zpusobil, ze kazdý rok 7,4% lékaru napríc specializací melo jakýkoli maloodbranný nárok a 1,6% mela nárok, který vedl k odskodnení.
Amitabh Chandra, PhD, Harvardská univerzita dále vysvetluje:

"I kdyz jsou tyto rocní míry placených pohledávek nízké, kazdorocní a kariérní rizika jakéhokoli nesprávného postupu jsou vysoká, coz naznacuje, ze riziko, ze bude zalováno sám, muze zpusobit hmatatelný strach mezi lékari. nemohou být pojisteni proti neprímým nákladum na soudní spory, jako je cas, stres, pridaná práce a poskození reputace. Toto zjistení naznacuje nedostatecné hlásení lékaru v nízkorizikových specialitách, mozná proto, ze tito lékari neuvedli zádnou zádost, nebo proto, predchozí výpovedi byly méne pravdepodobné, ze budou reagovat na pruzkum. Takový trend by mohl být zpusoben tím, ze stigma tvrzení je horsí ve specialitách, v nichz jsou takové tvrzení méne casté, nebo proto, ze vzpomínka na odvolání je váznejsí u vzácných událostí.

U bývalých pacientu, kterí ve skutecnosti dostávají odmenu, byla prumerná výplata odskodnení 274,887 dolaru, a to od 117,832 dolaru za dermatologii az 520,924 dolaru za pediatrii.

No, co se týká pojistení protiprávního jednání? Tady je ten hubený:
Nezákonné pojistení si zakoupí profesionálové, nejcasteji lékarstí profesionálové, aby je financne kryli v prípade, ze by byli zalováni za neoprávnené jednání. Zneuzívání je z technického hlediska cinem zpusobujícího skody nebo zranení osobe nebo osobám v dusledku nedbalosti pri výkonu profesní povinnosti nebo úmyslného prestupku. Lékari, chirurgové, zdravotní sestry a vetsina ostatních zdravotnických pracovníku jsou nekdy povinni zakoupit pojistení porusení povinností, nazývané také pojistení osobních povinností, dríve, nez zacnou pracovat v zarízení nebo otevírat soukromou praxi.

Ackoli je lékarská oblast nejbeznejsím trhem pro pojistení porusení povinností, ostatní oblasti mohou vyzadovat i osobní odpovednost nebo porusení povinností pojistení.
Zneuzívání pojistení je urceno predevsím k tomu, aby lékari poskytovali ochranu pred soudními spory, ackoli existují dalsí osobní pokrytí s vetsinou politik. Zanedbatelná pojistná smlouva pojistí pojisteného az do výse nekolika milionu dolaru. Výse nezbytného pokrytí se vsak lisí od státu k státu, nebot ruzné zákony se vztahují k zákonum o nezákonných praktikách v ruzných oblastech.

Kdyz si vetsina lidí myslí o pojistení spatných praktik, myslí si o doktorech, zejména o lékari a puvodce, kterí nejcasteji zalují pacienti. Ackoli tito lékari mohou mít vyssí pojistné protiprávní pojistení nez ostatní, nejsou to jediní, kterí mají prospech z pokrytí.
Zubní lékari, zdravotní sestry, terapeuti, optometristové a dokonce i diagnostické laboratore jsou povinny provádet pojistení porusení predpisu. Skoly, které poskytují vzdelání ve zdravotnické oblasti s výcvikem zahrnující praktické klinické studie, musí rovnez vykonávat pojistení protiprávního jednání, aby pokryly svou fakultu a studenty.
Takze se vsemi temito pokrytími, proc nejsou vyplaceny nároky? Dalsí vysetrování týkající se uplatnování právních predpisu soudy probíhá.
Napsal Sy Kraft

Jsou detské ubrousky jako bezpecné jako voda u kojencu? Vedci ríkají Ano

Jsou detské ubrousky jako bezpecné jako voda u kojencu? Vedci ríkají Ano

Oficiální pokyny týkající se postnatální péce mohou být potreba aktualizovat poté, co vedci zjistili, ze Johnson's Baby Extra Sensitive Wipes jsou stejne bezpecné a hydratacní jako voda a vata na novorozeneckou plet. Studie je zverejnena v BMC Pediatrics. Aby se zjistilo, zda jsou Johnsonovy ubrousky stejne bezpecné a úcinné jako voda pri hydrataci pokozky kojencu, vedci z Manchesterské univerzity zkoumali behem prvních trí let 280 novorozencu.

(Health)

Psychiatrické lécivé prípravky, které jsou pouzívány v osetrovatelských domovech - dotcené úrady

Psychiatrické lécivé prípravky, které jsou pouzívány v osetrovatelských domovech - dotcené úrady

Podle vládních inspektoru amerického ministerstva zdravotnictví a sluzeb pro lidi (HHS) jsou silné psychiatrické léky casto predepisovány jednotlivcum s demencí v osetrovatelských domovech, ale z duvodu mimo jejich oznacení. Krome toho by rodiny pacientu s demencí v osetrovatelských domovech mely být opatrní ohledne péce, kterou dostávají.

(Health)