cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Pacienti s epilepsií, kterí neodpovídají na lécivé prípravky, by meli být predtím navstevováni chirurgie

Pacienti s epilepsií, kterí nereagují správne na léky, by meli být pro operaci lépe zvazováni, tvrdí výzkumníci z Neurologického ústavu University College v Londýne Lancet. Autori napsali, ze témer polovina (47%) vsech pacientu s epilepsií, kterí podstoupili operaci, byla bez záchvatu deset let pozdeji.
Autori vysvetlují, ze chirurgická lécba refrakterní focální epilepsie se stává castejsí. Existuje vsak nekolik dukladných zpráv o dlouhodobém výsledku techto postupu.
Profesor John S Duncan, FRCP a tým vytycili, jaký dlouhodobý efekt by mel chirurgický zákrok u pacientu s epilepsií - se zamerili na vzory remisí záchvatu a relaps po operaci. Sledovali 615 dospelých pacientu rocne po dobu 8 let. Pacienti podstoupili následující chirurgické výkony:

  • Prední casová resekce - 497
  • Casová léze - 40
  • Extratemporální léze - 40
  • Extratemporální resekce - 20
  • Hemispherectomy - 11
  • Palliativní postupy - 7
Kaplan-Meierova analýza prezití byla pouzita k odhadu, kdy doslo k prvnímu záchvatu.
Zjistili, ze 52% z nich bylo po peti letech bez záchvatu (krome jednoduchých parciálních záchvatu). Po deseti letech bylo 47% stále bez záchvatu.

Ti, kterí podstoupili extratemporální resekci, meli vyssí pravdepodobnost recidivy záchvatu ve srovnání s pacienty, kterí meli prední casové resekce.
Cím déle pacient zustane bez záchvatu, tím nizsí je pravdepodobnost následného relapsu, zjistili výzkumníci. U 18 z 93 pacientu bylo recidivum pozdního záchvatu spojeno s pouzitím netestované antiepileptické lécby.
Pri nejnovejsím sledování 28% úcastníku bez záchvatu nebylo na lécích.
Pacient, který mel behem dvou let operace temporálního laloku prostý parciální záchvat (SPS), byl 2,5krát vyssí pravdepodobnost nezádoucích záchvatu ve srovnání s pacienty bez SPS.
Odborníci tvrdí, ze pacienti by meli zvázit chirurgii dríve nez pozdeji. Profesor Duncan uvedl, ze pacienti by meli být také riskantní.

Autori tvrdí, ze chirurgické metody a proces výberu chirurgie se musí zlepsit, aby se zvýsila míra úspesnosti. Dále je treba venovat vetsí pozornost identifikaci tech, kterí nejsou vhodní k chirurgickému zákroku.
Autori dospeli k záveru:
"Neurochirurgická lécba je atraktivní pro vybrané osoby s refrakterní focální epilepsií. Nase data poskytují realistické ocekávání a naznacují prostor pro dalsí zlepsení v predoperacním hodnocení a chirurgické lécbe lidí s chronickou epilepsií."

Napsal Christian Nordqvist

Profesionálové v oblasti zdravotní péce benefitují z tréninku zamereného na sexuální orientaci pacienta

Profesionálové v oblasti zdravotní péce benefitují z tréninku zamereného na sexuální orientaci pacienta

Poskytování odborníku v oblasti zdravotní péce jednodenní skolení o správe sexuálních potreb pacientu se získaným fyzickým postizením umoznilo lépe porozumet problémum, které mohou pacienti celit, a vyústili ve vyskolený personál schopný resit soukromé otázky odpovídajícími a empatickými odpovedmi.

(Health)

Protein viru Ebola spojený se závazným zánetem, únikem krevních cév

Protein viru Ebola spojený se závazným zánetem, únikem krevních cév

Dosavadní epidemie Ebola dosud zaznamenala 14,413 potvrzených prípadu na celém svete a 5 177 úmrtí na tuto chorobu. Neexistuje zádná vakcína nebo schválená lécba viru, ale vedci verí, ze zjistení více o tom, co virus delá uvnitr lidského tela, nás priblízí. V nové studii publikované v PLOS patogeny výzkumníci tvrdí, ze mohou zjistit, jak virus Ebola zpusobuje tezké zánety a snízenou integritu cév.

(Health)