cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."Anklebot", která merí tuhost kloubu, muze pomoci pri rehabilitaci

Clenský kloub je slozitou strukturou svalu, slach a kostí, coz predstavuje skutecnou výzvu pro rehabilitaci, kdyz se to pokazí. Nyní tým biomechanických odborníku na MIT navrhl robota, který nazývají "kotník", který dokáze merit tuhost kotníku v ruzných smerech a poskytuje dulezité informace fyzickým terapeutum.

Neville Hogan, profesor strojírenského inzenýrství MIT v Sun Jae, ríká, ze kotník je "nikde v blízkosti jednoduchého kloubu":

"Predstavte si, ze máte sbírku oblázku a zabalíte kolem sebe celou radu elastických pásu. To je skoro popis toho, co je kotník."

Profesor Hogan a jeho kolegové z MIT Newman laborator pro biomechanika a rehabilitace cloveka provedli studii, kde pouzívali kotník k merení tuhosti kotníku v ruzných smerech.

O svých zjisteních písou v dokumentu, který byl nedávno zverejnen online Transakce IEEE na nervových systémech a rehabilitacním inzenýrství.

Pomáhá tem, kterí trpí stokem


Prední a bocní pohled na dobrovolníka, který nosí kotník v sedící pozici. Behem experimentu robot posunul kotník a zaznamenal tuhost v nekolika smerech. Fotky: Hyunglae ??Lee

Anklebot je robot namontovaný na kolenní ortézu a spojený s obuví navrzenou na míru, kterou sedí pacient. Jakmile jsou pripojeni k Anklebot, robot pohybuje nohou pacienta podle prednastaveného vzoru v ruzných smerech v normálním rozsahu pohybu kotníku.

Elektrody zaznamenávají úhlový posuv a tocivý moment na kloubu (trochu jako mnozství ohýbání, ukazování a zkroucení, které clen umoznuje nozku), aby zjistil, jak je kotník tuhý.

Kdyz testovali kotník na zdravých dobrovolnících, tým zjistil, ze kotník je nejsilnejsí, kdyz pohybuje nohou nahoru a dolu (ohybem a polohováním, jako je tlacení na plynovém pedálu). Je méne silný pri naklápení ze strany na stranu a nejslabsí pri otácení smerem dovnitr.

Byli prekvapeni, kdyz zjistili, ze pohyb kotníku vedle sebe je nezávislý na pohybu hrbetu a dolu.

Profesor Hogan ríká, ze doufá, ze jejich nálezy pomohou fyzikálním terapeutum a klinikum lépe porozumet druhum fyzických omezení, která pacienti s mozkovou príhodou nebo motorickými poruchami prozívají.

Pred provedením této nejnovejsí studie tým testoval anklebot jako nástroj fyzické terapie, který pomáhá pacientum s mozkovou príhodou, kterí mají problémy s chuzí.

Pacienti meli denní zasedání, kde sedeli na zidli a byli pripojeni k kotníku. Zpocátku robot vykonal veskerou práci, polozil kotník radou pohybu a uvolnil svaly.

Ale postupne, jak pacienti zacali pohybovat kotníky sami, robot jim pomuze méne a méne.

Prof. Hogan vysvetluje:

"Klícovou vecí je, ze stroj se dostává z cesty tak, jak to potrebuje, abyste neuskutecnili pohyb. Nevytlacujeme koncetinu kolem sebe." Pacient musí neco udelat.

Anklebot se lisí od ostatních robotických terapií, protoze umoznuje pacientovi postupne delat více a více práce, namísto toho, aby veskerou práci vykonal jako zpusob, jak vycvicit svaly.

Eric Perreault je profesorem biomedicínského inzenýrství a fyzikální medicíny a rehabilitace na Northwestern University a nezúcastnil se výzkumu. Ríká, ze tým MIT nám dal první pohled na to, jak aktivace svalu mení mechaniku kotníku, coz je velmi dulezité pro zranení kotníku, jako jsou bezné výkyvy. Poznamenává:

"Zajímavým rozsírením této práce je, ze je mozné vycvicit jednotlivce k tomu, aby aktivovali své svalové centrum, a to zpusobem, který pomáhá snízit pravdepodobnost úrazu. Dalsím okamzitým prínosem studie je, ze predstavuje metodu pro kvantifikaci vlivu existujících rehabilitacních terapií o mechanických vlastnostech kotníku. "

V roce 2012 výzkumníci v Recku oznámili, ze profesionální fotbaloví hráci mají tendenci trpet vetsím vyvrtnutím kotníku, kdyz je jedna noha silnejsí nez druhá.

Co jsou nocní hruzy a proc se to deje?

Co jsou nocní hruzy a proc se to deje?

Obsah Co jsou nocní hruzy? Príznaky Príciny Testy a diagnóza Lécba Nocní hruzy u dospelých Nocní hruzy nebo spánek jsou spolecné termíny pro epizody, které zpusobují strach v noci, zejména u detí. Jsou odlisné od nocních mur. Mohou být straslivé pro osobu, která je má a pro svou rodinu.

(Health)

Rizika acetaminofenu byly "podcenovány"

Rizika acetaminofenu byly "podcenovány"

Acetaminofen je nejpouzívanejsí léky proti bolesti a léky na predpis ve svete. Nicméne nová studie zverejnená v casopise Annals of Rheumatic Diseases naznacuje, ze rizika tohoto populárního analgetika mohou být podcenována lékarem. Prestoze studie spojí nezádoucí príhody s pouzitím acetaminofenu, výzkumníci pripomínají, ze celkové riziko nezádoucích úcinku zustává malé.

(Health)