cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Krupavá zelenina pomáhá zlepsit prezití rakoviny prsu

Cínské zeny, které konzumovaly spousty zelí, brokolice, kveták - kremicitá zelenina - mely vyssí míru prezití nez u jiných pacientu s rakovinou prsu, vysvetlují výzkumníci na výrocním zasedání AACR (American Association for Cancer Research), Chicago, USA .
Sarah J. Nechuta, Ph.D., Ph.D., postdoctorální výzkumný pracovník na Vanderbiltské univerzite v Nashville, Tenn., Rekl:

"Prezivsí pacienti s rakovinou prsu mohou dodrzovat obecné nutricní pokyny pri konzumaci zeleniny denne a mohou povazovat za rostoucí príjem krupavé zeleniny, jako jsou zelenina, zelí, kveták a brokolice, jako soucást zdravé výzivy."

Nechuta a tým vytycili, jaký vliv muze mít krízová zelenina na prezití rakoviny prsu. Získali údaje o sanghajské studii o prezití u karcinomu prsu v Sanghaji zahrnující 4 886 pacientu, kterí prezili rakovinu prsu ve stádiu 1 az 4, v letech 2002-2006.
Byly provedeny úpravy faktoru zivotního stylu, klinických rysu a demografie a zjistilo se, ze spotreba krupavé zeleniny behem prvních trí let po diagnóze rakoviny prsu byla spojena s nizsím rizikem úmrtí na rakovinu, nizsí celkovou mortalitou (uhynulo od cokoli), stejne jako opakování vzoru odpovedi na dávku.
Výzkumníci vysvetlili:
"U rostoucích kvartilu z kremicité rostlinné konzumace se riziko celkové mortality snízilo o 27% na 62%, riziko úmrtí na rakovinu prsu se snízilo o 22% na 62% a riziko opakování se snízilo o 21% na 35%."

Nechuta vysvetlil, ze vzhledem k tomu, ze se modely spotreby zeleniny v Cíne lisí od tech v USA a dalsích západních zemích, je treba provést úpravy, kdyz tyto nálezy zvázíme a aplikujeme je na pacienty, kterí prezili rakovinu prsu v Americe nebo v Evrope.
Nechuta rekl:

"Casto konzumovaná krovinná zelenina v Cíne zahrnuje repky, cínské zelí / bok choy a zelené, zatímco brokolice a bruselská klícka jsou bezneji konzumovaná krupavá zelenina ve Spojených státech a dalsích západních zemích. Za druhé, mnozství príjmu mezi cínskými zenami je hodne vyssí nez u zen v USA.
Úroven bioaktivních sloucenin, jako jsou isothiokyanáty a indoly, navrhovaná k tomu, aby hrála úlohu pri protinádorových úcincích krupavé zeleniny, závisí jak na mnozství, tak na druhu spotrebované krupavé zeleniny. "

Aby se lépe porozumelo spojení mezi spotrebou krupavých rostlin a výskytem rakoviny prsu, Nechuta ríká, ze budoucí studie by se mely zamerit na bioaktivní slouceniny, vcetne isothiokyanátu a dalsích hostitelských faktoru, které mají vliv na úcinky techto biologických sloucenin.
Napsal Christian Nordqvist

Nepovolit lékarum, aby mluvili o vlastnictví zbraní, ovlivnují úsilí v oblasti verejného zdraví

Nepovolit lékarum, aby mluvili o vlastnictví zbraní, ovlivnují úsilí v oblasti verejného zdraví

Odborníci varují v clánku o aktuálních otázkách zverejneném online v americkém casopise Preventive Medicine, ze zákon Florida, který omezuje lékare od poradenství pacientum a rodicum o bezpecnosti strelných zbraní, ohrozuje otevrenou komunikaci mezi lékari a pacienty v kritickém preventivním a verejném zdravotním problému.

(Health)

Vázené prikrývky pracují pro úzkost?

Vázené prikrývky pracují pro úzkost?

Obsah Co jsou vázené prikrývky? Výhody Domácí nebo obchod koupil? Jiné domácí léky Nekterí lidé, kterí zazívají úzkost, nemusí nalézt úlevu pomocí léku samotných, nebo mohou váhat zkusit léky. Jiné metody rízení úzkosti, jako je pouzití vázené deky, mohou pomoci.

(Health)