cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zivotní chování cloveka muze mít vliv na zdraví vnoucat

Výzkum stále více ukazuje, ze zdravotní dusledky uzívání alkoholu clovekem, expozice tabáku a jiné chování mohou ovlivnit zdraví a vývoj potomku, a to jeste pred koncepcí. Nyní nová studie osvetluje mechanizmy, které jsou základem tohoto úcinku, pricemz zjistí, ze zivotní chování cloveka muze dokonce ovlivnit zdraví svých vnoucat.
Výzkumníci naznacují, ze zivotní chování cloveka muze mít vliv na zdraví svých detí a vnoucat.

Studie spoluautorka Sarah Kimminsová z oddelení zivocisné vedy na McGillove univerzite v Kanade a kolegové zverejnují své poznatky v casopise Veda.

V posledních letech rada studií ukázala, ze zdraví dítete muze být ovlivneno zivotním prostredím a zivotním stylem jejich otce. Napríklad studie uvádená spolecností Zdravotní novinky dnes v minulém roce navrhly deti, jejichz otec fouká pred pocátkem, zvýsené riziko astmatu.

Nicméne, Kimmins a kolegové poznamenávají, ze vedci dosud vedí velmi málo o tom, co rídí toto sdruzení. Vetsina výzkumu v této oblasti zkoumala, jak urcité faktory zivotního prostredí a zivotního stylu ovlivnují specifické molekuly, které se vází na DNA, aby mohly kontrolovat genovou expresi.

V této poslední studii se vsak tým rozhodl prozkoumat, zda proteiny nazývané histony - slozka spermatu, která se prenásí behem oplodnení - hrají roli v heritabilite.

Vedci vysvetlují, ze histony - ackoli odlisné od DNA - se v prubehu tvorby bunek spojují s DNA. DNA se rozprostírá kolem histonu, coz pomáhá ucinit to více kompaktní a lépe schopné se vejít do bunecného jádra.

Zmena histonu ovlivnila vývoj, prezití mysích potomku

Vedci vytvorili mysi, ve kterých byly behem tvorby spermií upraveny biochemické informace o histonech - coz je proces, který muze nastat s urcitými ekologickými expozicemi. Poté zhodnotili vývoj a prezití dvou generací potomstva.

Tým zjistil, ze potomky mysí nebyly pouze náchylné k vrozeným vadám, ale také mely abnormální kostní formu a snízily prezití. Navíc tyto úcinky mohou být videt na dvou generacích.

Vedci tvrdí, ze tyto poznatky naznacují, ze neco jiného nez DNA - zmena histonu - hraje roli ve zdraví a vývoji potomstva.

Kimmins dodává:

"Studie zduraznuje rozhodující roli, kterou hrají otcové ve zdraví svých detí a dokonce i vnoucat.

Vzhledem k tomu, ze chemické modifikace na histonech jsou náchylné k expozicím v zivotním prostredí, práce otevírají nové moznosti vysetrování pro moznou prevenci a lécbu nemocí ruzných druhu, které ovlivnují zdraví celé generace. "

Marisa Bartolomejová z Perelmanské lékarské skoly na univerzite v Pensylvánii uvedla, ze to je první studie, která nabízí "proveditelné" vysvetlení, proc otcové mohou procházet nemocemi a skodlivými fenotypy u potomku absence genetických mutací.

"To dává vedcum duveru v to, aby sledovali retenci histonu v muzských zárodecných bunkách jako mechanismus dedicnosti [...] a také to slouzí jako pripomínka pro otce, aby byli pilnými záchranári své zárodecné linie," dodává.

Minulý rok, MNT hlásené na studii naznacující, ze otcové, kterí se úcastní nadmerného pití pred koncepcí, mohou delat své syny více náchylné k skodlivým úcinkum alkoholu.

Cervený krízenec, bez hlavy, WMA zbaven

Cervený krízenec, bez hlavy, WMA zbaven

Poté, co objevil v Pákistánu telo s tupým a kulhavým telem od Khalila Raseda Daleho, Svetová zdravotnická asociace (WMA) odsoudila jeho otresné zacházení. Dale pracoval v Pákistánu jako zdravotní programový manazer pro Mezinárodní výbor Cerveného kríze. Predseda WMA Dr. Mukesh Haikerwal poznamenal: "Jménem nasich devíti milionu clenu lékare po celém svete mohu ríci, ze WMA je sokován panem

(Health)

Vetsina úmrtí na hepatitidu C v Baby Boomers, USA

Vetsina úmrtí na hepatitidu C v Baby Boomers, USA

V USA kazdorocne zemrelo více lidí z hepatitidy C nez HIV v roce a pocet lidí, kterí umírají na hepatitidu C nebo B, se vyskytuje neprimerene u osob stredního veku, výzkumníci z CDC (Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení) interní medicíny. Autori vysvetlují, ze narustající zdravotní zátez a úmrtnost na HBV (virus hepatitidy B) a HCV (virus hepatitidy C) v USA se zdá, ze se vyskytují bez povsimnutí znacného poctu lidí.

(Health)