cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Agresivní lymfom - intenzivní chemoterapie výrazne zlepsuje prezití a recidivu u mladsích pacientu

Podle studie publikované online první v roce 2009 Lancet, mladsí jedinci, kterí trpí difúzním velkým B-bunecným lymfomem, kterí uzívali intenzivnejsí rezim chemoterapie ve spojení s rituximabem, prezívají podstatne déle a jsou asi dvakrát vyssí pravdepodobnost, ze zustanou v remisi o 3 roky pozdeji ve srovnání s temi, kterí dostávají standardní chemoterapii v kombinaci s rituximabem.
Výsledek u jedincu s lymfomem mladsím 60 let se v posledních 10 letech výrazne zlepsil v dusledku kombinované lécby standardním chemoterapeutickým rezimem CHOP (doxorubicin, cyklofosfamid, prednison a vincristin) a monoklonální protilátkou rituximab. Nekterí pacienti se vsak po úplné reakci na lécbu stále jeste relapsují a výzkumní pracovníci dosud nevytvorili nejlepsí kombinaci chemoterapie s rituximabem.
Podle nedávných výzkumu muze intenzivní chemoterapie (vyssí dávky se zkrácenými intervaly mezi lécebnými postupy) prínosem pro mladé jedince s agresivními lymfomy.
379 úcastníku ve veku 18 az 59 let s raným strednestupnovým difuzním velkým B-bunecným lymfomem (jedna z nejcastejsích a nejagresivnejsích forem non-Hodgkinova lymfomu) byla náhodne zarazena do dvou skupin pri vysetrování provádeném skupinou d "Etude des Lymphomes de I'Adulte (GELA).

  • Jedna skupina pacientu dostala ve dvou týdnech ctyri cykly chemoterapie s intenzivní dávkou (doxorubicin, cyklofosfamid, vindesin, bleomycin a prednison) plus rituximab (R-ACVBP) *
  • Druhá skupina dostávala v trítýdenních intervalech osm cyklu standardní lécby (R-CHOP).
Po trech letech výzkumníci uvedli, ze:
  • Prezití bez príhody (jedinci, u nichz nedoslo k neplánované lécbe lymfomu, k recidive nebo k progresi onemocnení nebo k úmrtí), bylo podstatne lepsí u úcastníku, kterí dostávali dávku intenzivní chemoterapii kombinovanou s rituximabem (81%) ve srovnání s temi, kterí dostávali standardní lécbu 67%).
  • Riziko výskytu príhody bylo snízeno o 44% pri intenzívnejsí chemoterapii.
  • Úcastníci, kterí dostávali dávku intenzivní chemoterapii, meli o 56% nizsí riziko úmrtí a meli o 52% nizsí pravdepodobnost progrese onemocnení ve srovnání s úcastníky, kterí dostávali standardní terapii.
Nicméne sance na výskyt závazných nezádoucích úcinku byly výrazne zvýseny zvýsením intenzity lécby. Zejména hematologické a sliznicní toxické úcinky byly významne prevládající ve skupine s intenzivní dávkou a významne vyssí podíl úcastníku zaznamenal febrilní neutropenii (38% oproti 9%).
Vedci vysvetlují:

"Intenzivní imunochemoterapie s R-ACVBP predstavuje alternativu k R-CHOP ke zlepsení prezití u pacientu mladsích 60 let s difuzním velkým B-bunecným lymfomem s nízkou strední mírou rizika."

Výzkumníci vyzývají k dalsímu výzkumu s cílem identifikovat podskupiny jedincu, kterí s touto intenzivní lécbou nejvíce vyuzívají.
V komentári Julie Vose z Nebrasky Medical Center, Omaha, USA varuje:
"Tento dávkove intenzivní rezim by mel být pouzíván pouze u pacientu, u nichz je ocekávaná relapsová frekvence dostatecná k oduvodnení vyssích toxických úcinku a nákladového profilu."

Napsal Grace Rattue

Sul, sladká, kyselá ... ted tuk je jedním z nasich základních vkusu

Sul, sladká, kyselá ... ted tuk je jedním z nasich základních vkusu

Oleogustus je jméno, které je dáno smyslu pro tukovou chut, kterou vedci verí, ze by mel být pridán jako sestý smysl chuti vedle soli, sladké, kyselé, horké a umami. Tuk byl ve studiu tak typický jako chut sladká. Závery jsou od výzkumníku na Purdue University v West Lafayette, IN a publikovány online v casopise Chemical Senses, casopis chemorecepce.

(Health)

Presný krevní test Alzheimerovy choroby na obzoru

Presný krevní test Alzheimerovy choroby na obzoru

Vedci v Nemecku identifikovali nový krevní test, který muze v budoucnu poskytnout mnohem dríve diagnostiku Alzheimerovy choroby a dalsích degenerativních poruch. Tým od Sárské univerzity a spolecnosti Siemens Healthcare popisuje svuj test v casopise Open Access Genome Biology. Zjistili, ze muze být pouzita k rozlisování mezi lidmi s Alzheimerovou chorobou a zdravými lidmi bez demencí.

(Health)