cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lécba ADHD spojená se zvýseným rizikem obezity

Drívejsí výzkum naznacuje, ze deti s ADHD jsou vystaveny vyssímu riziku obezity nez deti bez poruchy. Nový výzkum od Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v Baltimore naznacuje, ze toto zvýsené riziko muze být dusledkem lécby ADHD, spíse nez samotná porucha.

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) je jednou z nejcastejsích detských psychiatrických poruch po celém svete. Lécba není pro toto onemocnení vylécitelná, ale stimulantní léky se bezne pouzívají k lécbe symptomu.

V posledních letech studie naznacují, ze muze existovat vazba mezi ADHD a obezitou. Minulý rok, Zdravotní novinky dnes ze u muzu, kterí trpí ADHD behem detství, muze být vyssí pravdepodobnost, ze v dospelosti bude mít vyssí index telesné hmotnosti (BMI).

Takový výzkum ukázal, ze charakteristiky spojené s ADHD, jako je spatná kontrola impulzu, mohou zpusobit, ze deti s poruchou vyvinou spatné stravovací návyky, které vedou k nárustu hmotnosti.

Ale vedci této nejnovejsí studie ríkají, ze az dosud zádné longitudinální studie nezkoumaly souvislost mezi stimulacními léky pro lécbu ADHD a zvýsení telesné hmotnosti.

S ohledem na tuto skutecnost se tým shodl na tom, zda uzívání stimulantu pro lécbu detí a adolescentu s ADHD melo nejaký vliv na BMI. Za tímto úcelem pouzili údaje z elektronického zdravotního záznamu ze systému Gesinger Health System zahrnujícího 163 820 detí ve veku od 3 do 18 let.

Stimulacní uzívání "vede k rychlému rustu BMI pozdeji v dospívání"


Vedci tvrdí, ze lécba ADHD muze zvýsit riziko obezity spíse nez samotná porucha.

Výsledky studie publikované v casopise Pediatrie, ukázalo, ze deti s nelécenou ADHD - nebo ADHD, které byly léceny bez stimulantu - mely rychlejsí rust BMI v detství ve srovnání s detmi, které nemely ADHD.

Nicméne, prestoze deti, které mely ADHD lécené stimulanty, mely pomalejsí rust BMI v raném detství, prokázaly rychlý rust BMI pozdeji v dospívání nez deti bez ADHD nebo uzívání stimulantu v anamnéze.

Navíc výzkumníci zjistili, ze pro deti s ADHD bylo zahájeno drívejsí stimulacní pouzití, tím silnejsí byly tyto úcinky.

Výzkumný tým uvádí, ze jejich nálezy podporují minulý výzkum, který naznacuje, ze deti s ADHD jsou vystaveny vyssímu riziku obezity. Poznamenávají vsak, ze tento výsledek by mohl být dusledkem uzívání stimulantu a jejich dopadu na rychlý rust BMI pozdeji v detství a dospívání spíse nez samotná ADHD.

Shrnutí poznatku uvádí autori studie:

"Studie poskytuje první longitudinální dukaz, ze ADHD v detství, který nebyl lécen stimulacními látkami, byl spojen s vyssími BMI v detství.

Naproti tomu ADHD lécená stimulanty byla spojena s pomalejsím casným rustem BMI, ale pozdnejsím odrazem v dospívání na úroven nad detmi bez anamnézy uzívání ADHD nebo stimulantu. Závery mají významné klinické a neurobiologické dusledky. "

Vedci dospeli k záveru, ze by lékari meli být vedomi souvislosti mezi rizikem ADHD a obezitou, zvláste pokud jsou deti léceny stimulanty.

Dodávají, ze je zapotrebí dalsího výzkumu, aby se vytvorily strategie prevence obezity u detí s ADHD.

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii od Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), která odhalila, ze diagnostika ADHD v USA roste.

Studie zjistila, ze pocet detí s diagnózou ADHD v letech 2011-12 byl o 2 miliony vyssí nez pocet detí s touto poruchou v letech 2003-2004. Dále výzkum ukázal, ze více nez 1 milion detí uzívá léky na lécbu ADHD nez dríve.

Jak lécit skytavku

Jak lécit skytavku

Obsah Lécba Lékarská prevence Outlook Kojenci Svetový rekordní skytavka se casto objevují náhle a mohou se rychle stát nepríjemným. To vyzývá lidi, aby si vyzkouseli nejruznejsí neobvyklé a kreativní nápady, aby se je zbavili. Není divu, ze diskuse a teorie o tom, jak zacházet se skytavou, jsou bohaté online.

(Health)

Pri provádení kardiologické chirurgie, chirurgické lécby sínové fibrilace, studie naznacuje

Pri provádení kardiologické chirurgie, chirurgické lécby sínové fibrilace, studie naznacuje

Nedávná studie provedená výzkumnými pracovníky spolecnosti Northwestern Medicine a hlásená v casopise Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery zjistila, ze pacienti s abnormálním srdecním rytmem (fibrilace síní nebo A-fib), kterí mají srdecní chirurgii, mají nizsí dlouhodobou míru prezití nez pacienti, srdce bezí normálne (v sínusovém rytmu).

(Health)