cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Listeria otravy jídlem rizikové pro starsí a tehotné zeny

Tehotné zeny a seniori musí být obzvláste opatrní, aby zabránili listeria-poznamenal potraviny, protoze oni jsou nejvíce ohrozeni otravou potravinami, komplikacemi a smrtí, ríká nový Známky zivota zpráva vydala CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí).
Zpráva také zduraznuje význam opatrení na bezpecnost potravin pro sýry a surové produkty, které jsou podrobne uvedeny v aktu o aktuálním stavu v oblasti bezpecnosti potravin.
Co znamená "listeria" a "listerióza"? Listerióza je onemocnení, infekce, zatímco listeria se týká bakterie Listeria monocytogenes.

Seniory a tehotné zeny zvláste citlivé na infekci listerií

Dospelí starsí 65 let mají ve srovnání s beznou populací v USA ctyrnásobne vyssí riziko infekce listerií, zatímco riziko tehotných zen je 10krát vyssí. Hispánské tehotné zeny jsou 24krát vetsí pravdepodobnost, ze se nakazí a onemocní z infekce listerií.
Zpráva zduraznuje následující skupiny s vysokým rizikem infekcí listerií - predstavují pres 90% diagnóz listeriózy:
  • Novorozenci
  • Tehotné zeny - ackoli nejsou obvykle nebezpecné pro zdraví matky, muze listerióza zpusobit potrat, mrtvý a predcasný porod. Jedna sestina vsech pacientu v Americe s diagnózou listeriózy jsou tehotné zeny.
  • Seniory
  • Lidé se slabým imunitním systémem, zvláste pacienti s rakovinou podstupujícími chemoterapii, stejne jako lidé s AIDS, cukrovkou, onemocnením ledvin, podáváním vysoké dávky prednisonu nebo nekterými lécivy proti revmatoidní artritide a príjemci transplantovaných orgánu, kterí jsou na imunosupresivních lécích. Podle agentury pro ochranu zdraví, Spojené království, pacienti s rakovinou mají petinásobne vyssí riziko vzniku listeriózy ve srovnání s jinými se základním onemocnením
Autori Známky zivota zpráva zduraznila Zranitelné osoby si musí být vedomy nebezpecí listeriózy a jak snízit riziko infekce.
CDC ríká, ze nová zpráva poskytuje celostátní snímek výskytu listeriózy v letech 2009-2011 a navíc, které potraviny jsou spojeny s vypuknutím infekce.
Níze uvádíme nekolik zvýraznených údaju ze sestavy:
  • Behem tríletého období bylo CDC hláseno více nez 1 650 prípadu listeriózy
  • Priblizne 1 z kazdých 5 prípadu listeriózy vedlo k úmrtí pacienta
  • Vetsina úmrtí se vyskytla u senioru a jako mrtve narozených a potratu
  • Prestoze tehotné zeny mají jen mírné príznaky, listerióza významne zvysuje riziko infekce ohrozující zivot u novorozencu
  • Behem tríletého období bylo v 28 státech dvanáct epidemií, ve kterých bylo 224 nemocných
  • Z 10 ohnisek, kde byl zjisten zdroj potravy, sest bylo zpusobeno mekkým sýrem (hlavne mexickými sýry), jedním po celém melounu a jedním po predbezném rezu celerem
Tom Frieden, M.D., M.P.H., reditel CDC, uvedl:
"Listeria postihuje tehotné zeny, starsí lidi a lidi s oslabeným imunitním systémem, posílá mnoho do nemocnice a zpusobuje potrat nebo smrt v poctu az jednoho z peti.
Potrebujeme vyvinout nové spickové molekulární technologie, které nám pomohou spojit nemoci a ohniska s potravinami rychleji, aby se zabránilo nemoci a smrti, a proto rozpocet prezidenta navrhuje investovat do nových nástroju, aby tuto práci pokrocily. "

CDC ríká, ze genetické otisky prstu Listeria prostrednictvím PulseNetu pomohly identifikovat nekolik výskytu listeriózy, coz vedlo k nekterým zmenám v regulaci potravinárského prumyslu.

Pocátkem 2000 se míra listeriózy snízila priblizne o 25%. Behem posledních nekolika let se vsak výskyt snízil. CDC ríká, ze prezident Obama navrhuje investice ve výsi 40 milionu dolaru na iniciativu Advanced Molecular Detection Initiative v rozpoctu na rozpoctový rok 2014. Tato investice by pomohla zlepsit schopnost amerického verejného zdravotního systému ochránit Americany pred onemocnením a onemocnením zpusobeným potravinami, píse CDC v komuniké.
CDC ríká, ze plánuje posloupnost Listeria monocytogenes genomu, takze ohniska mohou být detekovány a rízeny rychleji.
Nekteré kmeny Listeria jsou prizpusobeny k infekci srdecní tkáne, coz zvysuje riziko vázných onemocnení srdce. Dr. Laura Udakisová ze Spolecnosti pro vseobecnou mikrobiologii uvedenou v publikaci Journal of Medical Microbiology (Vydání z ledna 2011), ze vývoj nových diagnostických testu pro identifikaci techto fatálních kmenu Listeria by chránil zranitelné osoby.
Elisabeth Hagen, místopredsedkyne pro bezpecnost potravin, ministerstvo zemedelství USA, uvedla:

"Nizsí výskyt infekce listerií pripsané na maso a drubez v uplynulém desetiletí poukazuje na úspech politik zalozených na prevenci a osvedcených postupu v oboru. Dulezitá práce vsak zustává, pokud doufáme, ze tuto hybnost dále budeme pokracovat. rizika nám umozní vyvinout politiky, které dále snizují tyto nemoci. "

Ve spolecném úsilí Ministerstva zemedelství USA (USDA) a Úradu pro kontrolu potravin a léciv (FDA) USA bylo analyzováno témer 27 000 vzorku potravin pripravených k jídlu od maloobchodníku, aby se zjistila jejich hladina (nebo ne) listerie. Dve vládní útvary a CDC tvrdí, ze budou pokracovat ve spolupráci s nekolika státy, aby zjistily, které postupy pri manipulaci, skladování a príprave potravin pripravených k jídlu mohou vést ke krízové kontaminaci.
Nedávné propuknutí listeriózy byly spojeny s potravinami, které nejsou obvykle spojeny s infekcí listerií, coz zduraznuje dulezitost nových kontrolních opatrení k zastavení vstupu bakterie do potravinových zdroju.
Michael R.Taylor, zástupkyne komisare pro potraviny a veterinární medicínu FDA, uvedla: "Prostrednictvím zákona o modernizaci bezpecnosti potravin z roku 2011 FDA vyvíjí pravidla zamerená na zabránení zavlecení Listeria a dalsích nebezpecných bakterií do naseho zásobování potravinami. Pracujeme také s producenty, zpracovatelé potravin a nasi státní partneri k dalsímu provádení toho, co známe, abychom minimalizovali rizika týkající se bezpecnosti potravin. "
CDC doporucuje konzumovat nepasterizované mléko nebo mekký sýr vyrobený z nepasterizovaného mléka. Lidé s vysokým rizikem listeriózy by meli zajistit, aby se hotové psy a masové maso pred konzumací zahrívaly na teplotu 74 ° C (74 ° C). Kazdý by mel dodrzovat postupy cistého, oddeleného, ??varení a chladu.
Napsal Christian Nordqvist

Zdravotní výhody lilek a chutné tipy

Zdravotní výhody lilek a chutné tipy

Obsahy Výhody Príprava na výzivu Recepty Rizika Lilku, také známý jako lilek, zahradní vejce, squash, melongen a brinjal, má obvykle tvar vejce a zivou fialovou barvu. Je bohatá na vlákninu, má nízký obsah kalorií, poskytuje radu zivin a je soucástí stredomorské stravy.

(Health)

Oxytocin muze zvýsit otcovské chování

Oxytocin muze zvýsit otcovské chování

Oxytocin "milujícího hormonu" je dobre znám svou rolí ve vazbe mezi matkou a dítetem, ale nová studie naznacuje, ze by mohla také prospet vztah mezi otcem a dítetem zvýsením otcovské péce. Vedci tvrdí, ze zjistení mohou pripravit cestu k novým lécebným postupum pro postnatální depresi mezi otci.

(Health)