cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Svetová zdravotnická organizace plánuje vymýcení tuberkulózy v 33 zemích

Tuberkulóza je druhým nejvetsím vrahem v dusledku jediného infekcního agens po celém svete, pricemz 1,3 milionu lidí zemrelo v roce 2012 a 8,6 milionu nemocných.

Svetová zdravotnická organizace (WHO) nedávno oznámila plán, kterým bude eliminována tuberkulóza (tuberkulóza) ze 33 zemí a území, kde je méne nez 100 prípadu na milión obyvatel, vcetne USA.

Konkrétne vymezují predbeznou fázi, kdy je cílem cílu v roce 2035 být v cílových zemích méne nez 10 nových prípadu tuberkulózy na milion osob. Po dosazení tohoto cíle bude cílem dosazení úplného vyloucení do roku 2050: méne nez 1 prípad na milion za rok.

Mezi zememi a územími, na nez se WHO zameruje, patrí 20 evropských zemí a 7 zemí Severní Ameriky.

Jedna tretina infekce na svete


Tuberkulóza se sírí vzduchem a obvykle infikuje plíce. Tretina svetové populace je povazována za infikovanou bakterií.

TBC je infekcní choroba zpusobená bakteriemi. To se sírí z cloveka na cloveka bakteriemi vysílanými vzduchem nosici, kasle, kýchání nebo plivání.

Priblizne jedna tretina svetové populace byla nakazena bakteriemi TB, ale není nemocná a není schopna ji predat ostatním. Existuje 10% pravdepodobnost, ze lidé infikovaní bakteriemi pokracují v rozvoji onemocnení, i kdyz toto riziko je vyssí u lidí s naruseným imunitním systémem.

Asi tretina lidí s HIV na celém svete je také infikována bakteriemi TB. Lidé, kterí mají jak HIV, tak TB bakterie, mají tricetkrát vyssí pravdepodobnost vývoje onemocnení TBC nez lidé bez HIV. Priblizne 20% úmrtí u lidí s HIV je následkem tuberkulózy.

Mezi nejcastejsí príznaky TBC patrí kasel, nekdy s krví a hlenem, bolesti na hrudníku, horecka, nocní pocení, únava a ztráta hmotnosti. Tyto príznaky se mohou bud zastavit, nebo se zhorsit.

Dulezité je, ze TB je jak lécitelná, tak i preventivní. Bez rádné lécby zemrou asi dve tretiny lidí, kterí tuto chorobu rozvinou.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, ze v roce 2010 bylo ve Spojených státech 11 182 prípadu tuberkulózy; míra 3,6 prípadu na 100 000 lidí.

Rámec pro eliminaci tuberkulózy

Rámec byl vypracován s odborníky z zemí s nízkými mírami tuberkulózy, který vyuzívá nedávnou strategii WHO pro celosvetovou tuberkulózu jako základ. Nový rámec a jeho provádení byly projednávány na setkání predstavitelu zemí s nízkým zatízením TBC, které spolecne usporádaly WHO a Evropská respiracní spolecnost (ERS) a které se konalo v Itálii; jedna ze 33 zemí, na které se rámec vztahuje.

Zameruje se na prístupy, které se jiz osvedcily v lécbe tuberkulózy, a osmi intervencemi je specificky zdurazneno v rámci:

  1. Zajistete financování a správu pro plánování a sluzby vysoké kvality
  2. Adresujte nejzranitelnejsí a tezce dosazitelné skupiny
  3. Resení zvlástních potreb migrantu; preshranicní otázky
  4. Provedte screening aktivního TBC a latentní infekce TBC u vysoce rizikových skupin a zajistete vhodnou lécbu; rídit ohniska
  5. Optimalizujte prevenci a péci o TBC odolnou vuci více lékum
  6. Zajistit prubezný dohled a sledování a vyhodnocování programu
  7. Investujte do výzkumu a nových nástroju
  8. Podpora globální kontroly TB.

Mnoho z tech, kterí jsou nejvíce ohrozeni tuberkulózou, jsou tezko dosazitelné skupiny lidí, kterí mají problémy se zdravotními sluzbami. Patrí mezi ne lidé, kterí jsou chudí a bezdomovci, pristehovalci, uzivatelé drog nebo vezneni.

Generální reditel generálního asistenta WHO Dr. Hiroki Nakatani ríká, ze zeme s nízkým zatízením TBC jiz mohou do roku 2035 zabránit prípadum tuberkulózy. "Univerzální zdravotní pojistení, které zajistuje, ze kazdý má prístup ke zdravotním sluzbám, které potrebují, , je základem. Klícem je zamerit se na inteligentní intervence TB vuci lidem, kterí je potrebují nejvíce. "

Dr. Mario Raviglione, reditel Globálního programu TB WHO uvádí, ze zeme s nízkým výskytem tuberkulózy mají jedinecnou pozici, aby dosáhly historicky nízkých úrovní TBC a mohou slouzit jako globální trailblazery.

Bude tento rámec mít dopad na rozvojový svet? V roce 2012 WHO uvedla, ze 60% nových prípadu TB se celosvetove vyskytlo v Asii a ze subsaharská Afrika mela nejvetsí podíl nových prípadu na obyvatele s více nez 255 prípady na 100 000 lidí.

S rámcem, který se zameruje prevázne na zeme v Evrope a Severní Americe, jaké bude toto úsilí znamenat pro ty nejvíce postizené tuberkulózou?

Evropská nadace pro plic (ELF) uvádí ve zpráve, ze za úcelem odstranení nemoci v zemích s nízkým zatízením bude zásadní rozsírit prevenci TBC v oblasti péce v zemích s vysokou incidencí, s koordinovaným jednáním a tesnou spoluprací mezi zememi s vysokým a nízkým zatízením TB zásadní.

Slibný nový zpusob, jak ucinit klonové bunky v boji proti srdecní chorobe

Slibný nový zpusob, jak ucinit klonové bunky v boji proti srdecní chorobe

Byla nalezena bezpecná a úcinná metoda pro výrobu kmenových bunek pomocí krve, která by vedla k nadeji, ze v budoucnosti by tyto kmenové bunky vyrobené z vlastních bunek pacienta mohly být pouzity k lécbe kardiovaskulárních onemocnení, tvrdí nový výzkum publikovaný v casopise Stem Cells : Translacní medicína. Studie byla financována ze strany Wellcome Trust, Rady pro lékarské výzkumy (MRC) a British Heart Foundation (BHF) a shrnuje techniku ??pro vedce, aby získaly bunky, které potrebují k produkci indukovaných pluripotentních kmenových bunek (iPS) normální vzorek krve.

(Health)

Studie spojuje zdravou výzivu s nizsím rizikem CHOPN

Studie spojuje zdravou výzivu s nizsím rizikem CHOPN

Kourení je primární prícinou chronické obstrukcní plicní nemoci v USA a predstavuje 80-90% vsech prípadu. U zbývajících 10-20% se predpokládá expozice znecistování ovzdusí, sekundárního koure a genetických faktoru. Ale v nové studii publikované v The BMJ, výzkumníci naznacují, ze nezdravá strava by mohla být prispívajícím faktorem.

(Health)