cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Google sklo: mohlo by to zpusobit slepé skvrny?

"Nikdy nezmechejte chvíli" se spolecností Google Glass, tvrdí softwarový a výpocetní gigant za tvorbou. Ale nová studie zjistí, ze tomu tak není. Výzkumní pracovníci z University of California-San Francisco ríkají, ze nosení zarízení na hlavu muze cástecne zbrzdit periferní videní uzivatelu.
Vedci tvrdí, ze Google Glass muze znemoznit periferní vizi uzivatelu.

Spoluautor Dr. Tsontcho Ianchulev a jeho kolegové publikují své poznatky JAMA.

Nositelná technologie je vsechnu zurivost. Podle nedávné zprávy o trhu se ocekává nárust trhu s elektronikou a technologií, který lze nosit, témer o 25% do roku 2020 na témer 12 miliard dolaru. A kdyz si vezmete kus tohoto koláce, je mozné nosit pocítace na hlave, jako je Google Glass.

V lonském roce se Google Glass skládá z náhlavní soupravy, která sedí jako dvojice sklenic, na kterých je optický displej nad pravým okem. Uzivatel muze porídit fotografie o tom, co je v jejich okolí, vytváret videa, získávat smery a provádet radu dalsích akcí, a to pouze tím, ze prístroj instruuje.

Ale jak Google Glass ovlivnuje vizi uzivatele? Dr. Ianchulev a jeho kolegové se chteli dozvedet.

Google sklo "muze prekrývat pupilary os, coz zpusobuje slepé skvrny"

V dubnu letosního roku vedci zhodnotili vizuální funkci trí úcastníku s vizí 20/20, protoze nosili sklo Google Glass po dobu 60 minut. Toto bylo porovnáno s vizuální funkcí úcastníku, protoze nosili standardní brýle s podobnými rozmery pro stejné casové období a kdyz nemeli brýle.

Tým také analyzoval 132 fotografií jednotlivcu na Google Glass. Bylo to urceno umístení obrazovky vzhledem k zákovi uzivatele.

Výzkumníci zjistili, ze ve vsech trech úcastnících Google Glass zpusobil nepravé skvrny, nebo skotomy, v pravé horní cásti oka. To znamená, ze jejich periferní videní bylo cástecne zablokováno - typ vizu, který pouzíváme pri kazdodenních cinnostech, vcetne jízdy, prekracování silnic a sportování.

Z analýzy fotografií bylo zjisteno, ze zarízení je umísteno v blízkosti nebo prekrývá mnoho z pupilárních os uzivatele - linie, která prochází stredem zíly, kolmo k povrchu rohovky. To, co ríkají vedci, je to, co mohlo zpusobit slepé skvrny u úcastníku.

V komentári k jejich zjistení vedci rekli:

"Podle nasich znalostí je to první hodnocení vlivu nositelných elektronik s displejem na videní umísteným na hlave.

Prístroj vytvoril klinicky významnou obstrukci zorného pole v pravém horním kvadrantu. Vady byly vyvolány pouze konstrukcí hardwarového rámce a nebyly spojeny s rusivým úcinkem rusení souvisejícího s programem. "

Vedci poukazují na to, ze významným omezením jejich studie je malý pocet úcastníku, stejne jako nedostatek údaju o dalsích vizuálních opatreních.

Ríká se vsak, ze "je zapotrebí provést dalsí studie s cílem pochopit úcinky techto zarízení na vizuální funkce, zejména proto, ze jejich uzívání se stává stále castejsím."

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedla studii podrobne popisující první prípad "závislost na Google Glass" u 31letého clenu sluzby.

Lékarské vzdelávání vyzaduje více zamerení na prevenci a verejné zdraví

Lékarské vzdelávání vyzaduje více zamerení na prevenci a verejné zdraví

Odborníci, kterí vysli v ríjnovém casopise American Journal of Preventive Medicine (AJPM), doplnují nekolik clánku, které tvrdí, ze lékarská výchova musí klást vetsí duraz na verejné zdraví a prevenci, aby zajistila, ze budoucí lékari budou schopni co nejlépe vyhovet menícím se zdravotním potrebám pacientu a jejich komunit.

(Health)

Studie spojuje poruchy sluchu se zvýseným rizikem úmrtí

Studie spojuje poruchy sluchu se zvýseným rizikem úmrtí

Sluchové postizení je nejen pro ty, kterí to zazívají, je rusivé; nová studie zverejnená v JAMA Otolaryngologie - Chirurgie hlavy a krku zjistí, ze muze také vést k vyssímu riziku úmrtí. Ti, kterí mají nejvetsí sluchové postizení, mají nejvetsí riziko smrti, podle výzkumníku. Zjistení týmu lékarské fakulty Univerzity Johna Hopkinsa v Baltimore dokazují, ze cím vetsí sluchová porucha cloveka, tím vetsí je riziko úmrtí.

(Health)