cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení prodluzuje zivot, ale které cvicení je nejlepsí?

Zdraví výhody cvicení jsou známy vsem; snizuje riziko srdecních onemocnení a prodluzuje zivotnost. Nový výzkum se snazí ve svete sportu pochopit, které z nich jsou nejlepsí pro odstranení nemoci.
Vsechny sporty jsou zdravé, ale který sport je nejzdravejsí?

Rada studií v posledních nekolika desetiletích jednoznacne ukázala, ze telesná aktivita má prospech ze zdraví.

Ukázalo se, ze úcast sportu snizuje úmrtnost u osob ve stredním a starsím veku.

Konkrétne se za nejvíce prospesnost povazuje intenzivní sportovní cinnost. K dnesnímu dni vsak nebyly dukladne prozkoumány presne, jaké aktivity jsou nejlepsí pro dlouhovekost.

Predchozí studie zabývající se otázkou postrádaly sílu.

Výzkum, který byl publikován tento týden v Britský casopis sportovní medicíny, které se zamerují na zkoumání vztahu mezi sportem a úmrtností (vcetne úmrtnosti na kardiovaskulární úrovni).

Navrhovali svou studii, aby zjistili, které druhy sportovních aktivit poskytly nejsilnejsí príznivý úcinek.

Vezmeme-li v úvahu údaje z 11 rocních studií o stavu zdraví pro Anglii a Skotsko v letech 1994-2008, pouzívaly údaje od 80 306 dospelých s prumerným vekem 52 let. Kazdý úcastník byl pozádán, jaké cinnosti vykonávaly v predchozích 4 týdnech a zda tato aktivita byla dostatecne intenzivní, aby z nich byla pocit a dech.

Typy aktivit, které byly shromázdeny, zahrnovaly práce, jako je kucharka a zahradnictví. Také shromázdili informace o typech sportu, kterých se zabývali. Sest nejoblíbenejsích bylo cykloturistiku; plavání; aerobik / udrzování fit / gymnastika / tanec; beh / beh; fotbal / rugby; a raketové sporty - badminton / tenis / squash.

Celkem 44 procent respondentu splnilo doporucené úrovne fyzické aktivity.

Kazdý clovek byl v prumeru sledován po dobu 9 let. Behem této doby zemrelo 8 790 lidí a z toho bylo 1 909 úmrtí na srdecní onemocnení nebo cévní mozkovou príhodu.

Prerusení dat podle typu sportu

Jakmile analýza zohlednila potenciálne vlivné faktory, rozdíly by se mohly merit mezi ruznými sportovními aktivitami. Ve srovnání s úcastníky, kterí neucinili cvicení, riziko úmrtí bylo:

  • O 47 procent nizsí u tech, kterí hráli raketové sporty
  • O 28 procent nizsí u plavcu
  • 27 procent nizsí v aerobiku
  • O 15 procent nizsí u cyklistu.

Snad prekvapive, cyklistika, beh / beh, fotbal a rugby nebyly spojeny s zádnou ochranou pred kardiovaskulárními chorobami. Kdyz byli bezeci a bezeci porovnáni s temi, kterí nebehli ani nezmáckli, doslo ke 43% snízení rizika úmrtí ze vsech duvodu a 45% snízení kardiovaskulárního rizika; avsak kdyz byly promenné zmatené, byl tento efekt zmizel.

Jen málo respondentu uvedlo, ze casto hrají fotbal nebo rugby, coz muze mít za následek nedostatek zjevného vlivu na zdravotní výsledky. Navíc, protoze tyto sporty bývají sezónní, dokonce i vásnivý fotbalový nebo rugbyový hrác muze mít dlouhou dobu, kdy nehraje zápas.

Úcinky intenzity

Kdyz byla zkoumána intenzita cvicení, u nekterých sportu je vyssí intenzita, tím vetsí je pozitivní vliv na zivotnost. Ale pro jiné aktivity byla krivka tvaru U - mensí intenzita byla výhodnejsí nez vyssí intenzita nebo vubec zádná aktivita.

I kdyz jsou nálezy intenzity zajímavé, autori varují, ze tato cást analýzy zahrnovala jen malý pocet úmrtí, coz ciní nálezy nepravdepodobné; je treba provést dalsí setrení.

Závery jsou také zalozeny na observacní studii, coz znamená, ze prícina a úcinek nelze uzavrít. Bez ohledu na to zjistení dodávají dalsí váhu jiz tak závazné hypotéze, ze cvicení snizuje úmrtnost a ze jakýkoliv sport je lepsí nez zádný sport.

Zjistete, jak muze cvicení chránit pred ztrátou pameti.

Deti s ADHD pravdepodobneji mají poruchy príjmu potravy

Deti s ADHD pravdepodobneji mají poruchy príjmu potravy

Nová studie naznacuje, ze deti s poruchou pozornosti s hyperaktivitou jsou s vetsí pravdepodobností nez s jinými detmi i se ztrátou kontrolního stravovacího syndromu - coz je stav podobný poruchám stravovací návyk. Záver naznacuje, ze obe podmínky mohou sdílet spolecný biologický mechanismus. Ztráta kontrolního stravovacího syndromu sdílí mnoho diagnostických kritérií s poruchou stravování u dospelých, vcetne neschopnosti prestat jíst, i kdyz si to jednotlivec preje.

(Health)

Dýchací cvicení pro pacienty s CHOCHP

Dýchací cvicení pro pacienty s CHOCHP

Obsah CHOPN a plicní rehabilitacní dýchání s dutým okem Diafragmatické dýchání (brisní dýchání) Cinnosti, které pomáhají chronickému obstruktivnímu plicnímu onemocnení, jsou porucha plic, která obtízne dýchá. Jeho hlavní prícinou je kourení, ale muze být také zpusobeno expozicí znecistení, výpary nebo jiným drázdivým látkám.

(Health)