cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Starsí motocyklisté pravdepodobneji tezce zraneni pri nehodách

Starsí motocyklisté ve veku 60 let a starsí jsou trikrát casteji zraneni pri havárii nez mladsí motorkári.
Záver pochází z nové studie v USA a byl publikován v casopise Prevence úrazu.
Výsledky se týkají, vysvetlují výzkumníci, vzhledem k rostoucímu poctu starsích dospelých, kterí vlastní motocykl, a jejich rostoucí pravdepodobnosti, ze budou zapojeni do nehody.
Predchozí zpráva naznacila, ze starsí cyklisté jsou pravdepodobneji zraneni nebo zemrou kvuli motocyklové nehode nez mladsí motorkári.
Procento amerických cyklistu ve veku 50 let a více se výrazne zvýsilo, z 1 na 10 v roce 1990 na 1 v 4 v roce 2003. Nejvíce obycejný vek osob zapojených do motorových nehod se neustále zvysuje, starsí stoupl o 145% mezi lety 2000 a 2006.
Vedci se proto rozhodli prozkoumat zprávy o závazných haváriích motocyklu, které vyzadovaly nouzovou péci. Data byla prevzata z Národního systému elektronického sledování zranení v USA (NEISS-AIP) mezi roky 2001 a 2008.
Odborníci identifikovali 1,5 milionu nehod na motocyklu, které zahrnovaly osoby starsí 20 let, které dostaly nouzovou péci. Osmdesát pet procent techto havárií zahrnovalo muze.
Nejcastejsí typ poranení a míra výskytu byly vysetreny podle vekové skupiny, aby se zjistily jakékoliv rozdíly:

  • ve veku od 20 do 30 - 921 229 incidentu
  • ve veku od 40 do 59 - 466 125 prípadu
  • veku 60 let a více - 65,660
Mezi roky 2001 a 2008 doslo ke zvýsení míry újmy u vsech skupin. Nicméne, osoby ve veku 60 let a starsí zaznamenaly nejvetsí nárust poctu úrazu - 247%. Motocyklisté ve veku 60 let a starsí byli také trikrát více pravdepodobní, ze budou potrebovat nemocnicní péci po nehode na kole jako ti, kterí byli ve svých 20 a 30 letech.
Cyklisté ve veku od 40 do 59 let byli dvakrát více pravdepodobní, ze byli odvezeni do nemocnice po havárii nez mladsí cyklisté.

Autori uvedli:
Oba cyklisté starsí i stredního veku byli také mnohem pravdepodobneji vázneji zraneni nez mladí motorkári, se starsími cyklisty 2,5krát pravdepodobnejsími váznými zraneními a cyklisty stredního veku o 66% pravdepodobnejsí.

Závaznost zranení souvisí s vyssí mírou hospitalizace, podle týmu. Starsí dospelí meli vyssí pravdepodobnost, ze budou prijati do nemocnice, aby získali péci o tezké a méne závazné zranení.
Nejcastejsími úrazy byly dislokace a zlomeniny u vsech 3 skupin. Nicméne, odborníci zjistili, ze cyklisté starsí a stredního veku meli znacne vyssí sanci na udrzení tohoto druhu zranení nez mladsí veková skupina, zejména kolem hrudníku a zeber.
Vysetrovatelé dodali:
"Bylo také mnohem pravdepodobnejsí, ze budou trpet poskozením vnitrních orgánu, s nejcastejsím místem mozku. To je znepokojující, jelikoz poranení hlavy a hrudníku je spojeno s nejnizsí mírou prezití mezi cyklisty."

"Vetsí závaznost poranení u starsích dospelých muze být zpusobena fyziologickými zmenami, ke kterým dochází v prubehu telesného veku," vysvetlovali.
Napríklad starsí dospelí se mohou setkat:
  • zmeny distribuce telesného tuku
  • snizuje sílu kostí
  • snízení elasticity v hrudní stene
Riziko vývoje komplikací také vzrustá se základními onemocneními, uvedli autori.
Ackoli tato zpráva nevidela druh motocyklu zapojeného do kazdé nehody, minulý výzkum prokázal, ze starsí dospelí mají tendenci provozovat motocykly s vetsími motory nez mladsí motorkári. Dukazy také ukázaly, ze vetsí motory jsou spojeny s váznejsími zraneními pri nárazu.
Napsal Sarah Glynn

Prodlouzení pracovního pomeru muze také zpusobit zdravotní potíze

Prodlouzení pracovního pomeru muze také zpusobit zdravotní potíze

Výzkum o zdravotních rizicích prodlouzeného sedení v práci byl v titulcích nedávno vyhlásen. Nová studie také zduraznuje nebezpecí prodlouzení pracovního pomeru. Svalová únava z dlouhodobého stání muze zpusobit bolest zad. Témer polovina vsech pracovníku na celém svete musí strávit více nez tri ctvrtiny svého pracovního dne, ríkají vedci, kterí varují dlouhodobou stálost, mohou zpusobit únavu, krece v nohách a bolesti zad - problémy, které nejenom zpusobují nepohodlí, ale také ovlivnují pracovní výkon a produktivitu.

(Health)

Inzulínová pumpa je lepsí nez injekce pro diabetes 1. typu

Inzulínová pumpa je lepsí nez injekce pro diabetes 1. typu

Vedci tvrdí, ze inzulínové pumpy jsou úcinnejsí pri kontrole diabetu 1. typu u detí a zpusobují méne komplikací nez inzulínové injekce, a to az do dnesního dne nejdéle a nejvetsího studia inzulinových pump. Podle výzkumníku v nemocnici Princezna Margaret pro deti v Austrálii se uzívání pumpové terapie zvýsilo behem posledních 15 let, zejména u detí.

(Health)