cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.CAT vyhodnocuje závaznost exacerbace CHOPN

Studie ve Velké Británii ukázala, ze test hodnocení COPD (CAT) muze presne hodnotit závaznost exacerbace u jedincu s chronickou obstrukcní plicní chorobou (COPD). Studie je publikována on - line pred vydáním tisku v American Thoracic Society je americký zurnál dýchacích a kritické péce. Dr. Alex J Mackay, MBBS, clen klinického výzkumu na Akademické jednotce dýchací medicíny University College v Londýne, vysvetlil:

"V soucasnosti neexistuje siroce uznávaná standardizovaná metoda pro posuzování závaznosti príznaku pri exacerbacích u pacientu s CHOPN. Zaclenení skóre CAT do hodnocení pacientu s CHOPN muze poskytnout standardizovanou objektivní metodu pro posouzení závaznosti príznaku jak v klinické praxi, tak v klinických studiích."

Dotazník CAT s osmi polozkami (validovaný dotazník o zdravotním stavu) byl dokoncen u 161 pacientu s CHOPN, kterí byli pod dohledem alespon jednou v klinice a 75 pacientu behem 152 lécených exacerbací CHOPN.
Predchozí studie úspesne pouzily metodu CAT k merení príznaku COPD v primární a sekundární péci. CAT zahrnuje otázky ohodnocené hlenu, omezení aktivity, kasel, hrudník, spánek, energetické hladiny a bezdusnost.

Úcastníci, kterí zaznamenali casté exacerbace (? 2 exacerbace rocne), meli výrazne vyssí pocty CAT nez u pacientu s castými exacerbacemi.
Pri hodnocení 152 exacerbací se skóre CAT znacne zvýsilo z prumerné výchozí hodnoty 19,4 ± 6,8 na hodnotu 24,1 ± 7,3 pri exacerbaci. Skóre CAT od výchozího stavu az po nárust exacerbace bylo slabé a významne spojené se zmenou v CRP, ale nemelo by se menit fibrinogen. Navíc tým zjistil, ze zvýsení skóre CAT u exacerbace bylo výrazne spojeno s poklesem vynuceného expiracního objemu za jednu sekundu (FEV1). Pouzitím denních karet symptomu vedci zjistili, ze medián doby návratu byl znacne spojen s casem, který je vyzadován pro dosazení skóre CAT k návratu na výchozí hodnotu.
Dr. Mackay vysvetlil: "U nasich pacientu s CHOPN se skóre CAT odrázela závaznost exacerbace merená jak exacerbací délky, tak snízením funkce plic. Klasifikace CAT u exacerbací byla také slabe spojena se systémovými zánetlivými markery a byla zvýsena u stabilních pacientu s coz je historie castých exacerbací. Nase výsledky ukazují, ze CAT muze být pouzito jako skóre multidimenzionální povahy závaznosti exacerbace CHOPN. " Dospel k záveru:
"CAT je validován, volne a snadno podáván a muze být snadno zaclenen do bezné péce o pacienty s CHOPN bez dalsích nákladu. Muze být také uzitecné v klinických studiích jako objektivní míra nových intervencí zamerených na snízení exacerbace Protoze nase výsledky naznacují, ze skóre CAT muze odrázet hladiny systémových zánetlivých markeru, i kdyz slabe, tento nález muze mít zvlástní význam v klinických studiích protizánetlivých terapeutických cinidel u COPD. "

Napsal Grace Rattue

Nab-Paclitaxel porazí docetaxel jako lécbu první linie pro metastatický karcinom prsu

Nab-Paclitaxel porazí docetaxel jako lécbu první linie pro metastatický karcinom prsu

Nab-paclitaxel (Abraxane pro injekcní suspenzi) v dávce 150 mg / m2 týdne zlepsuje celkové prezití (OS) v mnohem vyssí míre nez u konvencní monoterapie taxanem u zen s dríve nelécenou metastazující rakovinou prsu (MBC) podle výsledku studie fáze II zverejnené na 34. rocníku sympozia Rakovina prsu v San Antoniu (SABCS).

(Health)

HCG dieta je neprokázaná a potenciálne skodlivá, ríkají odborníci na endokrinní terapii

HCG dieta je neprokázaná a potenciálne skodlivá, ríkají odborníci na endokrinní terapii

Nadace Hormon, verejná asociace spolecnosti Endokrinní spolecnost, vydala informacní list nazvaný "Mýtus vs. fakt: dieta lidského chorionického gonadotropinu (hCG)", aby se vycistil zmatek kolem lidského chorionického gonadotropinu (hCG) strava. Zpráva podrobne popisuje, jak je hCG navrzena pro práci v tele, stejne jako rizika pri uzívání hCG, která pomáhá pri hubnutí.

(Health)