cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Velký pocet genu odolných proti antibiotikum zjistených u hovezího hnoje

Dríve neidentifikované antibiotické geny rezistence byly objeveny v bakteriích dojnic krávy. Bezne pouzívaný jako zemedelské pudní hnojivo muze kravský hnuj pomoci prenosu techto bakterií do pudy, kde se potraviny pestují pro lidskou spotrebu. Ale budou bakterie uzívat antibiotické rezistence s nimi?

Drtivá vetsina techto genu pro rezistenci proti antibiotikum (AT) v soucasné dobe nepredstavuje zádnou hrozbu pro lidi, protoze bakterie, v nichz jsou prítomné, jsou neskodné.

Je vsak mozné, ze by se tyto geny mohly objevit ve skodlivých bakteriích, které zpusobují nemoci prenásené potravinami nebo nemocnicní infekce.

Vedci z univerzity Yale v New Haven, CT, chteli zjistit, zda pouzití hnoje krav jako hnojiva by vytvorilo prostredí vedoucí k tomu, ze tyto geny AR se presouvají do lidského ekosystému. Publikují své poznatky v casopise mBio.

"Vzhledem k tomu, ze existují vazby mezi genetickými geny AR, které se nacházejí v bakteriích prostredí a v bakteriích v nemocnicích, jsme chteli vedet, jaké druhy bakterií se uvolnují do zivotního prostredí touto cestou hnojení hnoje," vysvetluje Fabienne Wichmann, vedoucí studie a bývalý postdoktorský výzkumník na Yale.

Kravský hnuj hostí 80 genu odolných proti antibiotikum

Abychom na to odpovedeli, vedci pouzili "silný prístup k screening-plus-sequencingu", aby zjistili, které AR geny lze nalézt v hnoji na krávy. Objevili 80 z techto genu v pouhých peti vzorcích hnoje.

Kdyz byly geny pridány do laboratorního kmene Escherichia coli bakterie, E-coli staly se odolné vuci antibiotikum vcetne beta-laktamu (jako je penicilin), aminoglykosidu, tetracyklinu a chloramfenikolu.


Kdyz byly pridány k E. coli, AR geny z kravského hnoje zpusobily, ze bakterie jsou rezistentní vuci antibiotikum.

Kdyz výzkumníci sekvenovali tyto 80 genu AR do kravského hnoje, zjistili, ze vetsina nových genu - asi 75% - byla pouze vzdálene spojena s dríve identifikovanými AR geny.

"Rozmanitost genu, která jsme zjistili, je pozoruhodná sama o sobe s ohledem na malý soubor peti vzorku hnoje," ríká Jo Handelsman, vedoucí studijní autor a mikrobiolog z Yale. "Ale také jsou to evolucne vzdálené od genu, které jiz máme v genetických databázích, které z velké cásti predstavují AR geny, které vidíme na klinice."

Ackoli nové AR geny jsou jen vzdálene príbuzné AR genum, o kterých je známo, ze se vyskytují u lidí, vedci jeste neví, zda to znamená, ze nejsou schopni prenést na cloveka.

Jak by tyto geny potenciálne mohly vstoupit do lidského ekosystému?

Existují dva procesy, kterými mohou být lidské ekosystémy predstaveny AR geny.

Bakterie obsahující tyto geny by mohly kolonizovat lidi - ukázalo se, ze se to stalo u zemedelcu, kterí dostávají bakterie ze svých zvírat. Pokud se ukáze, ze nekteré z bakterií v kravském hnoje skodí lidem a získává rezistenci vuci antibiotikum, pak by to mohlo zpusobit zdravotní problémy.

Jiný proces kolonizace se nazývá "horizontální prenos genu". Toto je, kdyz jsou geny schopny "skákat" mezi nespojenými mikroorganismy. V tomto procesu mohou bakterie, která je benigní a nezpusobují problém lidem, presto prenáset AR geny na patogeny v urcitém okamziku. Toto premístení se muze objevit v hnoji, pude, potrave nebo v lidském tele.

Po zjistení 80 genu AR v hnoji výzkumníci nyní plánují radu studií, které by umoznily presne vymezit, jak mohou být tyto geny prenáseny do jiných prostredí.

"Je to jen první ze sledu studií - zacínáme ve stodole, presouváme se do pudy a jídla na stul a pak koncíme na klinice - abychom zjistili, zda tyto geny mají potenciál se pohybovat tímto smerem," ríká Handelsman.

Dodává, ze:

"Doufáme, ze tato studie otevre sirsí pole dohledu a zacne hledat nové typy odporu, nez se objeví na klinice."

Syndrom neklidných nohou spojený s rizikem úmrtí na cas u muzu

Syndrom neklidných nohou spojený s rizikem úmrtí na cas u muzu

Nová studie z USA zjistila, ze muzi s syndromem neklidných nohou (RLS) mohou mít o 39% vyssí riziko úmrtí dríve ve srovnání s muzi bez stavu, který je charakterizován neodolatelným nutkáním pohybovat nohy pri lezení, doprovázený plízivé, tahové a pálící ??pocity, které se obvykle v noci zhorsují.

(Health)

Globální Xigris (aktivovaný drotrecogin Alfa) Odstoupení po ukoncení studie neukazuje zádný prínos pro prezití

Globální Xigris (aktivovaný drotrecogin Alfa) Odstoupení po ukoncení studie neukazuje zádný prínos pro prezití

Eli Lilly dobrovolne po klinickém hodnocení (studie PROWESS-SHOCK) neprojevila z trhu po celém svete dobrovolné stazení prípravku Xigris (aktivovaný drotrekogin alfa). V bezpecnostním oznámení americký úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) napsal, ze lécba prípravkem Xigris by mela být zastavena u pacientu lécených tímto prípravkem a ze novým pacientum by nemela být predepisována prípravek Xigris.

(Health)