cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Riziko vzácného rakoviny plic muze být zvýseno u koz

Podle studie predlozené na výrocním kongresu evropské spolecnosti pro respiracní spolecnost v Amsterodamu francouzstí vedci zjistili, ze expozice kozám muze zvýsit riziko urcitého typu rakoviny plic, známého jako pneumonický adenokarcinom plic (P-ADC), který má slabé spojení s kourením tabáku ve srovnání s jinými typy onemocnení.
Behem predchozích pokusu o identifikaci dalsích triggeru, které mohou zpusobit onemocnení, vedci pozorovali podobnosti mezi P-ADC a virovou infekcí, která zpusobuje rust plic ovcí. Na základe techto podobností se výzkumníci rozhodli zjistit, zda virový prípravek nalezený u ovcí a koz by mohl být snadno predán osobám pracujícím se zvíraty, coz by vedlo k podrízenosti pro P-ADC.
Soucasná epidemiologická studie byla provedena u 44 pacientu s P-ADC a 132 úcastníku bez onemocnení, kterí vsichni dostávali dotazníky k posouzení rady rizikových faktoru, jako je jejich status kourení, osobní anamnéza rakoviny a jejich expozice kozám.
Závery ukázaly, ze ti, kterí meli behem svého zivota profesionální expozici kozám, meli petkrát vyssí riziko vzniku P-ADC ve srovnání s jinými typy rakoviny plic. Výsledky také ukázaly vysokou vazbu mezi P-ADC a zenami, stejne jako u jedincu, kterí nikdy nekourili nebo nemeli zádnou osobní anamnézu rakoviny.
Dr. Nicolas Girard z nemocnice Louis Pradel, Hospices Civils de Lyon, uvedl:

"Vedci si vsimli podobnosti mezi P-ADC a nákazlivou virovou infekcí u ovcí predtím. To nás vedlo k prozkoumání moznosti, ze profesionální expozice skotu by ucinila lidi citlivejsí na P-ADC." Tyto poznatky ukazují, ze expozice kozám muze být rizikovým faktorem pro tento typ rakoviny plic, jsou vsak potrebné dalsí studie k posouzení dalsích potenciálních rizikových faktoru pro toto onemocnení. "

Napsal Petra Rattue

Srdecní a rakovinná rizika brisního tuku

Srdecní a rakovinná rizika brisního tuku

Prenásení prílis velkého mnozství tuku kolem bricha zpusobuje, ze lidé jsou vystaveni vetsímu riziku onemocnení srdce a rakoviny ve srovnání s lidmi, kterí mají podobný index telesné hmotnosti (BMI), ale prenásejí svuj tuk v jiných cástech tela. Tak ríká americká studie zverejnená on-line v cervenci vydání Journal of American College of Cardiology.

(Health)

Jak Evropané reagují tím, ze ríkají, co jíst?

Jak Evropané reagují tím, ze ríkají, co jíst?

Jako soucást sirsího projektu EATWELL, který je zameren na efektivní politické zásahy na podporu zdravé výzivy pro vsechny v EU, je pruzkum EATWELL mezinárodní studii zalozená na náhodných vzorcích více nez 3 000 pocítacem podporovaných webových rozhovoru, výzivové politiky ve Velké Británii, Itálii, Belgii, Dánsku a Polsku v závislosti na veku, ekonomickém bohatství, politických názorech, obezite a ochote platit za takové politiky.

(Health)