cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Konflikty zájmových skupin FDA, které jsou prílis prísné, ríkají senátori

Nové opatrení zavedená v roce 2007 s cílem omezit odborníky na zdravotnické prostredky s mozným stretnutím zájmu z poradenství pro americkou správu potravin a léciv jsou prílis prísné, ríkají senátori, kterí navrhli novou legislativu, která by uvolnila predpisy, které podle jejich názoru zacínají prináset inovativní produkty trh.
Ve spolecném prohlásení ve ctvrtek americkí senátori Amy Klobuchar (demokrat z Minnesoty), Richard Burr (republikán ze Severní Karolíny) a Michael Bennet (demokrat z Colorada) uvedli:
"Vzhledem k tomu, ze stávající omezení stretu zájmu jsou prílis prísná, FDA má potíze s nalezením kvalifikovaných odborníku, kterí by mohli slouzit v poradních výborech, coz muze prispet k zbytecnému zpozdení pacientu. V reakci na tento problém by právní predpisy obnovily vhodnou rovnováhu mezi konflikty aby pozadovala, aby FDA podléhala stejným pozadavkum na strety zájmu jako ostatní federální vlády. "
Senátori uvedli, ze nedávné studie ukázaly, ze prumerná doba potrebná k získání nového zdravotnického prostredku k získání clearance 510 (k) vzrostla z období 2003-2007 na rok 2010 o 43% a prumerný cas na získání povolení pred prodejem (PMA ) se zvýsila o 75%.
"Nedávný pruzkum investora rizikového kapitalistického vedy o zivote ukázal, ze témer 40% investoru pravdepodobne presune svou cinnost a investice do zahranicí kvuli regulacním problémum FDA," dodali.
Navrhovaný zákon o zdokonalení regulace zdravotnických prostredku by také vyzadoval, aby úrad FDA zapojil nezávislý orgán, který by provedl dukladnou revizi rídících a regulacních procesu v Administrativním centru pro zarízení a radiologické zdraví. Tento prezkum by rovnez posoudil dopad techto procesu na inovaci zdravotnických zarízení.
Klobuchar rekl, ze je klícové zastavit regulacní zátez, která by stála v ceste poskytování pacientských záchranných prostredku. Dále uvedla, ze:
"Nejen, ze nám to poskytne rychlejsí a efektivnejsí proces, který povede k vetsímu poctu pracovních míst, myslím, ze muzeme také zlepsit kvalitu."
Podle odvetvové obchodní skupiny AdvaMed je v prumyslu zdravotnických prostredku zamestnáno asi 30 000 minnesotu, uvádí agentura Reuters.
Podobný návrh, který sdílí prvky toho, který byl navrzen v Senátu, navrhuje Snemovna zástupcu Erik Paulsen, republikánský zástupce pro Minnesotu. Rekl verejnému rozhlasu v Minnesote, ze úzce spolupracuje s výborem pro dum odpovedným za návrh zákona a ocekává kroky na opatrení v prístím roce.
Burr zduraznil, ze toto opatrení predstavuje "klícový krok k obnovení vedoucího postavení Ameriky ve výzkumu a vývoji produktu pro záchranu zivota" a potvrzuje príslib, který byl ucinen "pacientum v Severní Karolíne a kolem národa, aby pokracovali inovací jejich jménem. "
Bennet uvedl, ze "Colorado je centrem prumyslu a inovací v oblasti biologických ved" a návrh zákona podporí konkurenceschopnost národních hospodárských subjektu a poskytne vývojárum a výrobcum zdravotnických prostredku "regulacní jasnost a predvídatelnost" s cílem poskytnout pacientum nejvetsí prístup k zivotne dulezitým produktum " .
V srpnu letosního roku oficiální úredník FDA svedcil o tom, ze pro agenturu bylo tezké najímat odborníky na poradní skupiny, uvádí agentura Reuters.
Pacientské a spotrebitelské skupiny vsak tvrdí, ze FDA nevypadá dostatecne tvrde a je znepokojen tím, ze uvolnení predpisu by mohlo zpusobit, ze panely budou méne nezávislé. Oni také tvrdí, ze FDA dostatecne nevyuzívá výjimky, které mohou provádet ve stávajících právních predpisech, které umoznují odborníkum s mozným stretum zájmu slouzit na panely.
Napsal Catharine Paddock PhD

Jahody mohou chránit pokozku pred UVA paprsky

Jahody mohou chránit pokozku pred UVA paprsky

Tým spanelských a italských vedcu zjistil, ze kozní bunecné kultury pridané s extraktem z jahod chrání pred ultrafialovým zárením, zvysují jeho zivotaschopnost a snizují poskození DNA. Závery, které jsou uvedeny v casopise Journal of Agricultural Food Chemistry, pripravují cestu pro vývoj nových fotoprektaktivních krému z jahod.

(Health)

Polovina rodicu neríká svým detem o pubertu, vztazích a sexu, ve Velké Británii

Polovina rodicu neríká svým detem o pubertu, vztazích a sexu, ve Velké Británii

Podle nedávného pruzkumu priblizne polovina rodicu ve Velké Británii neosvecovala své deti o pubertu, vztazích a sexu, nebot si nejsou jisti, co ríkají, jsou v rozpacích nebo nemají duveru a znalosti o sexuálním zdraví. Z 9 000 mladých lidí, kterí se úcastní studie, 46% odhalilo, ze obdrzeli "nic" nebo "hodne" informací o sexu a vztazích od svých rodicu.

(Health)