cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zpráva o tunácích resí problém, který neexistuje

Nedávná zpráva projektu The Mercury Policy Project obsahuje desítky resení pro údajný problém, ze deti jedí prílis mnoho tunáku.
Jako dietetik jsem mel stejnou reakci, jako kdybych cetl, "deti jedí prílis mnoho ovoce a zeleniny" nebo "deti hrají prílis mnoho".
Tunák, stejne jako ostatní oceánské ryby, je výzivou. Jediná dávka obsahuje obilné bílkoviny a omega-3, které jsou nezbytné pro normální vývoj, do méne nez 150 kalorií. A jako bonus, tuniak je vhodný, siroce dostupný a cenove dostupný. Existuje skutecne trend smerem k drobným milovníkum tunáka, a pokud ano, to vyzaduje obavy nebo ocenení?
Zpráva o projektu Merkurová politika není recenzovanou studií nebo prezkumem studií, takze její nároky vyzadují blizsí pohled.

Nárok c. 1:

"Konzervovaná tunáka je nejvetsím zdrojem methylortu ve strave v USA, která prispívá 32 procenty z celkového poctu a je hlavním zdrojem rtuti pro deti."

Blizsí pohled: Aby bylo toto tvrzení smysluplné, melo by se jednat o mnozství rtuti v diety pro deti. Nebo alespon v blízkosti. Nebo alespon meritelné. Nejnovejsí vedecké údaje ukazují, ze mezi detmi "prumerné hladiny rtuti v období 2005-2008 nebyly hláseny, protoze podíl výsledku pod hranicí detekce byl prílis vysoký, aby poskytl platný výsledek." Nejen proto, ze je hladina rtuti v detské strave problematická, ale není detekovatelná.

Nárok c. 2:

"Konzervovaný tunák se podává v mnoha skolních obedových programech."
Blizsí pohled: Seznam amerických ministerstva zemedelských potravin dostupných skolám zahrnuje více nez 40 druhu hovezího, kurecího, veprového a krutího masa, ale pouze dva druhy ryb, sumce a aljasský pollock. Potraviny v tomto seznamu predstavují asi 15-20 procent jídel, které byly podávány s skolním obedem. Mezi zbývajícími nabídkami není podle názoru School Nutrition Association ani tunák prílis beznou volbou. Zprávy o návrzích na skolní trendy z roku 2012 se dotazovaly na nejoblíbenejsí moznosti obeda a snídane ve skolách a tunák nebyl na seznamu.

Takze jaká je celá zpráva o projektu Merkurové politiky o tom, ze je zalozeno prílis mnoho tunáku na skolních obedách? Vedoucí autor Ned Groth byl pohovorem Potravinové novinky, který uvádí:
"Groth pripoustí, ze jeho organizace neprovádela pruzkum, aby zjistil, jak casto se ve skolách podává tunák, a dodal, ze slysel" anekdotické "odkazy na cetnost tunáka, obedy príteleho vnuka v New Jersey. "

Nárok c. 3:

"Deti by nemely jíst tunák albacor."
Blizsí pohled: V podstate vsechny morské plody obsahují stopy rtuti a mají od pocátku casu. Ackoli se zpráva o projektu Merkur Policy nazývá "prekvapení tunáka", ocekávalo se prumerné zjistené úrovne rtuti. Hromada tunáku, lehkých tunáku a tunáku z tunáku dubových obsahovala prumernou úroven rtuti o minimálne o 40 procent nizsí nez úroven potravin a léku, která se týkala 1,0 dílu na milión; 0,125, 0,058 a 0,560 ppm. Na základe této izolované slozky tunáka je to bezpecné. Tunák je vsak víc nez dodávka rtuti.
V této zpráve bylo málo pozornosti, pokud jde o ostatní 999,999,44 nebo více milionu dílu na milion bílkovin bez obsahu bílkovin, omega-3, selenu atd. Ze trí typu tunáka, které se podívaly, je tunák bílý nejbohatsí zdroj omega -3s. Odstranení z detské stravy znamená odstranení tech zdravých tuku, které vytvárejí mozky.
Secteno a podtrzeno: Neexistuje nic, co by naznacovalo, ze deti jedí prílis mnoho tunáku nebo ryb jakéhokoli druhu a veda ve skutecnosti ukazuje, ze jíst nestací. Zatímco my víme, ze prumerná hladina rtuti v detské strave není detekovatelná, 90 procent detí nesplnuje Akademii výzivy a dietetiky doporucuje príjem omega-3 na bázi ryby. Projekt Mercury Policy Project nejen resí problém, který neexistuje; tím, ze vystrasí lidé z pomerne populárního druhu ryb, tunáka, muze tato zpráva bohuzel prispet ke skutecnému riziku, stravování s nedostatkem morských zivocichu a omega-3.
Napsal Jennifer McGuire, MS., RD
Registrovaný dietitik v Národním rybárském institutu.

Otcovská obezita ovlivnuje riziko rakoviny dítete

Otcovská obezita ovlivnuje riziko rakoviny dítete

Obézní muzi mají vetsí pravdepodobnost, ze budou detem detem, kterí pokracují ve vývoji rakoviny, ve srovnání s muzi normální hmotnosti, informovali výzkumníci z nemocnice Duke Unviersity v BMC Medicine. Predchozí studie ukázaly, ze materská strava a váha mohou mít vliv na zdraví dítete - dokonce jeste pred tím, nez se narodí. Hypomethylace genu kódujícího IGF2 (rustový faktor 2 podobný inzulínu) u kojencu zvysuje riziko rozvoje rakoviny, pokud jsou starsí.

(Health)

Mapování emocí v tele prinásí konzistentní globální výsledky

Mapování emocí v tele prinásí konzistentní globální výsledky

Emoce se projevují jako pocity v tele. Zatímco úzkost je casto doprovázena tesným pocit v hrudi, láska muze vyvolat pocit tepla po celém tele. Nyní vsak nová studie od vedcu z Finska odhaluje, ze vnímání techto pocitu je na celém svete trvale podobné, coz naznacuje základní biologický základ.

(Health)