cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.První lék pomáhá melanomu oka

Experimentální lék AstraZeneca, selumetinib, je prvním cíleným lécivým prípravkem, který prokazuje významný klinický prínos pro pacienty s melanomem oka (metastatický uveální melanom), vysvetlili výzkumníci z Cancer Center Memorial Sloan-Kettering na 49. výrocním zasedání Americké spolecnosti Klinická onkologie (ASCO), v Chicagu, Illinois.
Vedci tvrdí, ze jejich nálezy pravdepodobne zmení klinickou praxi u pacientu s metastatickým uveálním melanomem, který dosud byl "neléceným onemocnením". Uveální melanom je vzácné onemocnení, v USA se kazdorocne diagnostikuje 2500 diagnóz, z nichz polovina vyvine metastatické onemocnení. Po desetiletí prezití pacientu s metastázami zustalo tvrde ve veku 9 az 12 mesícu.
Podle lékarského onkologa Richarda D. Carvajala, MD, PFS (prezití bez progrese) bylo u pacientu lécených selumetinibem témer 16 týdnu, z nichz polovina zaznamenala smrstování nádoru. Patnáct procent pacientu uzívajících selumetinib zaznamenalo velké srázení nádoru. Úcastníci soucasné chemoterapie, temozolomidu, meli pouze 7 týdnu PFS a zádný z jejich nádoru se nezmenil.
Tým to oznámil selumetinib také prodlouzil celkové prezití na 10,8 mesícu, ve srovnání s 9,4 mesíci u skupiny s temozolomidem.

Vedci uvedli, ze vedlejsí úcinky spojené s lécbou selumetinibem byly "zvládnutelné".
Dr. Carvajal rekl:

"Toto je první studie, která ukazuje, ze systémová terapie poskytuje náhodný klinický prínos pokrocilým uveálním pacientum s melanomem, kterí mají velmi omezené moznosti lécby.
Tento klinický prínos nebyl nikdy prokázán u jiných konvencních nebo výzkumných agentu, coz je vse, ceho jsme dokázali nabídnout pacientum po celá desetiletí. "

Selumetinib blokuje protein MEK

Carvajal a tým se zacali zajímat o selumetinib, protoze blokuje klícovou slozku cesty MAPK, která rídí nádor - protein MEK. Cesta je aktivována mutacemi v genach Gnaq a Gna11, které jsou prítomny u více nez 85% vsech pacientu s uveálním melanomem. Ve studii Carvaja melo 84% jednu z mutací.
Vedle metastatického uveálního melanomu se zkoumá selumetinib (AZD6244) k lécbe nekolika dalsích rakovin, vcetne NSCLC (nemalobunecného karcinomu plic), papilární rakoviny stítné zlázy, rakoviny zlucníku, kolorektálního karcinomu a rakoviny vajecníku.
V únoru 14 NEJM (New England Journal of Medicine), výzkumníci z Cancer Center Memorial Sloan-Kettering uvádeli, ze selumetinib muze umoznit nekterým pacientum s pokrocilým karcinomem stítné zlázy prekonat odolnost vuci radioaktivnímu jódu. V dubnu 2011 vedci z Ohio State University zjistili, ze selumetinib pomáhá pacientum s pokrocilým nádorovým onemocnením zlucníku.
Uveální pacienti s melanomem s melanomem na kuzi nereagují na léky. Tým v této poslední studii vysvetlil, ze v soucasné dobe neexistuje zádná schválená léciva speciálne pro lécbu této rakoviny. Soucasné moznosti lécby zahrnují chirurgické odstranení nádoru - coz v pokrocilých prípadech znamená odstranení celého oka - stejne jako chemoterapie a radiacní terapie.
V této studii bylo 98 pacientu náhodne vybráno, aby dostávalo bud selumetinib nebo temozolomid. 81% 47 pacientu lécených selumetinibem melo mutaci Gnaq nebo Gna11 (86% u skupiny lécené temozolomidem melo mutaci). Dva pacienti nebyli léceni.
Prestoze se jednalo o prurezovou studii - pacienti, jejichz nádory rostly, by se mohly zmenit - doslo k trendu k lepsímu prezití s ??selumetinibem. Selumetinib byl popsán jako "obecne tolerovatelný"; vetsina vedlejsích úcinku byla lécena modifikací dávky a konzervativní lécbou.
Tým nyní plánuje provést multicentrickou randomizovanou studii zahrnující priblizne 100 pacientu, aby bylo mozno potvrdit nejnovejsí poznatky.
Dr. Carvajal rekl:
"Pokud dokázeme potvrdit úcinnost selumetinibu pri lécbe pokrocilého uveálního melanomu v této následné studii, stane se standardní terapií této nemoci, která vytvorí základ pro nové kombinace léku, které by mohly maximalizovat úcinek inhibitoru MEK na selumetinib. nový zpusob lécby této historicky nemodifikované nemoci. "

Tato studie byla podporena Fondem pro ocní znalosti, Nadací pro rakovinu Conquer of the ASCO Career Development Award a Národními institucemi zdraví.
Bylo zjisteno, ze inhibitory histonové deacetylázy (HDAC) zastavují rust metastatických nádoru u pacientu s uveálním melanomem. HDAC inhibitory se pouzívají k lécbe záchvatu. Vedci z lékarské fakulty Washingtonské univerzity v St. Louis napsali, ze HDAC inhibitory mení DNA nádoru, címz je méne agresivní. Ohlásili své zjistení Klinický výzkum rakoviny (Vydání z listopadu 2011).
Napsal Christian Nordqvist

Transplantace pankreatických bunek: prulom pro diabetes 1. typu?

Transplantace pankreatických bunek: prulom pro diabetes 1. typu?

Výsledky klinické studie fáze 3 jsou povazovány za "prulom" pri lécbe diabetu 1. typu poté, co bylo zjisteno, ze transplantace bunek ostruvku - shluky bunek v pankreatu, které obsahují bunky produkující inzulín - zabranují potenciálne zivot ohrozujícím snízení cukru v krvi u pacientu s onemocnením.

(Health)

Více nez 1 200 prodejcu, kterí prodávají tabáku malým osobám, predává FDA varovné dopisy

Více nez 1 200 prodejcu, kterí prodávají tabáku malým osobám, predává FDA varovné dopisy

V rámci tahu, který ríká, je zameren na ochranu zdraví nezletilých, FDA zaslala výstrazné dopisy více nez 1 200 maloobchodním prodejnám ohledne porusení prodeje tabáku neplnoletým zákazníkum. FDA (Food and Drug Administration) zduraznuje, ze vetsina maloobchodníku, kterí jsou kontrolováni agenturou, se v zákone chová.

(Health)