cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Barevná smes v ovoci a zelenine by mohla snízit riziko rakoviny plic u kuráku

Sloucenina nacházející se v pomerancích, sladkých paprikách a jiných ovoce a zelenine muze podle nové studie snízit riziko vzniku rakoviny plic souvisejících s kourením.
Beta-kryptoxanthin - nacházející se v pomerancích, sladkých paprikách a jiném ovoci a zelenine - muze pomoci snízit riziko vzniku rakoviny plic.

Publikováno v casopise Výzkum prevence rakoviny, studie popisuje, jak pigment, nazývaný beta-cryptoxanthin (BCX), snizuje pocet receptoru potrebných pro nikotin k paliva rustu plicního nádoru.

Nikotin je návyková chemikálie prítomná v tabáku a nekterých e-cigaretových kapalinách.

Studijní spoluautor Xiang-Dong Wang z Výzkumného strediska zemedelské výzivy Jean Mayer v USA na Univerzite Tufts University v Bostonu, MA a kolegové ríkají, ze jejich výsledky naznacují, ze konzumace ovoce a zeleniny s vysokým obsahem BCX by mohla snízit riziko rakoviny plic zpusobené kourením.

V letosním roce bude ve Spojených státech diagnostikováno priblizne 222,500 nových prípadu rakoviny plic a v dusledku tohoto onemocnení bude více nez 155 000 úmrtí.

Kourení zustává hlavní prícinou rakoviny plic. Podle Americké asociace plic (Lung Association) jsou muzi, kterí kourí, 23krát vyssí pravdepodobnost vývoje rakoviny plic nez muzi, kterí nekourí, zatímco zeny, které kourí, mají tricetkrát vyssí riziko vývoje onemocnení nez jejich nefajcisté protejsky.

Druhotná expozice koure je také rizikovým faktorem pro rakovinu plic, coz kazdorocne zpusobuje priblizne 7,330 úmrtí u nekuráku v USA.

Rust nádoru nikotinu a plic

V tabákovém kouri je více nez 7 000 sloucenin, z nichz mnohé jsou karcinogeny nebo látky zpusobující rakovinu, které poskozují bunky, které po inhalaci poskozují plíce.

Zatímco nikotin není povazován za prímou prícinu vzniku rakoviny plic, studie ukázaly, ze návyková sloucenina muze podporovat rust plicních nádoru.

Wang a kolegové vysvetlují, ze pri inhalování se nikotin váze na receptory na povrchu plic, známý jako nikotinový acetylcholinový receptor ?7 (?7-nAChR). To vyvolává signalizacní kaskádu, která zpusobuje proliferaci bunek a tvorbu nových krevních cév, coz jsou procesy spojené s rustem rakoviny.

Navíc nikotin zvysuje produkci ?7-nAChR a cím více techto receptoru se nikotin váze, tím silnejsí je signalizacní kaskáda, která podporuje kurácký rust bunek rakoviny plic.

Wang a kolegové se domnívají, ze by BCX mohl být úcinný pri snizování mnozství receptoru ?7-nAChR v plicích, coz by mohlo snízit rust bunek rakoviny plic.

BCX snízil rust plicních nádoru az o 63% u mysí

BCX je druh karotenoidu, který je zodpovedný za zluté, oranzové a cervené barvy mnoha druhu ovoce a zeleniny, vcetne pomerancu, mandarinek, butternut squash a sladké cervené papriky.

V predchozím výzkumu Wang a tým pozorovali souvislost mezi konzumací potravin bohatých na BCX a nizsím rizikem rakoviny plic u lidí. Pro tento nejnovejsí výzkum se tým rozhodl presne stanovit mechanismy, na nichz je tato asociace zalozena.

Aby dospeli k záveru, vedci dali dve skupiny mysí denne injekci karcinogenu odvozeného z nikotinu. Jedna skupina mysí dostala také denní dávku BCX pred a po injekci.

Ve srovnání s hlodavci, kterí nedostali denní dávku BCX, tým zjistil, ze hlodavci, kterí dostali karotenoid, zaznamenali 52-63 procentní snízení rustu plicního nádoru.

Denní dávka 870 mikrogramu BCX - ekvivalentní lidské spotrebe priblizne jedné sladké papriky nebo dvou mandarinek - byla nejúcinnejsí pri snizování rustu plicního nádoru, uvádí se v týmu.

BCX muze mít príznivý vliv na riziko rakoviny plic "

Dále výzkumníci testovali BCX na bunkách lidského karcinomu plic s a bez ?7-nAChR. Bylo zjisteno, ze bunky rakoviny plic s ?7-nAChR byly méne rozsíreny pri expozici BCX ve srovnání s bunkami rakoviny plic bez receptoru.

Zatímco dalsí výzkum je zapotrebí k lepsímu pochopení toho, jak BCX muze mít vliv na vývoj rakoviny plic u lidí, Wang a kolegové se domnívají, ze osoby vystavené tabákovému kouri by mohly tezit z konzumace potravin bohatých na BCX.

"U kuráku, uzivatelu tabákových výrobku nebo osob s vyssím rizikem expozice tabákovému kouri poskytují nase výsledky experimentální dukaz, ze konzumace potravin s vysokým obsahem BCX muze mít príznivý vliv na riziko rakoviny plic, jak to naznacují predchozí epidemiologické studie."

Xiang-Dong Wang

Zjistete, jak ibuprofen muze snízit riziko rakoviny plic u kuráku.

Mikrovlnná trouba zabíjí kuchynské bakterie

Mikrovlnná trouba zabíjí kuchynské bakterie

Americtí vedci zjistili, ze mikrovlny kuchynské houby, uterky a plastové nádoby na pracky znicí 99 procent kuchynských zárodku. Výsledky studie jsou uvedeny v casopise Journal of Environmental Health. Gabriel Bitton, profesor environmentálního inzenýrství na Floridské univerzite, kde byly testy provedeny, uvedl, ze "V podstate to, co zjistujeme, je, ze bychom mohli vyradit vetsinu bakterií za dve minuty.

(Health)

Synaptické mutace zvysují riziko poruch autistického spektra

Synaptické mutace zvysují riziko poruch autistického spektra

Nová studie publikovaná v PLoS Genetics pouzívá kombinaci genetických a neurobiologických prístupu k potvrzení, ze synaptické mutace zvysují riziko poruch autistického spektra (ASD) a zduraznuje vliv modifikátorových genu na tyto poruchy. ASD, heterogenní skupina poruch neurodevelopmentu, která mají komplexní dedicnost, se objevuje pred tremi lety a postihuje 1 ze 100 detí s vyssím rizikem u muzu nez u zen.

(Health)