cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová invazivní diagnostická procedura se zdá být bez jakéhokoliv pokroku nad soucasným standardním postupem u kojencu s cystickou fibrózou

Srovnávací studie publikovaná v cervenci 13 vydání JAMA ze lécba zalozená na novém invazivním diagnostickém postupu pro lécbu cystické fibrózy u kojencu, která zahrnuje získávání a kultivaci vzorku tekutin z plic v porovnání se standardním diagnostickým postupem, nemela nizsí výskyt infekce poskozující plicní bunky nebo poskození struktury plic pri 5 let veku.
Cystická fibróza v raném veku u detí zvláste s Pseudomonas aeruginosa, prisuzuje zvýsenou morbiditu a úmrtnost. Casto je obtízné diagnostikovat P aeruginosa infekce u pacientu s cystickou fibrózou; obzvláste v prípadech, které nevyrázely (nelze vylucovat sput). Alternativním diagnostickým nástrojem, který se pouzívá u malých detí pri neexpiracní cystické fibróze, je Bronchoalveolar lavage (BAL), ale podle základních informací uvedených v clánku jsou dostupné dukazy ve prospech jeho klinického prínosu omezené. BAL je diagnostický postup, pri kterém je kapalina vstríknuta bronchoskopem ústy nebo nosem do malé cásti plic. Injekovaná tekutina se pozdeji spojí a vysetrí.
Zda lécba BAL zamerená na plicní exacerbace behem prvních peti let zivota u kojencu s cystickou fibrózou byla snízena P aeruginosa infekce a strukturální poskození plic ve veku 5 let, byla zkoumána Clairem E. Wainwrightem, M.B.B.S., M.D. a kolegy v randomizované kontrolované studii Australasian Cystic Fibrosis Bronchoalveolar Lavage (ACFBAL). Dr. Claire pracuje v Královské detské nemocnici, University of Queensland, Brisbane, Austrálie.
Studie zahrnovala novorozence diagnostikované cystickou fibrózou ze screeningových programu pres 8 stredisek Australské cystické fibrózy. Doba náboru zacala od cervna 1999 a trvala do dubna 2005, studie skoncila 31. prosince 2009. Studie se skládala ze dvou lécivých ramen. 84 detí bylo léceno prípravkem BAL, zatímco 86 bylo zarazeno do standardní terapie (zalozené na orofaryngeálních [týkajících se úst a hltanu] do 5 let.
V skupine lécené prípravkem BAL byla lécba prípravkem BAL podána nejprve pred 6 mesíci veku, kdy byly deti dobre, za druhé, kdyz byly hospitalizovány pro plicní exacerbace P aeruginosa v orofaryngeálních vzorcích a nakonec po P aeruginosa eradikacní terapie. Lécby byly aplikovány na základe výsledku BAL nebo orofaryngální kultury. Ve veku 5 let byly primární výsledky prevázeny P aeruginosa na kulturách BAL v skupinách s rízeným BAL a standardním lécebným telískem spolu s celkovým poctem CT (CT) (v procentech z maximálního skóre) na tomografii hrudníku s vysokým rozlisením.
Z celkového poctu 267 kojencu, kterí byli vysetreni, bylo randomizováno pouze 170, z toho 157 studií dokoncilo. U zádného z primárních výsledku nebyly pozorovány statisticky významné rozdíly mezi skupinami. V skupine lécené BAL, P aeruginosa infekce diagnostikovaná kulturou BAL byla zjistena v pomeru 8/79 (10%) oproti standardní terapii 9/76 (12%). Pro druhý primární koncový bod, tj. Pro výsledek prumerné celkové skóre CF-CT skóre, bylo dosazeno u 76 detí (90%) v obou studijních skupinách. Prumerná celková hodnota skóre CF-CT pro lécbu zamerenou na BAL byla 3,0% a 2,8% u skupin s normální terapií.
Vedci uzavírají,

"Tato studie zduraznuje dulezitost vysetrení diagnostických a manazerských intervencí pomocí nálezite navrzených randomizovaných kontrolovaných studií v klinické praxi. Lécba rízená BAL neposkytla zádnou klinickou, mikrobiologickou nebo radiografickou výhodu a vedla ke zvýsenému riziku prevázne mírných nezádoucích úcinku jako prímý výsledek bronchoskopie, stejne jako nevýhody, jako je potreba urychlit pred zahájením lécby, vystavení anestezii a potenciální perioperacní úzkost.
BAL zustává uzitecným výzkumným nástrojem u mladých, neexpektorujících detí s cystickou fibrózou. V klinické praxi je vsak BAL pravdepodobne nejlépe vyhrazen pro malé deti, jejichz podmínky se zhorsují navzdory parenterální terapii antibiotiky injekcí, obvykle pri podezrení na neobvyklé nebo antibioticky rezistentní patogeny vcetne klonu kmene P aeruginosa. k diagnostice pacientu s chronickou infekcí P aeruginosa. "

Zdroj: Vestník Americké lékarské asociace (JAMA. 2011;306[2]163-171)
Napsal Anne Hudsmith

Bílý tuk se premenil na "dobrý" hnedý tuk s protirakovinným lécivem

Bílý tuk se premenil na "dobrý" hnedý tuk s protirakovinným lécivem

Hnedý tuk se casto oslavuje jako "dobrý" tuk; pomáhá spalovat kalorie pri prevenci obezity a souvisejících stavu. V nové studii vedci odhalili, jak by lék pouzívaný k lécbe formy rakoviny kuze mohl zvýsit zásoby hnedého tuku v tele. Výzkumníci naznacují, ze protirakovinový lécivý prípravek muze zvýsit produkci hnedého tuku a snízit prírustek hmotnosti.

(Health)

Muze aspirin lécit a zabránit depresi?

Muze aspirin lécit a zabránit depresi?

Studie, která se objevuje v soucasném císle psychoterapie a psychosomatiky, se zabývá vztahem mezi uzíváním aspirinu a statiny a rizikem závazné deprese. Chronické nemoci charakterizované zánetem jsou casto doprovázeny depresí. Navíc se u pacientu po expozici imunoterapii na bázi cytokinu bezne hlásí deprese, systémový zánet se podílí na vývoji depresivních symptomu u starsích pacientu a nedávné dvojité studie podporují genetický prínos k zánetu a patogenezi deprese.

(Health)