cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Uz pred hladem cholesterolu není potreba, tvrdí odborníci

Poprvé skupina mezinárodních odborníku doporucuje, aby vetsina lidí nepotrebovala rychle, nez by testovala jejich hladinu cholesterolu a triglyceridu.
Výzkumníci tvrdí, ze nalacno predtím, nez bude test cholesterolu zbytecný.

Pust je pro mnoho pacientu problémem, vysvetlují a poznamenávají, ze nejnovejsí výsledky výzkumu ukazují, ze hladina cholesterolu a triglyceridu je podobná, at lidé rychleji nebo ne.

Odborníci zastupují Evropskou spolecnost pro aterosklerózu (EAS) a spolecnou konsensuální iniciativu Evropské federace klinické chemie a laboratorní medicíny (EFLM).

Odkazují na nový výzkum z Dánska, Kanady a Spojených státu, který zahrnoval více nez 300 000 lidí a zjistil, ze není nutné mít prázdný zaludek ke kontrole hladiny cholesterolu.

Krome Dánska vyzadují vsechny zeme, aby pacienti rychle po dobu alespon 8 hodin pred kontrolou hladiny cholesterolu a triglyceridu - oznacované jako "lipidový profil". V Dánsku se od roku 2009 pouzívá odber vzorku bez krve.

Argumentovat jejich prípad v a European Heart Journal odborníci tvrdí, ze pust je "prekázkou pro screening populace" a muze být problémem pro mnoho pacientu, zejména detí, starsích dospelých, pacientu s diabetem a pracovníku.

"Je zajímavé, ze nedostatek dukazu postrádá, ze hladování je lepsí nez nedostatek pustu pri hodnocení lipidového profilu pro hodnocení kardiovaskulárního rizika," poznamenávají. "Nicméne existují výhody pouzití nestejných vzoru spíse nez nudních vzorku pro merení lipidového profilu."

Testy nalacno a pustu "se vzájemne nevylucují"

V clánku o casopisech se vedci zabývají testováním hladin lipidu na hladovení a non-fasting a pro vetsinu pacientu doporucují, aby nebyli nalacno, ale vsimli si, ze jsou nekdy potreba nalacno testy a tyto dva testy by mely být "povazovány za doplnkové a ne vzájemne se vylucující."

Nepouzívání nalacno se doporucuje u vetsiny pacientu, zejména pokud jde o jejich první test na lipidový profil, pokud jde o posouzení kardiovaskulárního rizika nebo pokud pacienti vyjadrují prednost testu bez nalacno.

Nepouzívat hladovení se také doporucuje detem, starsím pacientum, pacientum se stabilní farmakoterapií a pacientum s akutním koronárním syndromem - budou muset opakovane testovat lipidní profil pozdeji, protoze tento stav snizuje koncentrace lipidu.

Pacienti s diabetem by meli mít také testy bez pudy kvuli vyssímu riziku hypoglykemie a protoze pust muze maskovat vysokou hladinu triglyceridu (hypertriglyceridemii).

Nízkotlaký test muze být nekdy vyzadován, pokud hladina triglyceridu nad 5 mmol / l (440 mg / dl) nepostrádá hlad.

Budou existovat i dalsí specifické prípady týkající se hypertriglyceridémie, kdy budou nutné testy nalacno. Napríklad pacienti se známou hypertriglyceridémií jsou sledováni v lipidové klinice, pocínaje léky, které zpusobují závaznou hypertriglyceridemii a zotavují se z pankreatitidy zpusobené hypertriglyceridemií.

Mohou také existovat konkrétní prípady, kdy laboratorní test vyzaduje nalacno nebo ranní vzorek - napríklad testování hladiny glukózy na lacno nebo sledování urcitých úcinku léku.

Nicméne i v prípade glukózy nalacno autori poznamenávají, ze v mnoha zemích je toto merení nahrazeno merením hemoglobinu A1c bez nutnosti rychlého podávání.

Testování bez nalacno "zlepsí soulad pacientu"

Tým ríká, ze v Dánsku vsechny pacienty, lékari a zkusební laboratore vyuzívaly testy bez póru. Snízí náklady na návstevy, e-maily, telefonní hovory a následné sledování. Lékari také tráví méne casu, protoze musí pozdeji proverit testy.

První autor Børge Nordestgaard, profesor na klinickém lékarství v nemocnici Herlev v Kodani, ríká, ze prestehování do systému testování lipidového profilu bez nalacno "zlepsí soulad pacientu s preventivní lécbou zamerenou na snízení poctu infarktu a mrtvic , hlavní zabijáci na svete. "

Více pacientu, kterí mají testy, také dává lékarum prílezitost poradit více lidí, jak predcházet infarktu a mrtvici, ríká.

"Doufáme, ze testování hladiny cholesterolu, které není postprodukcí, zpusobí, ze více pacientu spolecne se svými lékari provede zmeny v zivotním stylu a v prípade potreby lécbu statiny ke snízení celosvetového zatízení kardiovaskulárních chorob a predcasné smrti."

Prof. Børge Nordestgaard

Prectete si o tom, jak tzv. Dobrý cholesterol nemusí vzdy chránit pred srdecními chorobami.

Lyme choroby rostou v severní cásti USA

Lyme choroby rostou v severní cásti USA

Pocet prípadu Lyme nemocí v severních amerických státech narustá, zatímco jizní státy zaznamenaly výrazný pokles poctu prípadu podle nové studie. Výzkum byl veden týmem na univerzite v Torontu, který v letech 1992 az 2007 vyuzil údaje o mírách lymské nemoci získaných z Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení (CDC) a byl publikován v casopise CMAJ Open.

(Health)

Boj proti infekcním chorobám - nová strategie

Boj proti infekcním chorobám - nová strategie

Léky na infekcní onemocnení byly navrzeny tak, aby zabíraly samotnou chybu. Nicméne studie zverejnená online ve sborníku Národní akademie ved odhaluje, ze tyto léky mohou být navrzeny tak, aby zabránily vstupu patogenu do bunek. Podle výzkumníku je tento nový prístup dulezitý, protoze nekolik bakterií a parazitu se muze stát odolné vuci lékum, které se k nim zamerují.

(Health)