cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.ADHD casto pokracuje do dospelosti

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) casto pokracuje az do dospelosti a deti s poruchou mají také pravdepodobnejsí dalsí psychiatrické stavy pozdeji v zivote, podle nové studie.
Výzkum provedli odborníci z detské nemocnice v Bostonu a kliniky Mayo a byl publikován v casopise Pediatrie.
Deti s ADHD mají také vyssí pravdepodobnost spáchání sebevrazdy a podle vedcu jsou ve vezení jako dospelí.
William Barbaresi, vedoucí výzkumu z detské nemocnice v Bostonu, který zahájil zprávu, kdyz byl na klinice Mayo, rekl:

"Pouze 37,5 procent detí, s nimiz jsme dospeli, jsme dospeli k bezvýsledným výsledkum, coz je sobestacná statistika, která mluví o potrebe výrazne zlepsit dlouhodobou lécbu detí s ADHD a vytvorit mechanismus pro jejich lécbu jako dospelé. "

Toto je první velká populacní studie, která sleduje deti s ADHD az do dospelosti, coz je to, co je jedinecné, vysvetluje vedoucí výzkumný pracovník Mayo Clinic, Slavica Katusic, epidemiolog.
ADHD je nejcastejsí neuro-vývojová porucha mezi detmi. Priblizne 7% vsech detí a trikrát více chlapcu jako dívek je postizeno poruchou.
Vetsina predchozích zpráv o sledování ADHD byla malá a soustredila se na váznejsí prípady, napríklad chlapce prevzaté do detských psychiatrických lécebných zarízení, na rozdíl od prurezu obou muzu a zen s ADHD.
Soucasná studie sledovala vsechny deti narozené v Rochesteru v letech 1976 az 1982, kterí stále zili ve stejném míste ve veku 5 let a jejichz rodiny umoznily prístup ke svým lékarským záznamum.
V setrení bylo zarazeno celkem 7 718 detí - 367 bylo diagnostikováno s ADHD. Z této skupiny bylo do následné zprávy zapojeno 232 osob. Odhaduje se, ze 75% z nich bylo léceno pro deti s ADHD.
Výsledky ukázaly, ze 29% detí s ADHD melo poruchu v dospelosti.
Padesát sedm procent detí s ADHD melo alespon jednu dalsí psychiatrickou poruchu jako dospelí, oproti 35% tech, kterí nikdy nemeli ADHD jako díte.
Nejcastejsími psychiatrickými poruchami byly:
  • závazné deprese
  • generalizovaná úzkost
  • antisociální porucha osobnosti
  • hypomanické epizody
  • zneuzívání návykových látek / závislosti
Z analyzovaných úcastníku, kterí dosud meli ADHD v dospelosti, 81% melo alespon jednu jinou psychiatrickou poruchu, oproti 47% tech, kterí jiz nebyli postizeni ADHD, a 35% tech, kterí nemeli ADHD jako díte.
Sedm z 367 detí, které mely ADHD (1,9%), zemrelo v dobe, kdy setrení zacalo. Tri z nich spáchali sebevrazdu.
Z 4 946 chlapcu a dívek, které nebyly postizeny ADHD, jejichz výsledky by mohly být objeveny, 37 zemrelo. Pet z nich spáchalo sebevrazdu.
To naznacuje to úmrtnost v dusledku sebevrazdy byla témer 5 krát vyssí u detských prípadu s ADHD nez u kontrol ze stejné vekové skupiny, uvedli autori.
Zpráva z roku 2010 naznacila, ze deti s ADHD mají vyssí pravdepodobnost výskytu deprese a / nebo pokusu o sebevrazdu v dospívajících letech nebo 5 az 13 let po diagnóze.
Deset dospelých, kterí meli ADHD, kdyz byli mladí (2,7%), byli ve vysetrování zahájeni vezení.
Predchozí studie z roku 2012 ukázala, ze lidé s ADHD mají výrazne nizsí sance na zapojení se do kriminálního chování, kdyz uzívají léky.
Doktor Barbaresi vysvetlil:
"Trpíme mylnou predstavou, ze ADHD je jen otravná detská porucha, která je prehnaná, a to není pravda. urcený pro dlouhou trat. "

Je mozné, ze výsledky studie podcenují negativní dusledky detského ADHD, ríká Dr. Barbaresi. Vetsina z nich analyzovala bílou a strední trídu s dobrým vzdeláním a byla schopna získat zdravotní péci.
"Dá se tvrdit, ze je to potenciálne nejlepsí scénár," zduraznil doktor Barbaresi. "Výsledky by mohly být horsí v sociálne ekonomicky postizených populacích."
Navrhuje, aby rodice detí s ADHD zajistily, ze jejich deti dostávají vysoce kvalitní lécbu a pokracují v lécbe do svých dospívajících let.
Deti by mely být hodnoceny z hlediska poruch ucení a pozorovány v podmínkách souvisejících s ADHD, jako jsou:
  • Deprese
  • úzkost
  • uzívání látky
Napsal Sarah Glynn

Kojení pri uzívání antidepresiv: "prínosy prevazují nad riziky"

Kojení pri uzívání antidepresiv: "prínosy prevazují nad riziky"

Zeny, které kojily, obvykle upozornují, ze jakékoli léky, které uzívají, mohou vstoupit do materského mléka, coz zpusobuje, ze pred zahájením uzívání antidepresiv nestací nekteré nové matky. Nový výzkum vsak naznacuje, ze zeny na antidepresivách jsou úspesnejsí pri kojení, pokud pokracují v uzívání léku. Výzkum byl nedávno predstaven na 18. Perinatální spolecnosti Austrálie a na Novém Zélandu výrocní konference v Perthu.

(Health)

Manzelka v bolesti? Láska ovlivnuje spánek, studijní programy

Manzelka v bolesti? Láska ovlivnuje spánek, studijní programy

Manzelé, kterí mají blízký vztah, sdílejí mnoho vecí - hmotných a nemateriálních, vysokých a minimálních. A kdyz jeden z manzelu prozívá chronickou bolest, muze mít pro druhého manzela zvlnený efekt, který ovlivnuje spánek a dokonce zvysuje riziko pro zdravotní problémy, ríkají výzkumníci z Penn State University.

(Health)