cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Vysoký krevní tlak: Sodík nemusí být viníkem

Sul je jiz dlouho obtezována jako predzvest hypertenze. Nicméne, jelikoz výzkum tohoto stavu se prohluboval, je zrejmé, ze príbeh je slozitejsí. Nejnovejsí studie v této aréne vede urcite k absolutnímu vylucování sodíku.
Je sul tak spatná pro nase zdraví, jak jsme si mysleli?

Po rade rozsáhlých studií, které ukazují, ze vysoký prísun soli vede k vysokému krevnímu tlaku, doporucuje dietní pokyny pro Americany doporucený príjem sodíku ve výsi 2 300 miligramu denne.

Nová sarze studií vsak zpochybnují tuto smernici a vedci se nyní ptají, zda je vztah mezi hypertenzí a solí tak jasný.

Nejnovejsí výzkum, který zkoumá úlohu sodíku pri hypertenzi, je dnes predstaven na setkání Experimentální biologie 2017, která se koná v Chicagu v IL.

Výzkumná pracovnice Lynn L. Mooreová, docentka medicíny na Bostonské univerzitní lékarské fakulte v Massachusettsu, dokoncila studii se svým týmem.

Nový pohled na sodík a krevní tlak

Moore a její tým získali údaje od 2632 muzu a zen ve veku od 30 do 64 let, kterí byli soucástí Framinghamovu potomstvu - odhalení studie Framingham Heart Study. Vsichni úcastníci meli na zacátku pokusu normální krevní tlak.

Behem 16letého období sledování vedci zjistili, ze úcastníci, kterí kazdý den konzumovali méne nez 2500 miligramu sodíku, meli vyssí krevní tlak nez ti, kterí konzumovali vyssí mnozství sodíku.

Výsledky se zdají být neintuální. Jak autori písí: "Prestoze jsme ocekávali, ze prívod sodíku ve strave bude pozitivne spojen jak s SBP [systolickým krevním tlakem], tak s DBP [diastolickým krevním tlakem], objevil se opak."

Zdá se, ze závery vycházejí ze soucasného stavu, ale jsou v souladu s ostatními nedávnými studiemi, které kladou podobné otázky. Výzkum ukázal, ze mezi kardiovaskulárním rizikem a sodíkem existuje vztah ve tvaru "J". To znamená, ze nízký obsah sodíku a velmi vysoký obsah sodíku mají obe vyssí riziko srdecních onemocnení.

Mnoho lidí ve Spojených státech sedí uprostred této krivky, kde je kardiovaskulární riziko nejnizsí.

"Nevideli jsme zádné dukazy o tom, ze dieta s nizsím obsahem sodíku má dlouhodobe príznivý úcinek na krevní tlak. Nase nálezy zvysují dukazy, ze soucasné doporucení pro príjem sodíku mohou být nesprávné."

Lynn L. Moore

Draslík je dulezitý jako sodík

V této studii je také zduraznen význam draslíku v potrave. Tým zjistil, ze jedinci s nejnizsím krevním tlakem byli ti, kterí meli nejvyssí príjem sodíku a draslíku. Naopak, pacienti s nejvyssím krevním tlakem meli nejnizsí príjem sodíku a draslíku.

Moore ríká: "Tato studie a dalsí poukazují na význam vyssích príjmu draslíku, zejména na krevní tlak a pravdepodobne kardiovaskulární výsledky."

Podobné úcinky byly také pozorovány pri analýze príjmu horcíku a vápníku; vyssí hladiny byly spojeny s nizsím krevním tlakem a naopak.

Autori dospeli k záveru, ze:

"Tato dlouhodobá data z Framinghamovy studie neposkytují podporu pro snízení príjmu sodíku u zdravých dospelých pacientu pod 2,3 g denne, jak doporucuje. Tato studie podporuje zjistení jasné inverzní souvislosti mezi draslíkem, horcíkem a vápníkem a krevním tlakem zmena v prubehu casu. "

Moore chce, aby její studie hrála dulezitou roli pri posunu dietních rozhodnutí v USA. "Doufám, ze tento výzkum pomuze znovu zamerit soucasné stravovací smernice pro Americany na dulezitost zvysování príjmu potravin bohatých na draslík, vápník a horcík za úcelem udrzení zdravého krevního tlaku. "

Moore také vysvetluje, ze mohou existovat nekterí lidé, kterí jsou obzvláste citliví na sodík a kterí by proto meli prospech ze snizování soli ve strave. Mozná by v budoucnu mohly zpusoby screeningu citlivosti na sul pomoci zjistit, které osoby potrebují být opatrnejsí.

Vzhledem k tomu, ze více studií dospívá k záveru, ze úloha sodíku v hypertenzi je méne dulezitá nez kdysi, dietní doporucení se jiste zmení v souladu se zjisteními. Toto menící se pole ved o výzive je jedno, na co se dívat.

Zjistete, proc je draslík stejne dulezitý jako sodík pro zdravý krevní tlak.

Expozice nanocástic spojená s revmatoidní artritidou a jinými autoimunitními nemocemi

Expozice nanocástic spojená s revmatoidní artritidou a jinými autoimunitními nemocemi

Podle studie publikované v casopise Nanomedicine výzkumníci nalezli souvislost mezi expozicí nanocástic a revmatoidní artritidou a vývojem jiných závazných autoimunitních onemocnení. Navíc tým objevil nové bunecné cíle pro vývoj potenciálních lékových terapií k lécbe autoimunitních onemocnení.

(Health)

Potlacení rakoviny prsu touhu po cukru

Potlacení rakoviny prsu touhu po cukru

Výzkumníci objevili zpusob, jak potenciálne bojovat proti rakovine prsu odolné proti chemoterapii, podle studie publikované v casopise Chemical Science. Vedci kampane proti rakovine prsu (BCC) na univerzite v Southamptonu ve Velké Británii narazili na zpusob potlacování trávení rakovinových bunek prsu za cukr.

(Health)