cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Agresivní lymfom - intenzivní chemoterapie výrazne zlepsuje prezití a recidivu u mladsích pacientu

Podle studie publikované online první v roce 2009 Lancet, mladsí jedinci, kterí trpí difúzním velkým B-bunecným lymfomem, kterí uzívali intenzivnejsí rezim chemoterapie ve spojení s rituximabem, prezívají podstatne déle a jsou asi dvakrát vyssí pravdepodobnost, ze zustanou v remisi o 3 roky pozdeji ve srovnání s temi, kterí dostávají standardní chemoterapii v kombinaci s rituximabem.
Výsledek u jedincu s lymfomem mladsím 60 let se v posledních 10 letech výrazne zlepsil v dusledku kombinované lécby standardním chemoterapeutickým rezimem CHOP (doxorubicin, cyklofosfamid, prednison a vincristin) a monoklonální protilátkou rituximab. Nekterí pacienti se vsak po úplné reakci na lécbu stále jeste relapsují a výzkumní pracovníci dosud nevytvorili nejlepsí kombinaci chemoterapie s rituximabem.
Podle nedávných výzkumu muze intenzivní chemoterapie (vyssí dávky se zkrácenými intervaly mezi lécebnými postupy) prínosem pro mladé jedince s agresivními lymfomy.
379 úcastníku ve veku 18 az 59 let s raným strednestupnovým difuzním velkým B-bunecným lymfomem (jedna z nejcastejsích a nejagresivnejsích forem non-Hodgkinova lymfomu) byla náhodne zarazena do dvou skupin pri vysetrování provádeném skupinou d "Etude des Lymphomes de I'Adulte (GELA).

  • Jedna skupina pacientu dostala ve dvou týdnech ctyri cykly chemoterapie s intenzivní dávkou (doxorubicin, cyklofosfamid, vindesin, bleomycin a prednison) plus rituximab (R-ACVBP) *
  • Druhá skupina dostávala v trítýdenních intervalech osm cyklu standardní lécby (R-CHOP).
Po trech letech výzkumníci uvedli, ze:
  • Prezití bez príhody (jedinci, u nichz nedoslo k neplánované lécbe lymfomu, k recidive nebo k progresi onemocnení nebo k úmrtí), bylo podstatne lepsí u úcastníku, kterí dostávali dávku intenzivní chemoterapii kombinovanou s rituximabem (81%) ve srovnání s temi, kterí dostávali standardní lécbu 67%).
  • Riziko výskytu príhody bylo snízeno o 44% pri intenzívnejsí chemoterapii.
  • Úcastníci, kterí dostávali dávku intenzivní chemoterapii, meli o 56% nizsí riziko úmrtí a meli o 52% nizsí pravdepodobnost progrese onemocnení ve srovnání s úcastníky, kterí dostávali standardní terapii.
Nicméne sance na výskyt závazných nezádoucích úcinku byly výrazne zvýseny zvýsením intenzity lécby. Zejména hematologické a sliznicní toxické úcinky byly významne prevládající ve skupine s intenzivní dávkou a významne vyssí podíl úcastníku zaznamenal febrilní neutropenii (38% oproti 9%).
Vedci vysvetlují:

"Intenzivní imunochemoterapie s R-ACVBP predstavuje alternativu k R-CHOP ke zlepsení prezití u pacientu mladsích 60 let s difuzním velkým B-bunecným lymfomem s nízkou strední mírou rizika."

Výzkumníci vyzývají k dalsímu výzkumu s cílem identifikovat podskupiny jedincu, kterí s touto intenzivní lécbou nejvíce vyuzívají.
V komentári Julie Vose z Nebrasky Medical Center, Omaha, USA varuje:
"Tento dávkove intenzivní rezim by mel být pouzíván pouze u pacientu, u nichz je ocekávaná relapsová frekvence dostatecná k oduvodnení vyssích toxických úcinku a nákladového profilu."

Napsal Grace Rattue

Kokain muze podnítit mozkové bunky, aby se znicili

Kokain muze podnítit mozkové bunky, aby se znicili

Nový výzkum na mysích ukazuje, ze vysoké dávky kokainu mohou zpusobit, ze mozkové bunky doslova tráví své vlastní vnitrní prostredí tím, ze poslali prirozený proces vylucování odpadku nazývaný autofagie do preplnení. Studie ukazuje, ze kokain zpusobuje smrt neuronu v mozku mysí tím, ze posílá proces odberu bunek, který se nazývá autofagie, do "overdrive".

(Health)

Bezpecnost sindelových ockovacích látek byla potvrzena

Bezpecnost sindelových ockovacích látek byla potvrzena

Nová studie s 193 083 dospelými, zverejnená v casopise Journal of Internal Medicine, odhalila, ze vakcína proti herpes zoster, nazývaná také ockovací látka proti sindelum, je bezpecná pri prevenci sindelu, vyrázky z ptacích viru, které postihují více nez 1 milion lidí kazdorocne ve Spojených státech . Sindel je extrémne bolestivý a infekcní a virus se muze nekolikrát vrátit do tela cloveka a zpusobit poskození nervového systému.

(Health)