cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Fake Botox Upozornení FDA na 350 lékarských postupu

Americký úrad pro lécivé prípravky (FDA) napsal více nez 350 lékarským praktikám týkajícím se neschválených verzí Botoxu a dalsích léku, které si mohli zakoupit u zahranicního dodavatele.
FDA (Food and Drug Administration) tvrdí, ze tyto produkty mohou být kontaminovány, padelané, neúcinné, nebezpecné a / nebo spatne skladované a prepravované. Pacienti by mohli být vystaveni riziku, pokud lékarské praktiky kupují a pouzívají na svých pacientech nelegální a neoprávnené léky od zahranicních dodavatelu; coz jim skutecne zbavuje bezpecného a správného zacházení, dodala agentura.
FDA zádá, aby lékarské praktiky, které zakoupily neschválené verze botoxu a jakékoli jiné produkty od dodavatelu vlastnených kanadskými léky, prestaly podávat pacientum. Následující distributori patrí mezi spolecnosti Canada Drugs - Bridgewater Medical, Clinical Care, A + Health Supplies a QSP (Kvalitní speciální produkty).

Mnoho a mozná vsechny produkty, které tito dodavatelé prodávají a distribuují, nebyli schváleni FDA, coz znemoznuje agenture potvrdit, ze výroba a zacházení s temito léky a verzemi s botoxem odpovídají americkým predpisum nebo ze jsou úcinné a bezpecné pro klinické pouzití.
Neschválené léky mohou mít také pozadované stítky, které zajistují jejich bezpecné a vhodné pouzití. Napríklad, botulotoxin (botox) produkty nemusí mít varování v krabicce nebo léky, které FDA vyzaduje pro své schválené botulínové produkty. Existuje riziko, ze lékari nemusí být plne informováni ohledne mozného vázného rizika poskození nebo dokonce úmrtí z pouzívání techto produktu.
Komunita zdravotní péce by mela peclive prozkoumat své nákupní postupy, aby zajistila, ze výrobky budou nakupovány prímo od výrobce nebo od velkoobchodních distributoru drog v USA, kterí mají státní licenci.
FDA napsal: "Zdravotnictí pracovníci, lékárny a velkoobchodníci / distributori jsou cennými partnery v úsilí chránit spotrebitele pred nebezpecím nebezpecných nebo neúcinných produktu, které mohou být ukradeny, padelané, kontaminovány nebo nesprávne skladovány a prepravovány. nevyzádané nabídky od neznámých dodavatelu by mely být zpochybneny, a pri jejich uvázení je treba venovat zvlástní pozornost. "
Jakákoli podezrelá trestná cinnost by mela být oznámena Úradu pro vysetrování trestných cinu (OCI) telefonicky 1-800-551-3989 nebo prostrednictvím webových stránek OCI.

Overení licence na distributora drog - Chcete-li zjistit, zda je distributor s velkými léky licencován k prodeji ve vasem státe (nebo kde podniká), prejdete na tuto webovou stránku FDA.
Prectete si seznam lékarských jmen (které FDA napsal).
Napsal Christian Nordqvist

E-cigarety "snizují pravdepodobnost, ze kuráci opustí"

E-cigarety "snizují pravdepodobnost, ze kuráci opustí"

Ackoli e-cigarety jsou siroce uvádeny na trh jako pomoc pri odvykání kourení, nová studie zverejnená v The Lancet Respiratory Medicine naznacuje, ze zarízení mohou skutecne snízit pravdepodobnost, ze kuráci prestanou. Kuráci meli o 28% nizsí pravdepodobnost, ze prestanou pouzívat konvencní cigarety, pokud by pouzívali e-cigarety, zjistili výzkumníci.

(Health)

Rakovina vajecníku se rozsiruje o abdominální tukové bunky

Rakovina vajecníku se rozsiruje o abdominální tukové bunky

Tukové bunky v omentu, velké tlusté podlozce tkáne, které se zakrývají ve strevech v brise, podporují sírení rakoviny vajecníku tím, ze poskytují ziviny a energii pro rychlý rust nádoru, podle nové studie zverejnené online v Nature Medicine na víkend . Autor studie Ernst Lengyel, profesorka porodnictví a gynekologie, University of Chicago, rekl pro tisk: "Bunky tvorící omentum obsahují biologický ekvivalent tryskového paliva.

(Health)