cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je tehotenství jako v 21 týdnech?

Obsah

 1. Symptomy
 2. Hormony: Kozní zmeny
 3. Vývoj dítete
 4. Co delat: Genetické testování
 5. Zmeny zivotního stylu
Behem 21. týdne tehotenství bude plod stále zrání a rust. 21. týden není výjimkou, pokud jde o vývojové kroky a telesné zmeny pro matku i díte.

Fetus bude nyní vyuzívat dostatek energie, aby zajistil dlouhé období spánku a bude casto potrebovat mezi 12 a 14 hodinami spánku denne.

Tento MNT Knowledge Center je soucástí rady clánku o tehotenství. Poskytuje shrnutí této fáze tehotenství, co ocekávat, a náhled na vývoj vaseho plodu.

Rychlé fakty o tehotenství po 21 týdnech
 • Behem 21 týdnu tehotenství muze zena prozívat krecové zíly, krvácející dásne a stripy.
 • Hormonální hladiny mohou v této fázi a behem tehotenství kolísat, coz zpusobuje zmeny nálady a ranní nemoci.
 • Plod muze být testován na urcité genetické abnormality v tomto stadiu, jako je Downuv syndrom.
 • Vase díte má velikost banánu v 21. týdnu tehotenství.

Symptomy


21. týden tehotenství muze vést ke vzniku stretu kolem bricha.

Krome rustu bricha a hmotnosti, muze zena pokracovat ve fyzické tehotenství príznaky v této fázi.

Tyto príznaky obvykle zahrnují:

 • silnejsí nehty a plnejsí vlasy
 • plynatost a plyn
 • zvýsená chut k jídlu
 • fetální pohyb
 • krecové zíly
 • bolest zad
 • krvácející dásne
 • strie

Uvedomte si, ze tehotenství zvysuje riziko infekcí mocových cest (UTI) od 6. týdne do 24. týdne. Pokud príznaky nejsou výsledkem tehotenství a máte podezrení na infekci, mluvte s poskytovatelem zdravotní péce o lécbe.

Hormony: Kozní zmeny

Nekteré zeny si uvedomují, ze v druhém semestru tehotenství vypadají více "zárící", nekdy nazývané tehotenstvím "záre" nebo "kvetem".

Hormonální zmeny zpusobují vetsí cirkulaci krve, coz muze zpusobit, ze kuze vypadá ruzoveji, nebo více "zárivá".

Zadrzení vlhkosti muze také zpusobit, ze se pokozka vylupuje a tím se mohou vyhlazovat vrásky.

U nekterých zen se vsak tehotenství muze pokouset o pokozku, coz vede k:

 • skvrny a akné
 • citlivost a svedení
 • vyrázky
 • cervené zíly na tvárích
 • tmavé skvrny na kuzi
 • otoky zpusobené zadrzováním vody

Tyto zmeny obvykle neposkodí vás nebo vase díte, ale pokud jsou príznaky závazné, pokud se objeví puchýre a zánety nebo jestlize o ne máte obavy, meli byste pozádat poskytovatele zdravotní péce o radu.

Vývoj dítete

Vase díte je nyní velikosti banánu, merící témer 7 palcu a vází témer 11 oz.

Navzdory narustající velikosti vaseho dítete je v této fázi jeste dostatek prostoru, který umozní pohyb v deloze.

Jiné zmeny zahrnují:

 • rychlý rust mozku
 • chrupavky premenující se na kost, vytvrzení kostry a zahájení tvorby krevních bunek v kostní dreni
 • rust mekké hlavy a telových vlasu a obocí
 • vývoj vajecníku s primitivními vejci a tvarovaná deloha u samic nebo testikulární sestup u muzu
 • ruce a nohy jsou primerené
 • fetální pohyb
 • rust chutových pohárku
 • polykání plodové vody.

Co delat: Genetické testování


Genetické testy, které se týkají genetických abnormalit, se nemusí doporucit vsem.

Je dulezité si promluvit se svým poskytovatelem zdravotní péce, abyste zjistili, zda jsou pro vás vhodné genetické testování a nekteré formy prenatálního screeningu.

Behem tehotenství jsou zenám nabízeny tri krevní testy, aby se zjistilo mnozství genetických abnormalit: Downuv syndrom, Trisomy 18 a Spina bifida. Pokud se obrazovka vrátí pozdeji, provedou se dalsí testy k diagnostice nebo vyloucení abnormality.

Vzhledem k tomu, ze se nyní nacházíte ve druhém trimestru, muze vám poskytovatel zdravotní péce doporucit vysetrení na gestacní diabetes. Tento test zahrnuje pití sladké kapaliny a kontrolu hladin glukózy v krvi.

Tyto testy zahrnují:

 • Sekvencní integrovaná obrazovka: Mezi týdny 10 a 13 a znovu v týdnech 15 az 20 se tento screeningový test muze doporucit k testování krve sesti proteinu plodu, které se nacházejí v materském krevním obehu. Tento test muze identifikovat 92 procent tehotenství, které vedou k Downovmu syndromu. První cást tohoto testu je kombinována se skenem ukazujícím mnozství tekutiny pod kuzí za krkem dítete, známé jako nuchální translucency ultrazvuk.
 • Sérová integrovaná obrazovka: Tento test vyhledává stejné proteiny jako sekvencní integrovaná obrazovka a provádí se behem stejného období. Sérová integrovaná obrazovka se obvykle provádí v prípadech, kdy nelze provádet nuchální translucentní ultrazvuk.
 • Ctyrnásobná znacka: Toto je dosazeno v týdnech 15 az 20. Ctyrnásobná znacka obrazovky testuje materskou krev pro ctyri proteiny plodu. Zeny, které nedostaly první cást séra a následné testy, jsou zpusobilé podrobit se tomuto testování. Tento test je také druhým testem získaným behem sekvencních a sérových screeningových testu.

Genetická amniocentéza je dalsí test, který se nekdy provádí po 15 týdnech tehotenství, aby se zjistily urcité genetické abnormality. Tento test se obvykle doporucuje zenám s abnormálním výsledkem prenatálního screeningu, predchozí chromozomální abnormalitou, rodinnou anamnézou genetických abnormalit, známou genetickou abnormalitou nebo u zen starsích 35 let.

Amniocentéza: Co skutecne potrebujete vedetDozvíte se o amniocentéze nebo testu plodové vody, který detekuje chromozomální abnormality v rozvíjejícím se plodu.Prectete si ted

Mezi 17. a 20. týdnem tehotenství se provádí ultrazvuk úrovne 1, aby se vyhodnotil plod pro prípadné vrozené abnormality, které lze pozorovat pri zobrazování ultrazvukem. Jakékoli abnormální nálezy mohou vést ke kontrole úrovne 2.

Zmeny zivotního stylu

Stejne jako v predchozích týdnech brzy zjistíte, ze existuje mnoho modifikací zivotního stylu potrebných k prizpusobení tehotenství a zivotu po porodu.

Obecné zdraví


Prenatální rezim vitamínu muze pomoci zajistit, aby vy a vase díte dostávaly zásadní ziviny.

Behem tehotenství se budete muset postarat o sebe a vase vyvíjející se díte. Behem této doby vyvarujte se alkoholu, kourení a dalsích toxických látek. Vystavení silným zápachum, jako je barva, muze být prchavá a pri vdechování také zpusobuje problémy.

Pokud uzíváte urcité léky na predpis, proberte je s poskytovatelem zdravotní péce, abyste se ujistili, ze je bezpecné i nadále uzívat behem tehotenství.

Jezte zdravou výzivu a vezmete dobrý prenatální rezim vitamínu, abyste zivili jak sebe, tak i plod.

Dalsím zpusobem, jak udrzet zdraví behem tehotenství, je pravidelné cvicení. Mluvte s poskytovatelem zdravotní péce o vasem soucasném nebo pozadovaném rezimu cvicení, abyste zajistili bezpecnost.

Tipy na cvicení pro tehotenstvíPravidelné cvicení behem tehotenství je dulezité. Dalsí informace naleznete zde.Prectete si ted

Jídlo

Zatímco v prubehu tehotenství je bezpecné jíst ryby, doporucuje se omezit príjem mezi 8 az 12 uncí (oz) ryb a mekkýsu za týden.

Príklady ryb, které jsou v prubehu tehotenství bezpecné konzumovat, zahrnují:

 • krevety
 • losos
 • Konzervovaný lehký tunák, ackoli hladiny rtuti se mohou lisit od plechovky az po plechovku
 • pollock
 • treska
 • sumec
 • ancovicky

Doporucuje se, abyste jednou týdne omezili spotrebu tunáka dubového a tunáka. Tyto ryby obsahují vyssí mnozství rtuti nez jiné druhy, coz predstavuje riziko pro vase díte. Ze stejného duvodu vyhnete se jíst zralok, mecoun, tilefish a makrelu králíka behem tehotenství.

Pokud jíte ryby z nekomercního zdroje, jako je ryba chycená sami nebo vasí rodinou, ujistete se, ze se u místních zdravotních úradu domníváte, ze vody, ve kterých byly uloveny, jsou bezpecné.

Vzdy se ujistete, ze vase jídlo je plne varené. Také vyvarujte se nevylécené, uzené nebo nakládané ryby. Dulezité je také zabránit následujícím skutecnostem:

 • nepasterizovaný mekký sýr
 • chlazená pastéta
 • surové nebo nedopecené maso a drubez
 • studené rezané maso
 • potraviny obsahující syrové vejce
 • nepasterizovaná stáva
 • mléko
 • vajecný konak

Je bezpecné konzumovat kofein v prubehu tehotenství s omezenou schopností. Snazte se udrzet denní spotrebu kofeinu ze vsech zdroju o koncentraci 300 miligramu (nebo méne).

Obratte se na svého poskytovatele zdravotní péce o jakékoli otázky nebo obavy týkající se tehotenství. Je také dulezité svolat lékare, pokud máte príznaky mimomaternicového tehotenství nebo potratu, napríklad:

 • vaginální krvácení nebo pruchod tkáne
 • unikající vaginální tekutina
 • pocit mdloby nebo závrate
 • nízký krevní tlak
 • rektální tlak
 • bolest ramene
 • tezká pánevní bolesti nebo krece

Informace o dalsích fázích tehotenství naleznete na jednom z následujících odkazu:

První trimestr: oplodnení, implantace, týden 5, týden 6, týden 7, týden 8, týden 9, týden 10, týden 11, 12. týden.

Druhý trimestr: týden 13, týden 14, týden 15, týden 16, týden 17, týden 18, týden 19, týden 20.

Zdraví prsu spojené s jídlem arasídového másla a orechu

Zdraví prsu spojené s jídlem arasídového másla a orechu

Pri konzumaci více arasídového másla behem vysokoskolských let by dívky mohly zlepsit své zdraví prsu v dospelosti, tvrdí americká studie, která byla nedávno zverejnena v casopise Research and Treatment of Cancer of Breast. Dr. Graham Colditz z Washingtonské univerzitní lékarské fakulty v St. Louis a kolegové zjistili, ze dívky ve veku 9 az 15 let, kterí jedli arasídové máslo a orechy dvakrát týdne, mely o 39% nizsí pravdepodobnost výskytu benigních onemocnení prsu ve veku 30 let dívky, které ne.

(Health)

Americané jsou zdravejsí a zijí déle "

Americané jsou zdravejsí a zijí déle "

Americané zijí déle a vedou zdravejsí zivoty ve srovnání s pred 20 lety, uvádí nová studie zverejnená v casopise American Journal of Public Health. Výzkumní pracovníci z University of Massachusetts Medical School (UMMS) analyzovali data z nekolika zdravotnických setrení sponzorovaných vládou, které byly provedeny za posledních 21 let.

(Health)