cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Léky proti plodnosti nemusejí zvysovat riziko rakoviny prsu, ríkají vedci

Drívejsí výzkum souvisí s uzíváním léku na plodnost se zvýseným rizikem rakoviny prsu. Nová studie od Národního institutu rakoviny vsak naznacuje, ze tomu tak není.

Výzkum byl nedávno zverejnen v roce 2006 Epidemiologie rakoviny, biomarkery a prevence - casopis Americké asociace pro výzkum rakoviny.

U zen, které ovulují správne, se casto doporucuje uzívání léku na plodnost. Tyto léky fungují spoustením produkcí vajícek stejným zpusobem, jako by prirozene pusobily hormony zeny.

Pouzití tohoto léciva samo o sobe muze umoznit zene, aby otehotnela nebo muze být pouzita spolecne s technologiemi asistované reprodukce (ART), jako je intrauterinní inseminace (IUI) a in vitro fertilizace (IVF).

Zda takové léky na fertilitu zvysují riziko rakoviny prsu, byly predmetem spekulace nejakou dobu. Mnoho studií naznacuje pozitivní vztah mezi temito dvema, ale výzkumníci této nejnovejsí studie ríkají, ze chtejí dále zkoumat.

"Chteli jsme zhodnotit dlouhodobý vztah mezi léky na fertilitu a rizikem rakoviny prsu po kontrole dalsích faktoru, u kterých bylo prokázáno, ze korelují jak s rizikem rakoviny prsu, tak s uzíváním techto léku," vysvetluje Louise A. Brinton, séf Hormonální a reprodukcní epidemiologie v Národním onkologickém institutu (NCI).

Výsledky uklidnují zeny pri uzívání léku na plodnost


Výzkumníci zjistili, ze zeny, které uzívaly léky na plodnost - klomifen citrát (Clomid) nebo gonadotropiny - nemely zvýsené riziko rakoviny prsu.

Aby dospeli k záveru, výzkumný tým analyzoval data z kohorty více nez 12 000 zen, které byly hodnoceny za neplodnost v peti amerických lécebných zarízeních v letech 1965 az 1988.

Z techto zen bylo 9.892 zahrnuto do studie a následovalo do roku 2010.

Rakovina prsu se vyvinula u 749 zen behem sledování. Vedci byli schopni získat 696 zen. Z nich 536 melo invazivní rakovinu prsu.

Ale tým zjistil, ze zeny, které uzívaly lék na fertilitu klomifen citrát (obchodní název Clomid) nebo gonadotropiny, nemeli zvýsené riziko rakoviny prsu ve srovnání s zenami, které nebyly léceny temito léky.

Brinton komentuje:

"Celkove nase data ukazují, ze uzívání léku na plodnost nezvysuje riziko rakoviny prsu u této populace zen, coz je uklidnující."

Tým zjistila, ze zeny, které mely 12 nebo více cyklu clomiphenu, mely 1,5krát vyssí pravdepodobnost vývoje rakoviny prsu nez zeny, které nepouzily léky na fertilitu. Brinton vsak poznamenává, ze podle soucasných postupu jsou zeny obvykle omezeny na 3-6 cyklu v dávkách az do 100 mg. V této studii a praxi v minulosti zeny uzívaly dávky az 250 mg. Nekteré zeny také uzívaly tyto vysoké dávky po dlouhou dobu.

Navíc výzkumníci zjistili, ze zeny, které jeste nemohly otehotnet po lécbe clomifenem a gonadotropinymi, mely dvojnásobné riziko rakoviny prsu ve srovnání s zenami, kterým tyto léky nebyly predepsány.

"Zjistené zvýsení rizika u techto malých podskupin zen muze být spíse spojeno s pretrvávající neplodností nez s úcinkem léku," ríká Brinton.

"Nicméne tato zjistení zduraznují význam neustálého sledování zen, které jsou vystaveny lékum na plodnost."

Poznamenává, ze zeny v této studii, které vyvinuly rakovinu prsu, mely prumerný vek 53 let, coz ríká, ze je stále mladá, vzhledem k tomu, ze vetsina prípadu rakoviny prsu se vyskytuje u zen nad tímto vekem.

Zeny, které uzívaly léky na plodnost a blízí se k typickému veku ve veku rakoviny prsu, by podle Brintona mely být prubezne monitorovány. Dále tvrdí, ze je zapotrebí dalsího výzkumu, který by urcil dlouhodobé úcinky léku na plodnost predepsaných soucasnými postupy.

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedla na studii, která naznacuje, ze na rozdíl od predchozích výzkumu biopotraviny neznizují riziko rakoviny prsu.

Erbitux (Cetuximab) schválený pro metastatický karcinom hlavy a krku, USA

Erbitux (Cetuximab) schválený pro metastatický karcinom hlavy a krku, USA

Erbitux (cetuximab) byl schválen US FDA pro kombinované pouzití s ??chemoterapií pro lécbu rakoviny hlavy a krku v pozdním stadiu. Pri podání spolecne s chemoterapií bylo zjisteno, ze prípravek Erbitus prodluzuje zivoty pacientu ve srovnání s pacienty uzívajícími samotnou chemoterapii. Cetuximab je jiz schválen FDA pro nekteré druhy rakoviny tlustého streva, stejne jako nemastastázující rakovinu hlavy a krku spolu s radiacní terapií první linky nebo sama o sobe po standardní lécbe.

(Health)

Melanom: Mutace, které mení imunitní systém, aby podporil rust nádoru

Melanom: Mutace, které mení imunitní systém, aby podporil rust nádoru

Vedci zjistili, ze imunitní prostredí uvnitr melanomu s mutacemi v ATR - bílkovine, které normálne identifikuje a opravuje poskození DNA zpusobené vystavením UV zárení - se mení zpusobem, který podporuje rust nádoru. Navrhují, aby zjistení mohlo pomoci zlepsit imunoterapie melanomu a identifikovat pacienty, u nichz je pravdepodobnejsí, ze na ne reagují.

(Health)