cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Brain "vázaný jinak" u muzu a zen

Vedci z univerzity v Pensylvánii nalezli výrazné rozdíly v tom, jak jsou prenáseny mozky muzu a zen. V jedné oblasti mozku mají zeny více spojení mezi levou a pravou hemisférou a muzi v hemisférech, zatímco v jiné oblasti mozku je to naopak.

Vedci tvrdí, ze rozdíly mohou napríklad vysvetlit, proc jsou muzi v prumeru lépe schopni ucit se a plnit jednotlivé úkoly, jako je cyklistika nebo navigace, zatímco zeny mají tendenci být lepsí v multitaskingu a resení problému v skupinových situacích.

Studie je jednou z nejvetsích, která porovnává "conneomes" - komplexní mapy neuronových spojení v mozku - muzských i zenských lidí.

Tým popisuje zjistení v nedávném on - line císle Sborník národní akademie ved (PNAS).

Mozkovna je ruzná a doplnková


Výzkumníci zjistili, ze u muzu je zvýsená konektivita zepredu dozadu v jedné polokouli (horní) a zleva doprava u zen (nizsí).
Zápocet: Ragini Verma, PhD, sborník z Národní akademie ved

Starsí autor Ragini Verma, docentka v oddelení radiacní medicíny Penn's Perelman School of Medicine, ríká:

"Tyto mapy nám ukazují výrazný rozdíl - a komplementaritu - v architekture lidského mozku, který pomáhá poskytnout potenciální nervovou základnu pro to, proc muzi vyniká pri urcitých úkolech, a zeny u ostatních."

Ve srovnání s mapami mozku v prubehu vývoje témer 1000 mladých lidí ve veku od 8 do 22 let se tým shledal, ze zeny mají vetsí vazbu mezi levou a pravou hemisférou v supratentní oblasti - která obsahuje nejvetsí cást mozku, mozku.

Na druhou stranu, muzi vykazovali vetsí propojení v kazdé polokouli.

Ale v cerebellum - oblasti mozku dulezitém pro rízení motoru - muzi meli vetsí propojení mezi levou a pravou hemisférou, zatímco zeny vykazovaly více propojení v kazdé hemisfére.

Výzkumníci naznacují, ze rozdíly v muzských a zenských spojencích pravdepodobne dávají muzím úcinnejsí systém koordinovaného úcinku, kde mozek a kura pomáhají preklenout percepcní zkusenosti v zadní cásti mozku.

Naproti tomu zenský mozek pravdepodobne lépe integruje analytické a sekvencní procesy levé hemisféry se zpracováním prostorových, intuitivních informací, které se dejí na pravé hemisfére.

Co-autor Ruben C. Gur, profesor psychologie v Pennove psychiatrickém oddelení, ríká:

"Je naprosto prekvapující, jak jsou mozky zen a muzu komplementární."

Podrobné mapy spojení

Predchozí studie ukázaly, ze mezi pohlavími existují rozdíly v mozku, avsak nikoliv v rozsahu zduraznování rozdílu v neurálním vedení, a nikoliv v tak velké populaci, ríkají výzkumní pracovníci.

Pro jejich studium, prof. Verma, Gur a kolegové pouzívali vysoce citlivou formu zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), známou jako difuzní tenzorové zobrazování (DTI), která sleduje vodu pohybující se po nervových vláknech. Zvýraznení techto vodních cest vytvárí podrobnou mapu cest, které spojují ruzné oblasti mozku.

Rozdíly mezi pohlavími v souvislosti s mozkem byly výraznejsí u úcastníku starsích 13 let.

Tato zobrazovací studie je soucástí rozsáhlejsí studie chování provádené v Penn. Tato studie ukázala výrazné rozdíly v chování mezi pohlavími, zvláste ve veku 13 let, pricemz zeny prekonaly muze pri testování pameti a obliceje, pozornosti a sociálního poznání a muzi se lépe ujali pri testování prostorového zpracování a senzorimotorické rychlosti.

Prof. Gur ríká:

"Podrobné mapy spojení mozku nám nejen pomohou lépe pochopit rozdíly mezi tím, jak muzi a zeny myslí, ale také nám poskytnou lepsí prehled o korenech neuropsychiatrických poruch, které se casto týkají sexu."

Tým nyní plánuje zjistit, zda studie funkcních magnetických rezonancních snímku (fMRI) podporují tato zjistení. A také chtejí kvantifikovat, jak se mozek jednotlivce jednotlivce lisí od obycejné populace, a také zjistit, jaká jsou ruzná spojení a která jsou stejná mezi pohlavími.

Prostredky z Národních ústavu dusevního zdraví pomohly financovat studii.

V jiné studii zverejnené v casopise Open Access Biologie sexuálních rozdílu v zárí 2012 vedci zjistili, ze muzi a zeny uvidí veci jinak, protoze vizuální centra jejich mozku pracují jinak - navrhli, ze zatímco zeny lépe rozlisují barvy, muzi jsou citlivejsí na jemné detaily a rychle se pohybující podnety.

Test dýchání dokáze detekovat rakovinu tlustého streva

Test dýchání dokáze detekovat rakovinu tlustého streva

Efektivní a vcasná metoda vysetrení kolorektálního karcinomu zustává uz mnoho let senem gerontologu. Metoda, jako je napríklad dechový test, podobný testu na pití alkoholu a jízde, muze usnadnit diagnostiku rakoviny tlustého streva, uvádí nová studie britského casopisu Surgery.

(Health)

Rajcata Riziko mrtvice

Rajcata Riziko mrtvice

Pokud budete jíst velké mnozství rajcat, vase riziko mrtvice bude pravdepodobne nizsí, vedci z univerzity ve východním Finsku v Kuopiu odhalili v vydání z 9. ríjna neurologie. Autori dodali, ze lykopen, coz je antioxidant v rajcatech, má zrejme prínos pro prevenci mrtvice. Nekolik studií bylo provedeno na rajcatech a mnozí zjistili, ze mají významné zdravotní prínosy.

(Health)