cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Rakovinový ochranný úcinek denního aspirinu mensí nez dríve

Nová studie dodává podporu myslence, ze denní uzívání aspirinu vede k mensímu poctu úmrtí na rakovinu, ale tento efekt nemusí být tak velký, jak by mohl naznacovat predchozí výzkum. Vedci tvrdí, ze i kdyz shromázdené dukazy se zdají být povzbudivé, je jeste prílis brzy doporucit rutinní uzívání aspirinu jen proto, aby se zabránilo rakovine, protoze i pri nízkých dávkách muze zvýsit riziko vázného krvácení ve streve.
Studie provedená týmem epidemiologu amerického týmu pro lécbu rakoviny se objevila brzy online Vestník Národního institutu pro lécbu rakoviny dne 10. srpna.
V breznu roku 2012 publikovali výzkumníci z Oxfordské univerzity ve Spojeném království analýzu údaju shromázdených z 51 randomizovaných studií a vypocítali, ze uzívání aspirinu denne snízilo riziko úmrtí na rakovinu o 15% a toto snízení se prodlouzilo s prodlouzeným uzíváním. Napríklad uzívání aspirinu kazdý den po dobu 5 let nebo více zrejme snizovalo riziko úmrtí na rakovinu o 37%.
Ale v soucasné studii ríká hlavní autor Eric J. Jacobs a kolegové:
"Nicméne míra úcinku denního uzívání aspirinu, zejména dlouhodobého uzívání, na úmrtnost na rakovinu je nejistá."
Studie Jacobs a kolegové analyzovali údaje o více nez 100 000 vetsine starsích osob, které se zúcastnily studie Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort, kde vyplnili dotazníky obsahující otázky týkající se uzívání aspirinu. Zádný z úcastníku nemel rakovinu na zacátku studie, který je následoval po dobu az 11 let.
Kdyz analyzovali data, výzkumníci zjistili denní uzívání aspirinu bylo spojeno s odhadovaným 16% nizsím rizikem úmrtí na rakovinu, a to jak u úcastníku, kterí hlásili, ze uzívají aspirin kazdý den po dobu nejméne peti let, a také u tech, kterí ohlásili uzívání aspirinu méne nez pet let.
Nejvetsí úcinek (40% nizsí mortalita) na snízení úmrtí na rakovinu pochází z nizsích úmrtí na rakovinu gastrointestinálního traktu, vcetne rakoviny jícnu, zaludku a kolorektálního karcinomu a v mnohem mensím rozsahu (asi o 12% nizsí úmrtnost) telo.
16% snízení celkové úmrtnosti na rakovinu je podstatne nizsí nez u 37% predchozích randomizovaných studií a autori pripoustejí, ze jejich studie byla pozorovací a nehodnocená, takze existuje moznost, ze by mohla mít pod nebo nad úcinky ruzných rizikových faktoru u pacientu uzívajících aspirin a neúspesných uzivatelu.
Aby vsak tato potenciální omezení byla vyvrácena, poukazují také na to, ze jejich studie má sílu kvuli velkému poctu úcastníku.

Záverem písí:
"Tyto výsledky jsou v souladu se souvislostí mezi nedávným uzíváním aspirinu denne a mírne nizsí úmrtností na rakovinu, ale naznacují, ze jakékoli snízení úmrtnosti na rakovinu muze být mensí nez u dlouhodobe uzívaného aspirinu v souhrnné studii."
Nicméne v tiskovém prohlásení Jacobs varuje:
"Ackoli jsou nedávné dukazy o uzívání aspirinu a rakovine povzbudivé, je jeste predcasné doporucit lidem, aby zacali uzívat aspirin speciálne k prevenci rakoviny."
"Dokonce i nízké dávky aspirinu mohou podstatne zvýsit riziko závazného gastrointestinálního krvácení," dodává.
Expertní panely, které vydávají klinické pokyny, se zamerí na vsechny nahromadené dukazy o rizicích a prínosech rutinního uzívání aspirinu a aktualizují pokyny, ríká Jacobs.

Mezitím navrhuje, aby rozhodnutí o tom, zda bezne uzívat aspirin, by melo být provádeno individuálne, s prihlédnutím k pacientove anamnéze a po konzultaci s lékarem.
John A. Baron, profesor medicíny na univerzite v Severní Karolíne na Chapel Hill School of Medicine, v doprovodném vydání souhlasí s tím, ze lidé by nemeli zacít rutinne usilovat o to, aby snizovali riziko rakoviny.
Stále jeste nevíme, jak by aspirin mohl zabránit rakovine, jaký by mohly být základní biologické mechanismy, prestoze je lék jiz více nez 100 let a je známým obyvatelem lékarských ordinací po celém svete.
Baron také zduraznuje, ze úcinek na rakovinu vyzaduje cas, aby se objevil, napríklad s rakovinou tlustého streva muze trvat deset let nebo déle. A mezitím lidé mohou z rutinního uzívání aspirinu vyvíjet závazné gastrointestinální nebo dokonce mozkové krvácení.
Rizika musí být vyrovnána s prínosy, poznamenává, "zejména kdyz jsou prínosy zpozdeny, zatímco rizika nejsou".
Napsal Catharine Paddock PhD

Videohry by mohly bojovat s kognitivním poklesem souvisejícím s vekem

Videohry by mohly bojovat s kognitivním poklesem souvisejícím s vekem

Vedci vyvinuli strategii výcviku zalozenou na videohrách, která podle studie zverejnená v casopise Nature muze "opravit" kognitivní pokles starsích jedincu. Výzkumní pracovníci z Kalifornské univerzity v San Francisku vytvorili NeuroRacer, pocítacovou hnací hru, o které vedci tvrdí, ze mohou být vyuzity ke zlepsení schopností multi-tasking a kognitivní kontroly.

(Health)

Zemní Turecko kontaminované Salmonelou Heidelberg Sickens 107 lidí v 31 státech, CDC Update

Zemní Turecko kontaminované Salmonelou Heidelberg Sickens 107 lidí v 31 státech, CDC Update

107 lidí je potvrzeno, ze se stalo infekcí Salmonella Heidelberg v 31 státech USA po konzumaci zkazené zemské kruty, ríká CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí). Zatím byla vypustena jedna úmrtí od vypuknutí epidemie v breznu 2011. Cargill, tretí nejvetsí producent krutových produktu v zemi, musel odvolat 36 milionu liber pravdepodobne kontaminovaného zemního kruta.

(Health)