cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lokalizovaný karcinom prostaty: lécebné strategie "zlepsily"

Pozorné cekání na lécbu lokalizovaného nízkorizikového karcinomu prostaty se prudce zvýsilo, nebot klesla "nadmerná lécba", coz naznacuje zlepsení lécby onemocnení, jak uvádí zpráva JAMA.
Pri agresivním lécení, jako je chirurgie, bylo více pozorné cekání.

V analýze 10 472 muzu od roku 1990 do roku 2013 se uzívání dozoru pri nízkorizikovém onemocnení prudce zvýsilo v roce 2010 az do roku 2013 na 40% prípadu. Vyuzívání dozoru zustalo v období od roku 1990 do roku 2009 na nízké úrovni mezi 7 az 14%.

Dr. Matthew Cooperberg provedl studii s Dr. Peterem Carrollem z Kalifornské univerzity v San Francisku, aby analyzoval nejnovejsí trendy v komunitních modelech rízení lokalizovaného karcinomu prostaty.

Byly pouzity údaje z rakoviny prostatického strategického urologického výzkumu Endeavour (CaPSURE). Jedná se o národní registru muzu s rakovinou prostaty, která se od roku 1995 stará o 45 urologických praxí v USA.

Studie zahrnovala muze s nádory klasifikovanými jako stadium cT3aNoMo nebo nizsí s prostaktomií, radiací, androgenní deprivaci v monoterapii nebo aktivní pozorování / pozorné cekání mezi lety 1990 a 2013.

Zatímco bdelé cekání vzrostlo, míra lécby depresí androgenu u stredne rizikových a vysoce rizikových nádoru klesla.

Tato forma rízení postupne stoupala od roku 1990 (10% a 30% pro strední a vysoká rizika), ale od roku 2010 prudce klesla (na 4% a 24%).

Nárust výberu dozoru se také projevil u muzu ve veku 75 let nebo starsích, i kdyz po poklesu. Tato míra cinila od roku 1990 do roku 1994 54%, od roku 2000 do roku 2004 22% a od roku 2010 do roku 2013 76%.

Doslo k nárustu uzívání chirurgie u muzu ve veku 75 let nebo starsích s nízkorizikovým karcinomem, na 9,5% a stredne rizikovým karcinomem az na 15%.

Ve výberu chirurgie se vsak neprojevil zádný nárust, a to u osob s vysoce rizikovým onemocnením, mezi nez i onemocnení androgeny stále predstavovalo 67% lécby.

Argumenty proti screeningu populace jsou nyní méne silné

Autori se domnívají, ze trendy mohou vést ke zmenám prístupu k rakovine, která postihuje vetsinu starsích muzu:

"Vzhledem k tomu, ze pretízení nízkorizikových onemocnení je hlavním hnacím motorem argumentu proti screeningu rakoviny prostaty, mohou tato zjistení pomoci informovat o obnovené diskusi o politice vcasné detekce v USA."

Dodávají: "Velikost a rychlost zmen naznacují skutecnou zmenu v rízení pacientu s rakovinou prostaty ve Spojených státech, která by mohla urychlit, jak se více kliniku zacne úcastnit úsilí v registru."

Viagra vykazuje nový potenciál k prevenci vzniku kreatin

Viagra vykazuje nový potenciál k prevenci vzniku kreatin

Celulární odpoved na lécbu Viagra muze být vyuzita k vytvorení nových antikoagulacních terapií podle clánku zverejneného 26. srpna 2008 ve sborníku Národní akademie ved (PNAS). Je známo, ze enzym PDE5 moduluje aktivitu trombocytu. Obvykle existují krevní desticky v krvi a mají integrální roli pri srázení krve.

(Health)

Roztrousená skleróza vytvárí tajemství, ale otázky zustávají

Roztrousená skleróza vytvárí tajemství, ale otázky zustávají

Více nez dva milióny lidí po celém svete trpí roztrousenou sklerózou (MS). Ve znepokojivém trendu se zdá, ze se pocet nových pacientu zvysuje - zejména pocet zen, ve srovnání s muzi, rozvíjejících se této chronické nevylécitelné onemocnení centrální nervové soustavy. Tento týden se v Lyonu ve Francii úcastní více nez 7000 vedoucích lékaru a vedcu z clenských státu, kterí se úcastní kazdorocní vedecké konference Evropského výboru pro lécbu a výzkum roztrousené sklerózy (ECTRIMS).

(Health)