cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Aplikace pro zdraví: delají více skody nez dobré?

Témer 20% uzivatelu inteligentních telefonu má na svém zarízení jednu nebo více aplikací, které jim pomáhají sledovat nebo rídit jejich zdraví. Odhaduje se, ze do prístího roku bude 500 milionu uzivatelu inteligentních telefonu po celém svete pouzívat zdravotní aplikaci. Není pochyb o tom, ze tyto aplikace rostou v popularite. Ale jsou to skutecne prospesné pro nase zdraví? Nebo by mohli ublízit víc nez dobro?
Odhaduje se, ze do prístího roku bude 500 milionu uzivatelu inteligentních telefonu po celém svete pouzívat zdravotní aplikaci.

Podle úradu pro potraviny a léciva (FDA) jsou mobilní zdravotnické aplikace "zdravotnické prostredky, které jsou mobilními aplikacemi, splnují definici zdravotnického prostredku a jsou doplnkem regulovaného zdravotnického prostredku nebo mení mobilní platformu na regulované zdravotnické zarízení. "

Existují aplikace, které nám umoznují sledovat témer vsechny faktory, které ovlivnují zdraví, vcetne hmotnosti, cvicení, krevního tlaku, hladiny cholesterolu, hladiny cukru, srdecní frekvence a kvality spánku, a nekteré mohou dokonce detekovat rakovinu.

A seznam stále roste. Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes o dvou studiích, které popisují vývoj nových aplikací pro smartphony, které vývojári ríkají, mohou detekovat epilepsii a zlepsit péci o pacienty s mozkovou mrtvicí. Nedávná studie ukázala, ze výzkumníci z univerzity ve Washingtonu vyvíjejí smartphone, který ríká, ze rodicum umoznuje prohlízet své novorozence kvuli zloutence.

Mnozství osobních údaju o zdraví je doslova v dlani nasich rukou. Ale není prekvapením, ze úcinnost techto aplikací byla zpochybnena.

Spoustí váha kalorie a fitness aplikace?

V lonském roce provedl Institut IMS pro zdravotní informatiku analýzu více nez 40 000 aplikací pro zdravotní péci, která jsou k dispozici ke stazení na americkém Apple App Store iTunes, a zamerila se konkrétne na to, jak tyto aplikace prospívají zdraví spotrebitelu.

Pouze 16 275 techto aplikací je podle vysetrovatelu prímo spojeno s pécí o pacienty a lécbou, zatímco ostatní poskytují informace, které nijak nezlepsují zdraví a pohodu pacienta.


Nejvíce stazené aplikace pro zdraví jsou ty, které tvrdí, ze pomáhají pri diete, hubnutí a fitness.

Nejvíce stazené aplikace pro zdraví jsou ty, které tvrdí, ze pomáhají pri diete, hubnutí a fitness. Mezi nejbeznejsí patrí MyFitnessPal a FitBit - cítace bez kalorií a fitness trackery.

V lonském roce firma MyFitnessPal vytáhla 40 milionu uzivatelu, ale zpráva IMS institutu tvrdí, ze její úcinnost nesplnila svou popularitu. Ve skutecnosti poukazují na to, ze velmi málo studií ukazuje, ze aplikace pro pocítání kalorií jsou úcinné.

Podobná zjistení zaznela ve studii od vedcu z University of Massachusetts Medical School, ve které porovnávaly 30 populárních aplikací na snízení telesné hmotnosti s tradicními strategiemi hubnutí.

Tým nalezl 25% nebo méne strategií zalozených na zivotním stylu pro snízení telesné hmotnosti - jako je kontrola porce a urcení duvodu, které vedly k prejídání - do 28 aplikací, coz znamená, ze pravdepodobne budou neúcinné pri úbytku hmotnosti.

"Nase výsledky ukazují, ze mnoho vývojáru aplikací neobsahuje osvedcené strategie chování v jejich aplikacích," uvedl autor studie Dr. Lenard Lesser. "Bez dlouhodobých údaju o tom, zda tyto aplikace fungují, je tezké je doporucit jako resení spatných stravovacích návyku. Zatímco ocekáváme tato data, vývojári aplikací by meli pracovat se zdravotníky, aby se ujistili, ze delají jejich aplikace jako prospesné mozný."

Ale ne vsechny výzkumy odsuzují úcinnost aplikací na snízení hmotnosti. V roce 2012 studie z Northwestern University v Evanstonu, IL, prohlásila aplikaci, která sledovala stravování a fyzickou aktivitu, pomohla uzivatelum prijít o 15 liber a udrzel váhu alespon po dobu jednoho roku.

Tým vsak pripustil, ze aplikace byla úcinná pouze v kombinaci s jinou podporou hubnutí, jako jsou napríklad výziva a cvicení.

Mohly by zdravotnické aplikace poskodit zdraví?

Neúcinné aplikace na snízení hmotnosti jsou jedna vec, ale nekterí odborníci v oblasti zdravotnictví tvrdí, ze úcinnost jiných aplikací v oblasti zdraví by mohla znamenat rozdíl mezi zivotem a smrtí.

V lonském roce studie vedcu z University of Pittsburgh Medical Center, PA, zpochybnila presnost ctyr zdravotních aplikací, které tvrdí, ze detekují rakovinu kuze.

Pouzitím snímku z 188 kozních lézí - 60 diagnostikovaných jako melanom a 128 diagnostikovaných jako benigní - vedci testovali tri aplikace, které pouzívají algoritmy k urcení pravdepodobnosti rakoviny, zatímco ctvrtá posílá obrazy kozních lézí k dermatologovi k posouzení.

Tým zjistil, ze i ty nejpresnejsí aplikace, které pouzívaly algoritmy, vynechaly 18 ze 60 lézí diagnostikovaných jako melanom a povazovali je za nízké riziko vzniku rakoviny.

Dr. Darrell Rigel z NYU Langone Medical Center v New Yorku v New Yorku komentoval tyto nálezy. ABC News:

"Je velmi dulezité, ze tyto aplikace jsou pouzívány pro diagnostiku pacientu, protoze by to mohlo vést ke zpozdení v diagnóze melanomu, rakovina, která je mozná nejkritictejsí v rané diagnóze, je dulezitá pro prezití."

Výzkumníci poukázali na to, ze vývojári techto aplikací uvedli, ze jsou urceny spíse pro vzdelávací úcely nez diagnostiku rakoviny a nemely by nahradit standardní lékarskou péci. Ale tým rekl, ze jejich závery jsou stále znepokojující:

"Uvolnení nástroje pro verejnost vyzaduje nejakou myslenku na to, jak by to mohlo být zneuzito. Tento potenciál je obzvláste znepokojivý v dobe hospodárských tezkostí, kdy nezaistený a dokonce pojistený pacient, odrazený náklady na spoluúcast na lékarské návstevy, muze obrátit se na tyto aplikace jako alternativy k hodnocení lékare. "

Pri vývoji zdravotní aplikace není potreba lékarské pomoci

Nemusíte být zdravotnickým odborníkem nebo zdrojem lékarské pomoci pri vývoji zdravotnické aplikace a nekterí odborníci tvrdí, ze to predstavuje problémy.

Ve zpráve pro Americkou akademii ortopedických chirurgu Dr. Orrin I. Franko z Ortopedického oddelení na Kalifornské univerzite v San Diegu vysvetluje:

"Schvalovací proces obecne vyzaduje, aby aplikace splnovala pokyny kazdé spolecnosti a vztahovala se k obsahovému obsahu, avsak tento proces neoveruje data obsazená v programu o lékarské presnosti nebo funkcnosti, nez aplikaci zprístupní verejnosti."

"Výsledkem je snadno prístupná knihovna aplikací pro mobilní zdraví bez validace nebo peer review, kterou si mohou pacienty, studenti i poskytovatelé stáhnout.

Ackoli nekteré aplikace obsahují právní prohlásení, nejsou povinni zverejnovat jejich omezení nebo zdroje informací. V dusledku toho existuje oprávnená obava ohledne vývoje skodlivých aplikací. "

V lonském roce FDA vydala konecné pokyny pro vývojáre mobilních lékarských aplikací. Organizace uvedla, ze se zamerí na regulaci malého poctu lékarských aplikací, které pro spotrebitele povazují za vysoce rizikové, jako jsou mobilní aplikace, které mají být pouzívány jako príslusenství regulovaného zdravotnického zarízení, a ty, které mení mobilní platformu do regulovaného zdravotnického zarízení.

Poznamenali vsak, ze vzhledem k tomu, ze mnoho aplikací pro mobilní zdraví nesplnuje definici zdravotnických prostredku podle zákona o potravinách a kosmetických výrobcích v USA, nereguluje je.

Prestoze smernice FDA jsou krokem vpred pri zajistování bezpecnosti a úcinnosti mobilních aplikací pro zdraví, Dr. Franko rekl, ze je treba udelat více:

"Je zrejmé, ze vetsí zapojení opravdových zdravotnických pracovníku do tvorby, vývoje a revize aplikací je zásadním krokem k zajistení bezpecnosti pacientu a snízení rizik poskytovatelu."

Sdílení údaju s lékari

Prestoze nekterí dotazovali na úcinnost aplikací ve zdravotnictví, mnozí se domnívají, ze aplikace premenují lékarský svet jak pro pacienty, tak pro poskytovatele zdravotní péce.

Stejne jako jen sledování naseho zdraví, mnoho aplikací muze být portálem pro lepsí zdravotní péci tím, ze posílí komunikaci mezi lékarem a pacientem.

Jeden z posledních príkladu je Apple HealthKit - konecne propusten vcera po dvou týdnech softwarových problému.

Pro jednotlivce, který aplikaci pouzívá na svém iPhonu nebo iPadu, nástroj vám poskytne "snadno citelný informacní panel o vasich zdravotních a fitness údaju". V podstate to shromazduje radu informací, které shromazdují tretí strany zdravotní aplikace a zobrazí je na jednom míste.

Ale co je nejvíce inovativní, je, ze se muzete rozhodnout poslat své zdravotní údaje svému lékari. "Napríklad muzete povolit, aby data z vaseho krevního tlaku byla automaticky sdílena se svým lékarem," vysvetluje Apple na svých webových stránkách.

V cervnu spolecnost Google oznámila, ze zahájí podobnou platformu nazvanou Google Fit. Datum spustení je jeste treba potvrdit.

Apple HealthKit - ne nutne "zacátek zdravotní revoluce"

Podle spolecnosti Apple HealthKit "muze být jen zacátek zdravotní revoluce." Nekterí lékari vsak nejsou si tak jisti.

Znovu se vyskytla otázka presnosti. Kdyz mluvíme Forbes, Dr. Dushan Gunasekera, lékarský absolvent St. Bartholomewovy nemocnice ve Velké Británii, ríká:


Tento mesíc Apple spustil HealthKit - platformu, která prinásí vsechna vase zdravotní data dohromady na jednom míste a umoznuje vám je sdílet s poskytovateli zdravotní péce.
Obrázek kredit: Apple

"Zatímco tyto údaje mohou být uzitecné, doktor není schopen zarucit, ze jakýkoli monitor krevního tlaku, glukózový monitor nebo fitness tracker, který pacient pouzívá, bude presný. Proto je nepravdepodobné, ze budeme nekdy v bode kde se lékar podívá na vás telefon a muze dát diagnózu. "

Dr. Gunasekera dodává, ze HealthKit muze také ovlivnit mentalitu uzivatelu a ucinit je paranoidní ohledne jejich zdraví.

"Klícem k tomu, aby Apple HealthKit byl uzitecný, spocívá na správném interpretaci získaných dat," ríká. "Existuje urcite riziko, ze lidé uvidí prudký pokles v jednom ze svých grafu a interpretují to jako velký problém, kdy by ve skutecnosti mohlo být ctení stále v normálním rozmezí."

A samozrejme existuje otázka ochrany údaju. Apple nedávno narazil na nejaké potíze, kdyz se ukázalo, ze hackeri meli prístup k nahým fotografiím z iCloudových úctu celebrit - Apple's online storage system. To vyvolává otázku: budou údaje uzivatelu HealthKit bezpecná?

MNT polozte tuto otázku spolecnosti Apple, ale dosud jsme nemeli odpoved.

Spolecnost Apple jiz varovala vývojáre, kterí pouzívají HealthKit, aby zajistili, ze data uzivatelu budou uchovávána mimo iCloud a uvedli, ze data nemohou být prodána obchodníkum nebo jiným firmám, které je mohou prodávat. S povolením vsak muze být prodáván pro výzkumné úcely.

Pres obavy doktor Gunasekera poznamenává, ze HealthKit má mnoho výhod. Rekl napríklad Forbes ze diabetici by z aplikace mohli velmi vyuzívat:

"Diabetici musí neustále merit hladinu glukózy v krvi, která se tradicne provádí pomocí pinprick a malého mnozství krve, která je analyzována prenosným zarízením. Existují vsak drobné monitory, které lze implantovat pod kuzi, které mohou sledovat hladinu glukózy v krvi, pak je mozné sledovat pomocí neceho jako Apple HealthKit. "

Ríká, ze by to mohlo být také velmi uzitecné pro nastávající matky, protoze potrebují zajistit, aby jejich zdraví bylo peclive sledováno behem tehotenství.

"Sledování neceho podobného tepové frekvence by dalo matkám zpusob, jak zajistit, ze se jejich díte deje dobre.Existují zpusoby, jak to udelat v soucasné dobe, ale zahrnuje pravidelné prenatální prohlídky a neexistuje zádný skutecný zpusob sledování statistik mezi nimi. Nosením monitoru po celou dobu by matka mohla mít její iPhone upozornení, kdyby se neco nedalo. "

Pouzití prípravku HealthKit v klinických studiích

Zdá se vsak, ze Apple pouzívají HealthKit, aby prijali "revoluci v oblasti zdraví" mnohem víc nez jen lékar a pacient.

Nedávno bylo oznámeno, ze platforma se pouzívá ve dvou samostatných klinických studiích. Jedna studie zahrnující výzkumníky z Stanfordské univerzitní nemocnice, CA, pouzívá HealthKit, aby lékarum umoznila sledovat hladinu cukru v krvi u detí s diabetem.

Druhá studie - zahrnující výzkumníky z Duke University v Durhamu, NC - pouzívá HealthKit ke sledování krevního tlaku, hmotnosti a dalsích zdravotních merení u pacientu se srdecním onemocnením nebo rakovinou.

V souvislosti s integrací spolecnosti HealthKit do klinického výzkumu u Duke ríká Dr. Ricky Bloomfield, reditel strategie pro mobilní technologie na univerzite:

"Spolecnost HealthKit poskytne pacientum moznost jednoduse sdílet své vlastní zdravotní informace se svými lékari. Tato technologie má potenciál posílit uzitecnost elektronických lékarských záznamových systému a zjednodusit schopnost pacientu sdílet informace se svými poskytovateli."

Dokud nebude existovat solidní výzkum, který potvrdí presnost vsech zdravotních aplikací na trhu, bude jejich úcinnost nadále zpochybnována.

Zdá se vsak, ze stahování aplikací zdravotní péce, které v prístím roce prinesou boom, jsou spotrebitelé, poskytovatelé zdravotní péce a výzkumní pracovníci pozitivní ohledne toho, co mohou udelat pro zdravotnický svet.

Psaní na hostující místo pro Forbes, Derek Newell, generální reditel spolecnosti Jiff - platforma sociálních sítí a aplikací pro zdravotní péci - ríká:

"V budoucnu se vse, co se dá udelat digitálne, bude provedeno digitálne. Digitální aplikace pro zdraví budou naplánovat schuzky, reknou vám, ze lékar bezí pozde, pomuze sledovat nezádoucí úcinky léku a pomuze vám presne dodrzet vás plán péce. zapojit pacienty svým zdravím a zdravotní pécí novými zpusoby a také radikálne reformovat poskytování zdravotní péce. "

V rámci reformy NHS lékari, kterí prevzali rozpocty z PCT posuvné miliony do Cerveného, ??ve Velké Británii

V rámci reformy NHS lékari, kterí prevzali rozpocty z PCT posuvné miliony do Cerveného, ??ve Velké Británii

Financní hodnocení demonstrují, ze lékari, kterí prevzali rozpocty z PCT v rámci vládních NHS reforem, posunují miliony na cervenou. Podle analýzy Pulse o financních údajích, které CCG zverejnily ve 55 trustu primární péce, v soucasné dobe chybejí dve tretiny stínových klinických útvaru pro zadávání klinických údaju (CCG) jejich financní cíle.

(Health)

Sledování televize spojené se zvýseným rizikem úmrtí z hlavních prícin

Sledování televize spojené se zvýseným rizikem úmrtí z hlavních prícin

Není prekvapením, ze strávení dlouhých hodin pred televizí nám nedelá zádnou výhodu, pokud jde o nase zdraví. Ale nová studie spojuje mnoho hodin tohoto sedavého chování se zvýseným rizikem pro osm hlavních prícin smrti. Sledování 3-4 hodin TV na den výrazne zvysuje riziko pro hlavní príciny smrti.

(Health)