cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Alkoholické tukové jaterní onemocnení: Vedci identifikují spoustení a lécbu

Krome zmen v zivotním stylu a úbytku telesné hmotnosti v soucasné dobe neexistuje úcinná nebo bezpecná lécba nealkoholických tukových jaterních onemocnení. Nyní poprvé výzkumníci zjistili, ze protein s názvem cdk4 se vyskytuje na vyssích úrovních u mysích modelu a lidských pacientu s onemocnením. Také, kdyz zablokovali bílkoviny u mysí, uzívaly drogy, významne snízily vývoj steatózy jater - první fázi onemocnení.
Vedci zjistili, ze u lidí s tukovými játrami se vyskytují vysoké hladiny bílkoviny zvané cdk4.

Studie, kterou zverejnil Cincinnati Children's Hospital Medical Center v Ohiu, je publikována v casopise Zprávy o bunkách.

Senior autor Nikolai Timchenko, profesor na oddelení chirurgie na univerzite v Cincinnati a vedoucí programu Biologického nádorového onemocnení jater v Cincinnati Children's, ríká:

"Jedná se o první studii, která ukazuje, ze cdk4 vyvolává vývoj NAFLD [nealkoholické tukové jaterní onemocnení] a ze inhibice tohoto enzymu muze jak zabránit, tak zvrátit první krok onemocnení."

NAFLD je nárust extra tuku v jaterních bunkách, který není zpusoben alkoholem. Je normální, ze játra obsahují nejaký tuk, ale pokud je 5-10 procent jeho hmotnosti tuk, pak je klasifikován jako tucná játra.

První stupen onemocnení NAFLD - nazvaná jaterní steatóza - muze dojít k stavu nazvanému NASH (nealkoholická steatohepatitis) a nakonec k cirhóze nebo rakovine jater.

NAFLD má tendenci se vyvíjet u lidí s nadváhou nebo obezitou nebo s diabetem, vysokým cholesterolem nebo vysokými triglyceridy. To muze také vyplývat z spatných stravovacích návyku a rychlého úbytku hmotnosti.

Nicméne, nekterí lidé mohou vyvinout NAFLD i bez techto rizikových faktoru. Odhady naznacují, ze az ctvrtina Americanu má NAFLD.

Prof. Timchenko ríká, ze jsou zapotrebí nové bezpecné a úcinné lécby pro NAFLD. V soucasné dobe je jediným zpusobem, jak lécit onemocnení, ztráta hmotnosti a zmeny zivotního stylu.

Vysvetluje, ze zatímco nová lécba, která v soucasné dobe prochází klinickými zkouskami, vykazuje slibné výsledky, vykazují také dukazy o závazných vedlejsích úcincích.

Blokování cdk4 zabránilo jaterní steatóze

Výzkumníci zjistili ve své studii vysokou hladinu bílkovin zvaných cdk4 - která je vyvolána dieta s vysokým obsahem tuku - u mysích modelu NAFLD a u pacientu s lidskými játry.

Zvýsení cdk4 zpusobuje retezec událostí prostrednictvím urcitých cest, které vedou k steatóze jater, fibróze a hepatocelulárnímu karcinomu (HCC nebo rakovine jater).

V jiné cásti studie objevil tým, ze blokování cdk4 narusilo dráhy a zabránilo vývoju jaterní steatózy u mysí, která by se normálne vyvinula pri vychování na strave s vysokým obsahem tuku.

Rovnez zjistili, ze inhibice cdk4 u mysích jater s jiz existující steatózou zpusobila zmenu steatózy.

Inhibitory, které pouzili ve studii, byly flavopiridol a PD-0332991.

Autori dospeli k záveru, ze kritickým zjistením jejich studie bylo zjistení zvýsení nebo aktivace cdk4 jako klícové události ve vývoji NAFLD.

Navrhují toto zjistení - spolu s dalsí prací s inhibitory cdk4 - pravdepodobne nabídnou silné dukazy podporující pouzití inhibitoru cdk4 jako lécbu, která zastaví tvorbu steatózy v játrech a dokonce i zvrátit stávající steatózu.

"Oba testované inhibitory cdk4 jsou schváleny FDA a v klinických studiích pro rakovinu jater, proto by melo být mozné zahájit klinické studie s NAFLD temito léky brzy."

Prof. Nikolai Timchenko

Objevte, jak muze pít více kávy chránit pred nealkoholickým tukovým onemocnením jater.

Jak chemoterapie postihuje srdce

Jak chemoterapie postihuje srdce

Casné on-line vydání ve sborníku Národní akademie ved odhaluje novou studii, která naznacuje, ze blokování proteinu v srdci, které se produkuje za stresových podmínek, muze být novým prístupem k prevenci srdecního poskození zpusobeného chemoterapií. Podle drívejsích studií má témer ctvrtina lidí, kterí dostávali bezný lék doxorubicin pro chemoterapii, riziko vzniku srdecního selhání pozdeji v zivote, zatím vsak zustává nejistá, jak se toto poskození srdce vyskytne.

(Health)

Velmi nízká porodní hmotnost muze zvýsit riziko psychiatrických problému pozdejsího zivota

Velmi nízká porodní hmotnost muze zvýsit riziko psychiatrických problému pozdejsího zivota

Deti s velmi nízkou porodní hmotností mohou mít v dospelosti mnohem vyssí riziko deprese, ADHD nebo jiných psychiatrických stavu ve srovnání s temi, kterí se narodili se zdravou hmotností, a uzívání steroidu tesne pred narozením muze toto riziko jeste více zvýsit. To je podle nové studie zverejnené v casopise Pediatrics.

(Health)