cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Cvicení muze zvýsit akademický výkon dospívajících

Mnoho teenageru má vetsí zájem sledovat televizi a hrát videohry nez cvicení. Ale nový výzkum jim dal dalsí duvod, proc je aktivní - pravidelné mírné az silné cvicení by mohly zvýsit jejich akademickou výkonnost.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má pravidelná telesná aktivita v detství a dospívání mnoho významných výhod, vcetne pomoci pri budování zdravých kostí a svalu, zvysování síly a vytrvalosti a zvysování sebeúcty.

Statistické údaje z CDC vsak ukazují, ze v roce 2011 se pouze 29% stredoskolských studentu zúcastnilo 60 minut fyzické aktivity denne - mnozství aktivit doporucených americkým ministerstvem zdravotnictví a sluzeb pro lidi.

Výzkumníci z Velké Británie ríkají, ze pokud jejich nálezy - publikované v Britský casopis sportovní medicíny - jsou potvrzeny dalsím výzkumem, mohlo by to mít významný dopad na politiku verejného zdraví a vzdelávání.

Výzkumný tým analyzoval vzorek 5000 detí, které byly soucástí studia detí z 90. let.

Deti ve veku 11 let musely nosit akcelerometr na elastickém pásu po dobu 3-7 dní, aby vedci sledovali jejich denní trvání a intenzitu fyzické aktivity.

Dusledky pro politiku verejného zdraví

Výsledky z akcelerometru ukázaly, ze v prumeru chlapci vykonávali kazdý den 29 minut mírného az intenzivního cvicení, zatímco dívky provádely 18 minut. Vedci si uvedomují, ze to je výrazne méne nez 60 minut cvicení denne doporucených zdravotními úredníky.

Tyto výsledky byly poté porovnány s akademickým výkonem detí v anglictine, matematiku a prírodních vedách v povinném národním testu ve stupni 1 ve veku 11 let, v klícovém stupni 2 ve veku 13 let av obecném osvedcení o stredním vzdelání (GCSE) ve veku 15/16 let.

Zjistení ukázala, ze ve veku 11 let vyssí úrovne mírného az intenzivního cvicení souvisejí s lepsí akademickou výkonností u vsech trí subjektu jak pro chlapce, tak pro dívky.

Dívky zvláste prokázaly významné zlepsení vedeckého výkonu v dusledku fyzické aktivity.

Ve veku 13 let byla lepsí akademická výkonnost spojena se zvýsenou fyzickou aktivitou.

Ve veku 15/16 bylo kazdých dalsích 17 minut cvicení denne pro chlapce a 12 minut pro dívky spojeno s lepsími výsledky vysetrení. Zeny opet prokázaly nejvyssí prínos cvicení prostrednictvím výsledku vedy.

Vedci tvrdí, ze tyto výsledky naznacují, ze venování více casu telesnému vzdelání má za následek nejen zdraví a blaho mládeze, ale také jejich dosazené vzdelání, coz podporuje potrebu intervencí v oblasti verejného zdraví a vzdelávací politiky.

Dodávají:

"Pokud má MVPA (mírne-intenzivní fyzická aktivita) vliv na dosazení vysokoskolského vzdelání, má to dusledky pro politiku verejného zdraví a vzdelávání tím, ze poskytuje skolám a rodicum potenciálne dulezitý" podíl "na smysluplném a trvalém zvysování fyzické aktivity."

Dále poznamenávají, ze ackoli by mohlo být "náhodným nálezem", ze zvýsení fyzické aktivity bylo spojeno s lepsí výkonností vedy u zen, mohlo by to znamenat také genderové rozdíly v mozku jako výsledek cvicení.

Dodávají vsak, ze pro potvrzení a pochopení tohoto zjistení je zapotrebí dalsího výzkumu.

Dríve v tomto roce, Zdravotní novinky dnes ze studie naznacují, ze soucasné doporucení pro deti po dobu minimálne 1 hodiny denne nestací.

Avokádo muze pomoci lécit metabolický syndrom, ríká recenze

Avokádo muze pomoci lécit metabolický syndrom, ríká recenze

Nové hodnocení studií, které se zabývají zdravotními úcinky avokáda, zjistilo, ze existuje "uspokojivý klinický dukaz", ze ovoce muze pomoci pri lécbe metabolického syndromu. Výzkumníci naznacují, ze avokádo muze pomoci pri resení metabolického syndromu. Metabolický syndrom je definován jako skupina rizikových faktoru, které mohou zvýsit riziko dalsích zdravotních stavu, jako je diabetes typu 2, srdecní choroby a mrtvice.

(Health)

Predcasný porod souvisí s vyssím rizikem úmrtí v raném detství nebo mladým dospelým

Predcasný porod souvisí s vyssím rizikem úmrtí v raném detství nebo mladým dospelým

Podle setrení v casopise JAMA z 21. zárí vysetrování, které sestávalo z více nez 600 000 detí narozených ve Svédsku v letech 1973 az 1976, ukázalo, ze ti, kterí se narodili predcasne (méne nez 37 týdnu tehotenství) detství a mladsí dospelosti ve srovnání s temi, kterí se narodili na plný úvazek.

(Health)