cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Facebook muze zvýsit sebevedomí, ale snízit motivaci

Nový výzkum zverejnený v Psychologie médií naznacuje, ze prohlízení vaseho Facebook profilu muze být psychologicky dobré a spatné pro vás. Záver ukázal, ze kontrola vaseho profilu muze zvýsit vase sebevedomí a zároven snízit motivaci.
Osobní profil na Facebooku je v podstate ideálním znázornením vlastního webu publikovaného online pro prátele a rodinu. Pouzití Facebooku a pohledu na stránku svého profilu muze zvýsit sebevedomí, ale také muze snízit motivaci k tomu, aby se v jednoduchých úkolech dalo dobre, podle výsledku studie.
Vedoucí výzkumná pracovnice, Catalina Toma, profesorka komunikace UW-Madison, pouzila "Implicit Association Test", aby zjistila, zda má Facebook nejaký vliv na sebeúctu nebo chování.
Jedná se o jednu z prvních studií svého druhu, které pouzívají tento nástroj pro výzkum psychologie, aby zhodnotili, zda jsou s pouzíváním on-line sítového místa nejaké psychologické úcinky.
Test Implicitní asociace zahrnoval pozadavek, aby úcastníci spojili kladná nebo negativní adjektiva se slovy jako "já" a "já".
Test je schopen zhodnotit sílu automatické vazby mezi dusevním reprezentací objektu (konceptu) v pameti. V tomto prípade test vyhodnotil, jaký vliv mel Facebook na sebevnímání.
Pouze pet minut po pohledu na své profily na Facebooku se úcastníci setkali s výrazným zvýsením sebeúcty.
Na rozdíl od jiných nástroju pro automatické oznamování nemuze být test implicitní asociace faktorem.
Toma rekl:

"Pokud máte vysokou sebeúctu, pak muzete velmi rychle spojit svá slova s ??pozitivním hodnocením, ale máte obtízné spojovat sami svá slova s ??negativními hodnoceními. Ale pokud máte nízké sebeúcty, opak je pravdou. "

Dodala:
"Nase kultura kladou velký duraz na vysokou sebeúctu, z cehoz lidé typicky nabývají úrovne sebeúcty v dotaznících o vlastní zpráve." Implicitní asociace test odstraní tuto zaujatost.

Facebook muze snízit motivaci

"Ovlivnuje vase chování s vasím profilem na Facebooku chování?"

Výzkumníci také zhodnotili vliv, který Facebook pouzil na chování.
Vsichni úcastníci museli vzít úkol sériového odectení, který je pozádal, aby odpocítali z velkého poctu v sedmi odstupech.

V breznu 2013 spolecnost Facebook mela více nez 1,11 miliardy aktivních uzivatelu na celém svete.V závislosti na tom, jak rychle a presne se úcastníci pocítali, byli vedci schopni vyhodnotit svou motivaci k tomu, aby se v jednoduchých úkolech delali dobre.
Toma a tým chteli vedet, zda existují nejaké "dalsí psychologické úcinky, které pramení z pohledu na vás vlastní prohlubující se profil."
Lidé, kterí strávili cas pri prohlízení svého profilu ve sluzbe Facebook pred testem, odpovedeli méne nez v kontrolní skupine.
Vedci se domnívají, ze poté, co tráví cas na Facebooku, se lidé obecne cítí dobre, takze neexistuje tolik motivací pro zvýsení sebehodnocení tím, ze se tvrde snazíte v laboratorním úkolu ve srovnání s kontrolní skupinou.
Tyto výsledky jsou v souladu s teorií sebeurcení.
Autori vsak zduraznují, ze pred provedením pevných záveru jsou nezbytné dalsí studie.
Toma rekl:
"Tato studie ukazuje, ze vystavení vlastnímu Facebook profilu snizuje motivaci k dobrému výkonu v jednoduché, hypotetické práci. Neukazuje to, ze pouzívání Facebooku negativne ovlivnuje stupne vysokoskolských studentu.
Budoucnost práce je nezbytná k prozkoumání psychologických efektu jiných aktivit Facebooku, jako je napríklad zkoumání profilu ostatních nebo ctení zpráv o novinkách. "

Psychologické úcinky Facebooku

Predchozí výzkum, který se podobne zabýval psychologickými úcinky pouzívání Facebooku, zahrnuje:
  • Zpráva z University of Edinburgh Business School uvedla, ze cím více spolecenských kruhu clovek je spojen s Facebookem, tím pravdepodobnejsí bude webová stránka stane se zdrojem stresu.
  • Studie v Vestník spotrebitelského výzkumu, podobne zjistilo, ze pouzívání sociálních sítí online muze mít pozitivní vliv na sebeúctu a blahobyt. Tyto zvýsené pocity sebehodnocení vsak mohou mít skodlivý vliv na chování.
  • Lidé, kterí jsou znepokojeni a sociálne nejistý, pouzívají Facebook více nez ti, s nimiz jsou více spolecensky, podle pruzkumu zverejneného v roce 2006 Psychologické zprávy.
  • Výzkumníci z University of Missouri, publikovali v casopise Psychiatrický výzkum ze aktivity na internetu by mohly být ukazatelem psychického zdraví a mohly by být pouzívány jako nástroje terapeutu a psychologu.
Napsal Joseph Nordqvist

Protinádorové vlastnosti léku proti cukrovce "by mely být prehodnoceny"

Protinádorové vlastnosti léku proti cukrovce "by mely být prehodnoceny"

Mnoho klinických studií se zamerilo na pouzití metforminu - lécivého prípravku jiz uzívaného k lécbe diabetu - jako zpusob potlacení rustu nádoru v rakovine aktivací molekuly nazývané AMP-aktivovanou protein kinázou. Nový výzkum vsak naznacuje, ze aktivace této molekuly muze skutecne podporit rust nádoru.

(Health)

Sexuální zneuzití mezi nejcasteji hlásenými online porusením profesionality lékari

Sexuální zneuzití mezi nejcasteji hlásenými online porusením profesionality lékari

Výsledky pruzkumu zverejneného ve výzkumném dopise v JAMA tento týden odhalují, ze sexuální zneuzití a predepisování bez zavedeného klinického vztahu patrí k nejcastejsím on-line porusování profesionality lékaru v USA. Dr. S. Ryan Greysen z Kalifornské univerzity v San Francisku a jeho kolegové pozvali na výkon svého setrení 68 výkonných reditelu vsech lékarských a osteopatických pracovist v USA, aby odpovedeli na otázky týkající se porusování on-line odbornosti lékari, kterí o nich byli informováni a následných opatreních.

(Health)