cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová zobrazovací metoda "predpovídá" riziko infarktu

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, ze priblizne 715 000 Americanu trpí infarktem kazdý rok. Nyní vedci vytvorili novou zobrazovací techniku, která by mohla urcit, kterí pacienti jsou vystaveni vysokému riziku. To je podle studie publikované v Lancet.

Výzkumníci z University of Edinburgh ve Velké Británii tvrdí, ze test - provádený pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) a pocítacové tomografie (CT) - je schopen "rozsvítit" nebezpecné tukové plaky v tepnách, které jsou v nebezpecí prasknutí. Jedná se o proces, který muze zpusobit infarkt.

K dosazení svých výsledku výzkumníci analyzovali 80 pacientu. Z nich bylo v nedávné dobe podáno 40 pacientu s infarktem, zatímco dalsích 40 pacientu melo anginu - omezilo zásobení srdce krví, coz predstavuje vyssí riziko srdecního záchvatu.

"První krok" k prevenci infarktu

Pomocí scanneru PET-CT vedci zjistili, ze 90% pacientu, kterí meli srdecní infarkt, vykazovalo v jedné z jejich krevních cév "rozsvícenou" zlutou oblast. Tato oblast presne odpovídala umístení plaku, která zpusobila srdecní infarkt pacientu, tvrdí výzkumní pracovníci.

Skener také ukázal osvetlené plaky priblizne u 40% pacientu s angínou. Výzkumníci navíc nasli u techto pacientu "vysoce rizikové" rysy, které naznacovaly, ze by mohlo dojít k infarktu, coz znamená, ze potrebují agresivní lécbu nebo chirurgický zákrok.

Dr. Marc Dweck z University of Edinburgh a hlavní vedoucí studie ríká, ze jejich nálezy jsou krokem k prevenci infarktu:

"Vyvinuli jsme, co doufáme, zpusob, jak" zapálit "plakety na pokraji roztrzení a zpusobení infarktu.

Kdybychom vedeli, jak blízko je clovek mít infarkt, mohli bychom predtím, nez se ublízíme, vstoupit s léky nebo operací. To je první krok k dosazení tohoto cíle. "

Potenciál pro identifikaci pacientu s "casovanou bombou"


Image credit: Univerzita v EdinburghuVedci tvrdí, ze dalsím krokem tohoto výzkumu je potvrdit nálezy a zjistit, zda zobrazovací technika PET-CT muze zlepsit lécbu a lécbu pacientu s ischemickou chorobou srdecní.

Profesor Peter Weissburg, lékarský reditel British Heart Foundation ve Velké Británii, který cástecne financoval studii, poznamenává, ze technika vypadá slibne:

"Zjistení, ze PET-CT skenování muze poskytnout odpoved - identifikuje pacienty s" tick tickou bolestí ", kterí jsou vystaveni riziku srdecní cinnosti, je schopen identifikovat nebezpecné tukové plaky, které by mohly zpusobit srdecní infarkt. Záchvat."

"Potrebujeme nyní potvrdit tato zjistení a pochopit, jak nejlépe vyuzít nové testy, jako je tato, na klinice pro pacienty s srdecními onemocneními," dodává.

Zdravotní novinky dnes nedávno ohlásila studii, která naznacuje, ze DIY a zahradnictví by mohly snízit riziko srdecního záchvatu.

HIV "funkcne vylécené" u 14 dospelých lécených casne

HIV "funkcne vylécené" u 14 dospelých lécených casne

Nová studie ukazuje, ze 14 dospelých infikovaných HIV se zdá být "funkcne vyléceno", tj. Stále nesou malé, sotva zjistitelné nádrze viru lidské imunodeficience, ale jejich tela jim brání v rustu az do místa, kde zpusobují príznaky zastavení lécby. Vedci se domnívají, ze klícem k dosazení tohoto pozoruhodného výsledku muze být zahájení lécby co nejdríve po infekci.

(Health)

Salmonella Tainted Cilantro - pres 6000 krabic pripomenutých, USA

Salmonella Tainted Cilantro - pres 6000 krabic pripomenutých, USA

FDA (Food and Drug Administration) informuje o tom, ze 6 141 kartonu Cilantro bylo odvoláno poté, co nekteré vzorky byly pozitivne testovány na Salmonella na úrovni distributora. Pacific International Marketing vydal odvolání a FDA ríká, ze spolu s Pacifikem úzce spolupracují. Pacifik ríká, ze potenciálne kontaminované kartony pricházejí v 60, 30 svazcích a 20-3 rukávu.

(Health)