cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.AIDS Drug Combo doporucené WHO prichází pod ohnem

Nová analýza dukazu z výzkumu naznacuje, ze jeden z lécebných rezimu proti AIDS, který se v rozvojových zemích stále casteji pouzívá a doporucuje Svetová zdravotnická organizace (WHO), muze mít u pacientu neprijatelne vysoké riziko selhání a míry rezistence léku. Studie, kterou vedla Stanfordská lékarská skola, se objevuje v tiskové zpráve casopisu z 15. brezna Klinické infekcní nemoci. V redakci pozadují významní výzkumní pracovníci klinické hodnocení kombinace tenofovir / lamivudin / nevirapin, aby rozhodly, zda by mela zustat na seznamu WHO doporuceném.
V roce 2010 WHO revidovala své pokyny pro lécbu HIV, pricemz nahradila nekteré starsí, toxictejsí lécbu ctyrmi novými rezimy. Vsechny ctyri rezimy zahrnují antiretrovirové léky tenofovir v kombinaci bud s lamivudinem nebo emtricitabinem a jedním nebo druhým jiným párem, nevirapinem nebo efavirenzem.
Pokyny WHO jsou dulezité, protoze vetsina rozvojových zemí se na ne spoléhá pri vypracovávání vlastních pokynu pro lécbu. Takové regiony obsahují vetsinu 5 milionu lidí na celém svete, kterí v soucasné dobe dostávají záchrannou HIV lécbu zalozenou na kombinacích antiretrovirových léku.
Hlavní resitel Dr. Robert Shafer, profesor lékarského oddelení v divizi infekcních onemocnení na Stanfordské univerzite v Kalifornii, a kolegové, prosla pres 1800 casopisu a konferencních abstrakcí a shledala 33 studií, které zkoumaly úcinnost techto ctyr nové kombinace léku, které nove doporucila WHO.
Nejlevnejsí ze ctyr kombinací léciv doporucených WHO je kombinace tenofoviru s lamivudinem a nevirapinem.
Shafer a jeho kolegové nalezli pouze tri studie pokrývající tuto kombinaci.
Dve ze studií byly pokusy, které se musely zastavit brzy kvuli vysokým chybám v prvních trech az ctyrech mesících. A tretí byla retrospektivní studie antiretrovirové terapie, která byla podána 9 000 pacientum v Nigérii, u kterých byla zjistena, ze kombinace tenofovir / lamivudin / nevirapin má nejvyssí míru selhání.
Shafer rekl tisku, ze se rídil "nekolika radami dukazu", z nichz vsechny "silne naznacují", ze tato konkrétní terapie predstavuje riziko pro úspesnou lécbu:
"Není to jen to, ze se zdálo být méne úcinné [ve srovnání s jinými alternativami], ale u pacientu s selháním lécby se rezistence léku rozvinula rychle," dodal.
Kombinace tenofovir / lamivudin / nevirapin doporucená WHO se stále casteji pouzívá v subsaharské Africe, ríká Shafer, kde je monitorování prílis rídké, aby bylo mozno pozorovat selhání lécby.
V takových oblastech testování zátezového zatízení není provádeno casteji a testování odolnosti se casto nedeje vubec, rekl Shafer a poznamenal, ze "muze trvat nekolik let, nez se vyporádat s problémy".
Shafer dále vysvetluje, ze pokud nebude vypracována prospektivní studie (která následuje od zacátku lidí), bude vyzadovat spoustu retrospektivních údaju, které potvrdí obavy, které vznesly s kolegy: ze kombinace tenofovir / lamivudin / nevirapin muze mít míru selhání, která je neprijatelná, ve srovnání s jinými lécbami doporucenými WHO.
Výzkumní pracovníci z Harvardské lékarské skoly, Zimbabwe univerzity a univerzity Witwatersrand v Jizní Africe písou v doprovodném úvodníku, ze sdílejí tyto obavy.
Vyzývají mezinárodní organizace a výrobce léku, aby provedli randomizovanou klinickou studii bezpecnosti a úcinnosti kombinace tenofovir / lamivudin / nevirapin jako lécbu HIV, aby rozhodly, zda by mel zustat na seznamu doporuceném Svetovou zdravotnickou organizací.
Napsal Catharine Paddock PhD

Neinfekcní onemocnení - úmrtí v celosvetovém merítku, zejména v rozvojových zemích

Neinfekcní onemocnení - úmrtí v celosvetovém merítku, zejména v rozvojových zemích

Neprokazatelné nemoci, které mohou vázne ohrozit sociální a hospodárský rozvoj zeme, postupne zabíjejí více lidí po celém svete, uvádí nová zpráva Svetové zdravotnické organizace. Mezi príklady neprenosných onemocnení patrí diabetes, Alzheimerova choroba, rakovina, osteoporóza, chronická onemocnení plic, mrtvice a srdecní onemocnení.

(Health)

Zdravá výziva chrání pred opakujícími se srdecními záchvaty a mozgovými príhodami

Zdravá výziva chrání pred opakujícími se srdecními záchvaty a mozgovými príhodami

Zdravá výziva muze prispet k ochrane lidí s kardiovaskulární chorobou pred recidivujícími mrtvici a infarktem. Nález vycházel z výzkumu, který byl publikován v casopise Circulation American Heart Association a byl financován Boehringerem Ingelheimem. Mahshid Dehghan, výzkumný pracovník studie a odborník na výzivu na Výzkumném ústavu pro zdraví obyvatel McMaster University v kanadském Ontariu, uvedl: "Obcas si pacienti nemyslím, ze potrebují sledovat zdravou stravu, protoze jejich léky uz snízili svuj krevní tlak a cholesterol - to je spatné.

(Health)